Поиск по сайту:Про призначення О. Решетняка заступником Генерального директора Державного інформаційного агентства України

Головна сторінка


 
          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
 
  Про ратифікацію Угоди про створення зони вільної торгівлі та
   Протоколу про внесення змін та доповнень до Угоди про
         створення зони вільної торгівлі
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 48, ст.416 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   Угоду про створення зони вільної торгівлі, підписану 15
квітня 1994 року в м. Москва ( 997_051 ), та Протокол про
внесення змін та доповнень до Угоди про створення зони вільної
торгівлі, підписаний 2 квітня 1999 року в м. Москва ( 997_181 ),
ратифікувати.
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.ТКАЧЕНКО
 
 м. Київ, 6 жовтня 1999 року
     N 1125-XIV
Головна сторінка