Поиск по сайту:Про розподіл видатків на підготовку та проведення заходів щодо відзначення 2500-річчя міста Білгорода-Дністровського

Головна сторінка


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 6 жовтня 1999 р. N 1844
                Київ
    Про розподіл видатків на підготовку та проведення
        заходів щодо відзначення 2500-річчя
         міста Білгорода-Дністровського
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Прийняти  пропозицію  Одеської  обласної  державної
адміністрації, Міністерства фінансів, Міністерства  економіки,
Міністерства  транспорту,  Міністерства  культури і мистецтв,
Міністерства  енергетики,  Державного  комітету  будівництва,
архітектури та житлової політики, Комітету з питань геології та
використання надр, Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України", Білгород-Дністровської міської ради про затвердження
розподілу видатків на підготовку та проведення заходів щодо
відзначення 2500-річчя міста Білгорода-Дністровського згідно з
додатками 1 і 2.
   2. Міністерству фінансів профінансувати витрати центральних
органів виконавчої влади, які братимуть участь у здійсненні
зазначених заходів, за рахунок коштів,  передбачених  їм  у
державному бюджеті.
   3. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністр України Семиноженка В.П.
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 28
                     Додаток 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 6 жовтня 1999 р. N 1844
    Розподіл видатків, що спрямовуються на підготовку
    та проведення заходів щодо відзначення 2500-річчя
      міста Білгорода-Дністровського у 1999 році
 
--------------------------------------------------------------------------------------
             | Сума  |    Джерела фінансування
    Заходи      |видатків,|--------------------------------------------------
             |тис. гри-| кошти  |кошти місцевого бюджету| інші кошти
             | вень  |державного|-----------------------|
             |     | бюджету |обласного | міського |
--------------------------------------------------------------------------------------
Здійснення археологічних  30              Білгород-
досліджень Античної Тіри                 Дністровська
та      консервація                 міськрада
археологічних об'єктів
 
Проведення
реставраційно-ремонтних
робіт на таких об'єктах:
 
середньовічна фортеця    50   Держбуд
 
церква Успіння Пречистої  30   -"-
Богородиці
 
підземна церква   Іоана  10   -"-
Сучавського
 
Проведення   аварійних
робіт:
 
ремонт   каналізаційних
споруд           120
 
відбудова   набережної  100
річкового вокзалу      100   Мінтранс  Одеська
                        облдерж-
                        адміні-
                        страція
 
Ремонт доріг за рахунок 7  500         -"-
відсотків та 90 відсотків
з податку на власників
транспортних засобів
 
Будівництво   чотирьох  150   Комітет з
артезіанських свердловин      питань
                  геології
                  та викорис-
                  тання надр
 
Будівництво залізничного  550   Мінтранс
шляхопроводу
              100    -"-
               50              Білгород-
                              Дністровська
                              міськрада
 
Виготовлення        2975                     НАК "Нафтогаз
проектно-кошторисної                          України"
документації та виконання                        (згідно з
робіт  з  будівництва                        Указом
газопроводу-відводу до                         Президента
м. Білгорода-                              України від
Дністровського                             27 червня
                                    1999 р. N 744)
              375         Одеська
                        облдерж-
                        адміні-
                        страція
              150              Білгород-
                              Дністровська
                              міськрада
 
Реконструкція електричних  300    -"-
мереж і трансформаторних
підстанцій
 
Усього           5590
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України           А.ТОЛСТОУХОВ
                     Додаток 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 6 жовтня 1999 р. N 1844
    Розподіл видатків, що спрямовуються на підготовку
    та проведення заходів щодо відзначення 2500-річчя
   заснування міста Білгорода-Дністровського у 2000 році
 
--------------------------------------------------------------------------------------
             | Сума  |    Джерела фінансування    |
    Заходи      |видатків,|-----------------------------------|
             |тис. гри-| кошти  |кошти місцевого бюджету|інші кошти
             | вень  |держбюджету|-----------------------|
             |     |      |обласного | міського |
-------------------------------------------------------------------------------------
Здійснення археологічних   40              Білгород-
досліджень Античної Тіри                  Дністровська
та      консервація                  міськрада
археологічних об'єктів
 
Проведення
реставраційно-ремонтних
робіт на таких об'єктах:
 
середньовічна фортеця    140   Держбуд
 
церква Успіння Пречистої   70   -"-
Богородиці
 
підземна церква   Іоана   40   -"-
Сучавського
 
Проведення   аварійних
робіт:
 
ремонт   каналізаційних  120              Білгород-
споруд                           Дністровська
                              міськрада
 
відбудова   набережної  250   Мінтранс
річкового вокзалу
               100               -"-
 
Ремонт доріг за рахунок 7  1000         Одеська
відсотків та 90 відсотків             облдерж-
з податку на власників             адміні-
транспортних засобів               страція
 
Будівництво   чотирьох  150   Комітет з
артезіанських свердловин       питань
                   геології та
                   використання
                   надр
               100               -"-
 
Будівництво залізничного  600   Мінтранс
шляхопроводу
               150           -"-
 
               50              Білгород-
                              Дністровська
                              міськрада
 
Виконання робіт     з  1950                    НАК "Нафтогаз
будівництва                               України"
газопроводу-відводу до                         (згідно з
м. Білгорода-                              Указом
Дністровського                             Президента
                                    України від
                                    27 червня
                                    1999 р. N 744)
               600         Одеська
                         облдерж-
                         адміні-
                         страція
               200               -"-
 
Реконструкція електричних  800          -"-
мереж і трансформаторних
підстанцій
 
Концерт майстрів мистецтв   40   Мінкультури
 
Усього           6400
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України               А.ТОЛСТОУХОВ
Головна сторінка