Поиск по сайту:Про затвердження переліку індикативних цін на насіння деяких видів олійних культур, що експортуються з України у жовтні 1999 р.

Головна сторінка


         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ
         
              Н А К А З
 
 N 87 від 14.10.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   28 жовтня 1999 р.
 vd991014 vn87            за N 736/4029
 
      Про внесення змін та доповнень до Порядку
    казначейського обслуговування позабюджетних коштів
     установ і організацій, що утримуються за рахунок
          коштів державного бюджету
 
   З метою   запровадження   ефективного   обслуговування
позабюджетних коштів установ і організацій, що утримуються за
рахунок  коштів  державного  бюджету, та на виконання Указу
Президента України від 15 лютого 1999 р. N 173/99 "Про внесення
змін до Указу Президента України від 27 квітня 1995 року N 335" і
постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 1999 р. N 180
( 180-99-п ) "Про деякі питання діяльності Державного казначейства
України" Н А К А З У Ю:
   Унести до Порядку казначейського обслуговування позабюджетних
коштів установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів
державного бюджету, затвердженого наказом Головного управління
Державного казначейства України від 25.03.99 N 27 ( z0202-99 ) та
зареєстрованого  в  Міністерстві юстиції України 01.04.99 за
N 202/3495, такі зміни:
   1. Розділ 4 "Операції з позабюджетними коштами на спеціальних
реєстраційних рахунках" доповнити текстом такого змісту:
   "Тимчасово вільні позабюджетні кошти бюджетних установ і
організацій за дорученням розпорядника бюджетних коштів можуть
розміщуватися на рахунках, відкритих у комерційних банках, шляхом
укладання депозитних договорів.
   Підставою для проведення  такої  операції  повинен  бути
депозитний договір, укладений між бюджетною установою і установою
комерційного банку. При цьому умови депозитного договору не
повинні  перешкоджати  процесу  виконання кошторисів видатків
бюджетної установи.
   Нараховані відсотки  зараховуються  у  строки,  визначені
депозитними договорами, до доходів того виду позабюджетних коштів,
з якого вони були перераховані для розміщення коштів.
   Після закінчення  строку  депозитного  договору  суми
позабюджетних  коштів  повертаються  на ті рахунки бюджетної
установи, з яких вони були направлені.
   Повну відповідальність за умови укладання договорів та їх
виконання несуть керівники бюджетних установ".
   2. Пункт 4.1 "Операції зі спеціальними коштами" доповнити
текстом такого змісту:
   "В особовій картці з обліку спеціальних коштів суми коштів,
направлених на рахунки в установи комерційних банків відповідно до
укладених депозитних договорів, відображаються  як  зменшення
доходів у гр.5 "Надійшло доходів з початку року" та в гр.6
"Надійшло доходів за поточний квартал".
   Суми коштів, що повертаються на рахунки бюджетної установи
після закінчення депозитного договору, відображаються у тих самих
графах в особовій картці, як повернення доходів.
   Суми отриманих відсотків відображаються в особовій картці як
окремий вид надходжень у гр.5 та гр.6.
   При цьому в особових картках у гр.3 "Дата" та гр.4 "N
документа"  обов'язково вказуються N договору та його дата.
Отримані відсотки супроводжуються записом "Відсотки за депозитними
договорами".
   3. Пункт 4.2 "Операції із сумами за дорученнями" доповнити
текстом такого змісту:
   "В особовій картці з обліку коштів "Суми за дорученнями" суми
коштів, направлених на рахунки в установи комерційних банків
згідно з укладеними депозитними договорами, відображаються як
зменшення надходження коштів у гр.6 "Надійшло коштів". Запис
робиться в тій частині картки, яка відповідає джерелу утворення
коштів  "Сум  за  дорученнями"  (розпорядження  Уряду,  інші
нормативно-правові акти; благодійні та спонсорські внески).
   Суми коштів, які після закінчення  депозитного  договору
повертаються на рахунки бюджетної установи, відображаються в
особовій картці у гр.6 як повернення коштів.
   Суми отриманих відсотків відображаються в особовій картці як
окремий вид надходжень у гр.6.
   При цьому в особових картках у гр.4 "Дата" та гр.5 "N
документа" обов'язково вказуються N договору та його дата. У гр.3
"Підстава для зарахування коштів" робиться запис "Відсотки за
депозитними договорами".
   4. Пункт 4.3 "Операції із депозитних сум" доповнити текстом
такого змісту:
   "В особовій картці з обліку коштів "Депозитні суми" кошти,
які направлені на рахунки в установи комерційних банків відповідно
до укладених депозитних договорів, відображаються як зменшення
надходжень у гр.5 "Надійшло коштів з початку року" та в гр.6
"Надійшло коштів за поточний місяць".
   Суми коштів,  які  після закінчення депозитного договору
повертаються на рахунки бюджетної установи, відображаються у тих
самих графах в особовій картці як повернення надходжень.
   Суми отриманих відсотків відображаються в особовій картці як
окремий вид надходжень у гр.5 та гр.6.
   При цьому в особових картках у гр.3 "N документа" та в гр.4
"Дата" обов'язково вказуються N договору та його дата. Отримані
відсотки супроводжуються  записом  "Відсотки  за  депозитними
договорами".
   5. Пункт  4.4  "Операції  з інших позабюджетних коштів"
доповнити текстом такого змісту:
   "В особовій картці з обліку інших позабюджетних коштів суми
коштів, які направлені на рахунки в установи комерційних банків
відповідно до укладених депозитних договорів, відображаються як
зменшення доходів у графі 5 "Надійшло доходів з початку року" та в
графі 6 "Надійшло доходів за поточний квартал".
   Суми коштів, які після закінчення  депозитного  договору
повертаються на рахунки бюджетної установи, відображаються у тих
самих графах в особовій картці як повернення доходів.
   Суми отриманих відсотків відображаються в особовій картці як
окремий вид надходжень у гр.5 та гр.6.
   При цьому в особових картках у гр.3 "Дата" та гр.4 "N
документа" обов'язково вказуються N договору та його  дата.
Отримані відсотки супроводжуються записом "Відсотки за депозитними
договорами".
 
 Заступник Міністра фінансів -
 начальник Головного управління
 Державного казначейства України           П.Г.Петрашко
Головна сторінка