Поиск по сайту:Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 N 79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Міністерством культури і мистецтв України

Головна сторінка


 
  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 17-48/10 від 13.10.99
   м.Київ
 
 vd991013 vn17-48/10
 
  Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента
  України від 03.02.98 N 79/98 "Про усунення обмежень, що
  стримують   розвиток  підприємницької  діяльності"
      Міністерством культури і мистецтв України
 
   На виконання Указу Президента України від 03.02.98 N 79/98
"Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької
діяльності",  здійснюючи  аналіз  нормативно-правових  актів
центральних органів виконавчої влади, з метою усунення надмірного
та необгрунтованого  державного  втручання  у  підприємницьку
діяльність  Державний  комітет  України  з  питань  розвитку
підприємництва встановив:
   Наказом Міністерства культури і мистецтв України від 07.07.99
N 452 ( z0483-99 ) "Про затвердження Інструкції з ведення
квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах"
(далі - Наказ), погодженого з Міністерством фінансів України,
Державним  комітетом статистики України та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.07.99 за N 483/3776, затверджена
Інструкція   з   ведення   квиткового   господарства   в
театрально-видовищних підприємствах (далі - Інструкція).
   Відповідно до п.1.1 Інструкції цей документ визначає порядок
ведення квиткового господарства і є обов'язковим  для  всіх
театрально-видовищних підприємств незалежно від підпорядкування та
форм власності.
   В Інструкції  містяться  норми, які можуть призвести до
необгрунтованого підвищення витрат  суб'єктів  підприємницької
діяльності та надмірного державного втручання у підприємницьку
діяльність.
   1. Згідно з п.1.5 Інструкції вимогою, обов'язковою для всіх
видів квитків (абонементів), є позначення друкарськими засобами
серії, номера та ціни як на самому квитку (абонементі), так і на
корінці квитка (абонемента).
   При цьому у пп.1.5.3 п.1.5 Інструкції вказується, що ціна
квитка (абонемента) проставляється тільки друкарським засобом
великим  шрифтом;  перештампування  ціни  квитка (абонемента)
забороняється.
   Введення в  дію  цих  положень може призвести до таких
негативних   наслідків:   обмеження   конкуренції    в
театрально-видовищній діяльності, збільшення витрат коштів та часу
підприємців.
   Введення квитків  нового  зразка  призведе до збільшення
вартості виготовлення бланків квитків. Наприклад, з 240 грн. за
комплект квитків старого зразка до 400 грн. за комплект квитків
нового зразка (за інформацією, наданою підприємцями). При цьому
витрати часу на замовлення квитків в спеціалізованих друкарнях
становлять не менш як три тижні. Зміст же та форма квитків нового
зразка  майже  не відрізняються від квитків старого зразка.
Підвищення витрат негативно позначиться на споживачах цих послуг,
оскільки підприємці змушені будуть включати нові витрати в ціну
квитків.
   Крім того, збитки понесуть підприємці, які мають велику
кількість квитків старого зразка  і  які  були  виготовлені
театрально-видовищними  підприємствами  на  період роботи цих
підприємств не менше 3-х років  відповідно  до  Інструкції,
затвердженої наказом Міністерства культури СРСР від 19.12.84
N 14-277-1.
   Згідно з п.5 Наказу цей документ вводиться в дію з 1 грудня
1999 року. Тобто з цієї дати квитки старого зразка не можуть бути
використані, а невикористані квитки до 1 грудня 1999 року потрібно
буде списати на витрати підприємства.
   Обов'язкова вимога позначення друкарськими засобами ціни як
на самому квитку (абонементі), так  і  на  корінці  квитка
(абонемента)  суперечить  положенням, які покладені в основу
політики ціноутворення і передбачені статтею 3 Закону України "Про
ціни і ціноутворення" від 03.12.90 N 507-XII ( 507-12 ). Як
визначає діюче законодавство України, політика ціноутворення є
складовою частиною загальної економічної і соціальної політики
України і спрямована на забезпечення, зокрема, розширення сфери
застосування  вільних цін. Процес ціноутворення залежить від
театрально-видовищних підприємств, які займаються організацією
певного заходу, а ціна квитка - від попиту.
   Вимога встановлення ціни на квитку заздалегідь до концерту,
вистави без права подальшої зміни цієї ціни (перештампування), є
причиною перетворення вільної ціни на ціну фіксовану. Таким чином,
суб'єкт підприємницької діяльності, фактично, позбавляється права
на вільне регулювання ціни за ринковими законами попиту  і
пропозиції, не зможе реагувати на зміну кон'юнктури ринку в цій
сфері та буде неконкурентноспроможним щодо підприємців,  які
встановили нижчу ціну. Таке положення суперечить статті 7 Закону
України "Про ціни і ціноутворення" від 03.12.90 N 507-XII, де
передбачено, що вільні ціни і тарифи встановлюються на всі види
продукції, товарів і послуг, за винятком тих, по яких здійснюється
державне регулювання цін і тарифів. Державне регулювання цін при
організації та проведенні театрально-видовищних заходів чинним
законодавством не передбачено.
   На сьогодні діє ретельно відпрацьований механізм контролю
органів державної податкової служби за перештампуванням квитків,
що попереджає випадки  фінансових  махінацій.  Цей  механізм
передбачає, що перемаркіровка квитків робиться комісійно, із
складанням необхідних актів, з відома та за представництвом
вищестоящих органів управління культури, а також з відома місцевих
фінансових органів та органів державної податкової служби.
   Відповідно до ст.3 Закону України "Про підприємництво" від
07.02.91 N 698-XII ( 698-12 ) підприємці мають право без обмежень
приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що
не суперечить чинному законодавству. В даному випадку п.1.5
Інструкції ( z0483-99 ) в частині позначення друкарськими засобами
ціни та пп. 1.5.3 Інструкції створюють обмеження при встановленні
підприємцями,  що займаються театрально-видовищною діяльністю,
вільних цін на квитки та обмежує конкуренцію. Ці положення
Інструкції не узгоджуються з вимогами ст.3 Закону України "Про
підприємництво" від 07.02.91 N 698-XII.
   З огляду  на вище викладене, Держпідприємництва пропонує
Міністерству культури і мистецтв України:
   у п.1.5 Інструкції вилучити слово "ціни" та внести відповідні
зміни далі по тексту Інструкції;
   вилучити пп.1.5.3 з тексту Інструкції.
   З метою економії бюджетних та позабюджетних коштів надати
можливість  театрально-видовищним підприємствам використовувати
комплекти бланків квитків, виготовлених ними ще  на  умовах
Інструкції, затвердженої наказом Міністерства культури СРСР від
19.12.84 N 14-277-1. А також удосконалити існуючий механізм
перештампування  ціни,  наприклад, додатково встановити ліміт
кількості перештампування, запровадити використання спеціальних
штампів, забезпечити штампи захисними елементами та інше.
   2. Відповідно до п.2 постанови Кабінету Міністрів України від
17.08.98 N 1310 ( 1310-98-п ) "Про порядок оскарження центральними
органами  виконавчої  влади,  головами  місцевих  державних
адміністрацій  рішень  Державного комітету з питань розвитку
підприємництва" центральні органи виконавчої влади зобов'язані
забезпечити погодження розроблюваних проектів законів та інших
нормативно-правових актів з питань підприємницької діяльності з
Державним комітетом з питань розвитку підприємництва. Така вимога
постанови  Кабінету  Міністрів  України  не  була  виконана
Міністерством культури і мистецтв України при впровадженні наказу
від 07.07.99 N 452 ( z0483-99 ) "Про затвердження Інструкції з
ведення  квиткового  господарства  в  театрально-видовищних
підприємствах".
   У зв'язку з виявленням положень, які стримують розвиток
підприємницької діяльності, Державний комітет України з питань
розвитку підприємництва В И Р І Ш И В:
   Запропонувати Міністерству культури і мистецтв України в
місячний термін внести зміни, викладені в тексті цього Рішення, до
наказу Міністерства культури і мистецтв України від 07.07.99 N 452
"Про затвердження Інструкції з ведення квиткового господарства в
театрально-видовищних підприємствах", оскільки цей правовий акт
містить  положення, які можуть призвести до необгрунтованого
підвищення витрат  суб'єктів  підприємницької  діяльності  та
надмірного  державного втручання у підприємницьку діяльність;
відповідно до вимог п.2 постанови Кабінету Міністрів України від
17.08.98 N 1310 погодити зміни до наказу від 07.07.99 N 452 з
Держпідприємництва.
   Рішення Державного  комітету  України  з питань розвитку
підприємництва щодо усунення обмежень, які стримують розвиток
підприємницької діяльності, є обов'язковим для виконання.
 
 Голова                          О.Кужель
Головна сторінка