Поиск по сайту:Про хід пенсійної реформи в Україні з урахуванням результатів проведення експерименту з призначення пенсій органами Пенсійного фонду у Львівській області

Головна сторінка


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 15 жовтня 1999 р. N 1902
                Київ
    Про хід пенсійної реформи в Україні з урахуванням
    результатів проведення експерименту з призначення
   пенсій органами Пенсійного фонду у Львівській області
 
   На виконання Указу Президента України від 13 квітня 1998 р.
N 291 ( 291/98 ) "Про основні напрями реформування пенсійного
забезпечення в Україні" опрацьовано проект Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", який подано до
Верховної  Ради  України  з  проханням  розглянути  його  у
першочерговому порядку. За розпорядженням Кабінету  Міністрів
України від 6 квітня 1999 р. N 272 ( 272-99-р ) створено
міжвідомчі робочу та експертну групи з координації роботи та
підготовки проектів законодавчих актів щодо проведення пенсійної
реформи. Цими групами розглянуто пропозиції та зауваження народних
депутатів  України  до  проекту  Закону  України  "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Проект Закону
України  "Про  недержавні пенсійні фонди" доопрацьовується у
Верховній Раді України для розгляду у повторному першому читанні.
   Здійснюються заходи щодо забезпечення своєчасності виплати
пенсій. За 9 місяців 1999 року загальна сума надходження коштів до
Пенсійного фонду зросла проти відповідного періоду минулого року
на 1377,3 млн. гривень, або 22,1 відсотка.
   Це дало змогу скоротити заборгованість з виплати пенсій
порівняно з 1 березня ц. р. на 751,6 млн. гривень. Кількість
районів і міст, які забезпечують своєчасну виплату пенсій, зросла
з 206 на 1 березня до 270 на 1 жовтня поточного року.
   Зменшено витрати Пенсійного фонду на доставку пенсій та
грошових допомог, в результаті чого на виплату пенсій додатково
спрямовано понад 100 млн. гривень.
   Вживаються також  заходи,  спрямовані  на  відновлення
диференціації розмірів пенсій залежно від умов праці та трудового
внеску. З 1 вересня 1999 р. розміри трудових  пенсій,  що
призначаються  відповідно  до  Закону  України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ), збільшено на 10-30 відсотків. Майже в
два рази збільшено мінімальний розмір пенсії за віком. З грудня
1998 року провадиться індексація пенсій.
   Постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р.
N 111  (  111-99-п ) затверджено графік розмежування джерел
фінансування виплати пенсій, призначених за різними пенсійними
програмами, яким  передбачається закінчити цю роботу протягом
1999 - 2001 років. За 9 місяців ц. р. з бюджету до Пенсійного
фонду на зазначені цілі надійшло 61,3 млн. гривень, що становить
65,9 відсотка запланованого на поточний рік.
   Починаючи з 1999 року фінансування виплати  пенсій,  що
призначаються  відповідно  до Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ), здійснюється за рахунок коштів Державного
фонду сприяння зайнятості населення. Підготовлено та подано до
Верховної Ради України проект Закону України "Про  державну
соціальну допомогу", яким передбачається переведення соціальних
пенсій у категорію соціальних допомог, які фінансуватимуться за
рахунок бюджетних коштів.
   Відповідно до Указу Президента України здійснено комплекс
заходів щодо поетапного впровадження протягом 1998 - 2000 років
автоматизованого персоніфікованого обліку страхових внесків до
Пенсійного фонду. До кінця 1999 року такий облік у системі
загальнообов'язкового  державного  пенсійного страхування буде
впроваджено у одній четвертій частині органів Пенсійного фонду, а
до 1 грудня 2000 р. цю роботу буде закінчено в цілому по країні.
   На виконання Закону України "Про проведення у Львівській
області експерименту з призначення пенсій органами Пенсійного
фонду України" ( 329-14 ) та відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 10 грудня 1998 р. N 1943 ( 1943-98-п ) "Про
забезпечення  проведення у Львівській області експерименту з
призначення та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України" з
1  січня 1999 р. запроваджено призначення пенсій в області
відділами Пенсійного фонду.
   Експеримент підтвердив ефективність поєднання в одному органі
функцій призначення та виплати пенсій за умови впровадження
персоніфікованого   обліку   відомостей   у    системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. При цьому
забезпечується формування бази  даних  для  диференційованого
визначення розміру пенсії залежно від трудового стажу і заробітку,
посилюється особиста заінтересованість працівників у своєчасному
та повному перерахуванні роботодавцями страхових внесків.
   За 9 місяців поточного року порівняно з аналогічним періодом
минулого року в районах, де запроваджено персоніфікований облік,
надходження  коштів до Пенсійного фонду збільшилося на 23,2
відсотка, кількість платників збору на обов'язкове  державне
пенсійне страхування зросла на 16,2 відсотка.
   Результати експерименту засвідчили необхідність одночасного
реформування структури органів соціального захисту населення з
метою виконання ними в повному обсязі функцій щодо призначення
різних видів державних допомог малозабезпеченим громадянам та
інших видів державних допомог.
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Відзначити, що для подальшого проведення реформування
системи пенсійного забезпечення в Україні необхідне прийняття
Верховною Радою України Законів України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" та "Про недержавні пенсійні фонди".
   Міністру праці та соціальної політики Саханю І.Я., голові
правління  Пенсійного  фонду Зайчуку Б.О., Міністру фінансів
Мітюкову І.О., Міністру економіки Роговому В.В. і Міністру юстиції
Станік  С.Р.  забезпечити  належний  супровід  зазначених
законопроектів у комітетах Верховної Ради України  з  метою
прискорення їх розгляду і прийняття.
   2. Схвалити проект Закону України "Про внесення змін до
статті 65 Закону України "Про пенсійне забезпечення" стосовно
зміни  порядку  визначення  середньомісячного  заробітку  для
обчислення пенсій, який враховуватиметься на підставі  даних
персоніфікованого    обліку   відомостей   у   системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
   3. Пенсійному фонду, Міністерству  праці  та  соціальної
політики,  Міністерству  фінансів,  Міністерству  економіки,
Міністерству юстиції прискорити подання пропозицій щодо внесення
змін до актів законодавства про встановлення диференційованих
розмірів зборів з фізичних осіб залежно від категорії працівників,
яким призначаються підвищені розміри пенсії та відшкодування
Пенсійному фонду витрат на фінансування пенсій, призначених на
пільгових умовах.
   4. Затвердити перелік районних і міських відділів Пенсійного
фонду, в яких у першочерговому порядку протягом 1999  року
впроваджуватиметься персоніфікований облік відомостей у системі
загальнообов'язкового  державного   пенсійного   страхування
(додається).
   5. Міністерству  фінансів, Пенсійному фонду, Міністерству
праці та соціальної політики під час доопрацювання  проекту
Державного бюджету України на 2000 рік та прийняття Верховною
Радою України поданих на її розгляд законопроектів з питань
оподаткування,  які  сприятимуть  розширенню дохідної частини
бюджету, передбачити розмежування джерел фінансування виплати
пенсій у 2000 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 29 січня 1999 р. N 111.
   6. Відзначити, що в ході проведення експерименту у Львівській
області підтверджено ефективність поєднання в органах Пенсійного
фонду функцій з призначення та виплати пенсій, впровадження
персоніфікованого    обліку   відомостей   у   системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
   Міністерству праці та соціальної політики, Пенсійному фонду
та Міністерству фінансів подати до 1 листопада 1999 р. Кабінетові
Міністрів України пропозиції щодо передачі функцій з призначення
пенсій органам Пенсійного фонду в регіонах, де буде впроваджено
персоніфікований облік, крім функцій з призначення соціальних
пенсій.
   7. Пенсійному  фонду  та  Львівській  обласній державній
адміністрації:
   разом з  Міністерством  праці  та  соціальної  політики
забезпечити до 1 червня 2000 р. впровадження єдиної програми
автоматизованої  системи  оброблення  пенсійної  документації
(АСОПД/КОМТЕХ), доопрацювавши її з урахуванням програмних засобів
та бази даних персоніфікованого обліку відомостей у системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
   поінформувати до 15 грудня 1999 р. фізичних осіб - платників
збору на обов'язкове державне пенсійне страхування про дані, що
містяться в їхніх облікових персональних картках.
   8. Міністерству праці та соціальної політики, Пенсійному
фонду, Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Міністерству
юстиції внести пропозиції щодо прискорення вирішення питання про
виконання Пенсійним фондом функцій із збирання, обліку і розподілу
коштів  між  Пенсійним  фондом та Державним фондом сприяння
зайнятості населення, забезпечення звітності, здійснення контролю
за повнотою та своєчасністю справляння зборів.
   9. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
фінансів разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними,  Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями внести до 15 листопада 1999  р.  пропозиції
Кабінетові  Міністрів  України  щодо  структури та граничної
чисельності працівників органів соціального захисту населення,
включивши до їх складу підрозділи надання адресної соціальної
допомоги сім'ям з дітьми та малозабезпеченим громадянам, субсидій,
врегулювання соціально-трудових відносин, соціальних інспекторів.
   10. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
   визначити заступників  керівників,  які  за  розподілом
обов'язків  несуть персональну відповідальність за комплексну
реалізацію в регіонах державної  політики  в  сфері  праці,
соціального захисту та проведення пенсійної реформи, в тому числі
і за впровадження персоніфікованого обліку відомостей у системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
   поінформувати у двотижневий термін Кабінет Міністрів України
про приведення структури місцевих державних адміністрацій  у
відповідність з  постановою  Кабінету  Міністрів  України від
22 червня 1999 р. N 1101 ( 1101-99-п ), зокрема щодо утворення
структурних підрозділів з питань праці та соціального захисту
населення, та переглянути чисельність їх працівників з метою
забезпечення виконання в повному обсязі функцій врегулювання
соціально-трудових відносин, призначення та виплати  допомоги
сім'ям  з  дітьми,  надання  адресної  соціальної  допомоги
малозабезпеченим громадянам.
   11. Рекомендувати органам місцевого самоврядування визначити
заступників керівників виконавчих органів рад, які за розподілом
обов'язків  несуть персональну відповідальність за комплексну
реалізацію в регіонах державної  політики  в  сфері  праці,
соціального захисту та проведення пенсійної реформи, в тому числі
і за впровадження персоніфікованого обліку відомостей у системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 26
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 15 жовтня 1999 р. N 1902
               ПЕРЕЛІК
   районних і міських відділів Пенсійного фонду, в яких в
 першочерговому порядку протягом 1999 року впроваджуватиметься
персоніфікований облік відомостей у системі загальнообов'язкового
        державного пенсійного страхування
 
          Автономна Республіка Крим
 
Алуштинський міськвідділ
Красногвардійський райвідділ
Центральний райвідділ м. Сімферополя
            Вінницька область
 
Замостянський райвідділ м. Вінниці
Ленінський райвідділ м. Вінниці
Староміський райвідділ м. Вінниці
            Волинська область
 
Ковельський міськвідділ
Маневицький райвідділ
           Дніпропетровська область
 
Амур-Нижньодніпровський райвідділ м. Дніпропетровська
Бабушкінський райвідділ м. Дніпропетровська
Жовтневий райвідділ м. Дніпропетровська
Жовтоводський міськвідділ
Індустріальний райвідділ м. Дніпропетровська
Красногвардійський райвідділ м. Дніпропетровська
Кіровський райвідділ м. Дніпропетровська
Ленінський райвідділ м. Дніпропетровська
Нікопольський райвідділ
Самарський райвідділ м. Дніпропетровська
             Донецька область
 
Артемівський міськвідділ
Єнакіївський міськвідділ
Калінінський райвідділ м. Донецька
Костянтинівський міськвідділ
Кіровський райвідділ м. Макіївки
Краматорський міськвідділ
Красноармійський міськвідділ
Микитівський райвідділ м. Горлівки
Слов'янський райвідділ
Слов'янський міськвідділ
Пролетарський райвідділ м. Донецька
Центрально-міський райвідділ м. Горлівки
            Житомирська область
 
Богунський райвідділ м. Житомира
Житомирський райвідділ
            Закарпатська область
 
Ужгородський міськвідділ
Ужгородський райвідділ
            Запорізька область
 
Бердянський міськвідділ
Вільнянський райвідділ
Гуляйпільський райвідділ
Кам'янсько-Дніпровський райвідділ
Мелітопольський райвідділ
Токмацький райвідділ
Токмацький міськвідділ
Шевченківський райвідділ м. Запоріжжя
Якимівський райвідділ
          Івано-Франківська область
 
Богородчанський райвідділ
Тисменицький райвідділ
             Київська область
 
Броварський міськвідділ
Володарський райвідділ
Кагарлицький райвідділ
           Кіровоградська область
 
Олександрійський міськвідділ
Світловодський міськвідділ
            Луганська область
 
Артемівський райвідділ м. Луганська
Жовтневий райвідділ м. Луганська
Кам'янобрідський райвідділ м. Луганська
Ленінський райвідділ м. Луганська
            Львівська область
 
Бориславський міськвідділ
Бродівський райвідділ
Буський райвідділ
Галицький райвідділ м. Львова
Городоцький райвідділ
Дрогобицький міськвідділ
Дрогобицький райвідділ
Жидачівський райвідділ
Жовківський райвідділ
Залізничний райвідділ м. Львова
Золочівський райвідділ
Самбірський міськвідділ
Стрийський міськвідділ
Трускавецький міськвідділ
Червоноградський міськвідділ
Шевченківський райвідділ м. Львова
Кам'янка-Бузький райвідділ
Личаківський райвідділ м. Львова
Миколаївський райвідділ
Мостиський райвідділ
Перемишлянський райвідділ
Пустомитівський райвідділ
Радехівський райвідділ
Самбірський райвідділ
Сколівський райвідділ
Сокальський райвідділ
Старосамбірський райвідділ
Стрийський райвідділ
Турківський райвідділ
Франківський райвідділ м. Львова
Яворівський райвідділ
            Миколаївська область
 
Ленінський райвідділ м. Миколаєва
Центральний райвідділ м. Миколаєва
             Одеська область
 
Ленінський райвідділ м. Одеси
Овідіопольський райвідділ
Фрунзівський райвідділ
            Полтавська область
 
Київський райвідділ м. Полтави
Лубенський міськвідділ
            Рівненська область
 
Здолбунівський райвідділ
Рівненський райвідділ
             Сумська область
 
Зарічний райвідділ м. Суми
Конотопський міськвідділ
Тростянецький райвідділ
           Тернопільська область
 
Лановецький райвідділ
Підволочиський райвідділ
            Харківська область
 
Дзержинський райвідділ м. Харкова
Київський райвідділ м. Харкова
Комінтернівський райвідділ м. Харкова
Красноградський райвідділ
Куп'янський райвідділ
Ленінський райвідділ м. Харкова
Московський райвідділ м. Харкова
Орджонікідзевський райвідділ м. Харкова
Фрунзенський райвідділ м. Харкова
Харківський райвідділ м. Харкова
            Херсонська область
 
Голопристанський райвідділ
Каховський міськвідділ
Новокаховський міськвідділ
            Хмельницька область
 
Дунаєвецький райвідділ
Хмельницький райвідділ
            Черкаська область
 
Тальнівський райвідділ
Уманський міськвідділ
            Чернівецька область
 
Ленінський райвідділ м. Чернівців
Першотравневий райвідділ м. Чернівців
            Чернігівська область
 
Деснянський райвідділ м. Чернігова
Новозаводський райвідділ м. Чернігова
               м. Київ
 
Ватутінський райвідділ
Дарницький райвідділ
Дніпровський райвідділ
Жовтневий райвідділ
Залізничний райвідділ
Ленінградський райвідділ
Мінський райвідділ
Московський райвідділ
Печерський райвідділ
Подільський райвідділ
Радянський райвідділ
Старокиївський райвідділ
Харківський райвідділ
Шевченківський райвідділ
             м. Севастополь
 
Нахімовський райвідділ
Головна сторінка