Поиск по сайту:Про утворення Міжвідомчої координаційної ради для проведення координації робіт, пов"язаних з будівництвом першої черги Дністровської ГАЕС

Головна сторінка


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 15 жовтня 1999 р. N 1094-р
                Київ
 
 
   Для проведення координації робіт, пов'язаних з будівництвом
першої черги Дністровської ГАЕС, утворити Міжвідомчу координаційну
раду у складі згідно з додатком.
   Дозволити співголовам Ради вносити в разі потреби зміни до її
складу.
   Співголовам Ради у місячний термін затвердити Положення про
Раду.
   Доручити Раді проводити аналіз виконання заходів, пов'язаних
з будівництвом першої черги Дністровської ГАЕС, та  вносити
пропозиції щодо забезпечення їх неухильного виконання.
   Для забезпечення підготовки та реалізації необхідних заходів
Рада має право залучати до своєї роботи спеціалістів органів
виконавчої влади за погодженням з їх керівниками.
   Рішення Ради,  прийняті  в  межах  її  компетенції,  є
обов'язковими  для  розгляду  органами  виконавчої  влади,
підприємствами, установами і організаціями.
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 37
                     Додаток
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
                від 15 жовтня 1999 р. N 1094-р
               СКЛАД
    Міжвідомчої координаційної ради з організації робіт,
         пов'язаних з будівництвом першої
           черги Дністровської ГАЕС
 
ПЛАЧКОВ І.В.      - Міністр енергетики, співголова Ради
 
МЕРКУШОВ В.Т.     - Голова      Держкоменергозбереження,
             співголова Ради
 
ГЕРМАНЧУК П.К.     - перший заступник  Міністра  фінансів,
             співголова Ради
 
СЕЛЕЦЬКИЙ В.І.     - заступник Міністра енергетики, заступник
             співголови Ради
 
ВРУБЛЕВСЬКИЙ А.Г.   - перший заступник Міністра економіки
 
ГОРБАТОВСЬКИЙ О.П.   - заступник Голови Держбуду
 
ГРЕЧАНІНОВ В.Ф.    - перший заступник  Міністра  з  питань
             надзвичайних ситуацій  та  у  справах
             захисту   населення  від  наслідків
             Чорнобильської катастрофи
 
ГРІДАСОВ О.І.     - член Національної  комісії  регулювання
             електроенергетики
 
ЛЯЩОВ В.Т.       - заступник Міністра промислової політики
 
КАЛЬНІЧЕНКО Л.Ф.    - заступник Голови Фонду державного майна
 
КОПИЛОВ В.А.      - заступник голови  Державної  податкової
             адміністрації
 
КОСТЮК Л.П.      - начальник управління     капітального
             будівництва та перспективного розвитку
             Міненерго
 
ОСАДЧУК В.А.      - директор ВАТ "Укргідропроект" (за згодою)
 
ПРОДАН Ю.В.      - директор спеціального   відокремленого
             підрозділу "Енергоринок"
 
ЯЦИК А.В.       - заступник Міністра охорони навколишнього
             природного середовища та ядерної безпеки
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         А. ТОЛСТОУХОВ
Головна сторінка