Поиск по сайту:Про організацію та проведення всеукраїнської науково-практичної конференції "Охорона материнства і дитинства в Україні. Проблеми і перспективи"

Головна сторінка


 
            П О С Т А Н О В А
         від 24 листопада 1997 р. N 1309
                Київ
      Про організацію та проведення всеукраїнської
       науково-практичної конференції "Охорона
        материнства і дитинства в Україні.
           Проблеми і перспективи"
 
   З метою вироблення національної стратегії дій щодо охорони
здоров'я жінок та дітей в Україні Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
   1. Підтримати ініціативу Міністерства охорони здоров'я щодо
проведення в м. Києві 28 - 29 січня 1998 р. всеукраїнської
науково-практичної конференції "Охорона материнства і дитинства в
Україні. Проблеми і перспективи".
   2. Для   підготовки   і   проведення   всеукраїнської
науково-практичної конференції "Охорона материнства і дитинства в
Україні. Проблеми і перспективи" утворити організаційний комітет
та затвердити його персональний склад (додається).
   3. Організаційному комітету в двотижневий термін підготувати
і  затвердити  програму та порядок проведення всеукраїнської
науково-практичної конференції "Охорона материнства і дитинства в
Україні. Проблеми і перспективи".
   4. Міністерству інформації забезпечувати висвітлення ходу
підготовки  та  проведення  всеукраїнської  науково-практичної
конференції "Охорона материнства і дитинства в Україні. Проблеми і
перспективи".
 
   Прем'єр-міністр України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.28
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 24 листопада 1997 р. N 1309
               СКЛАД
    організаційного комітету з підготовки та проведення
     всеукраїнської науково-практичної конференції
      "Охорона материнства і дитинства в Україні.
           Проблеми і перспективи"
 
   СМОЛІЙ       -  Віце-прем'єр-міністр України,
Валерій Андрійович     голова
   БОГАТИРЬОВА    -  заступник Міністра охорони
Раїса Василівна       здоров'я, заступник голови
   СИТНИК       -  перший заступник Міністра у
Олександр Мефодійович    справах сім'ї та молоді,
              заступник голови
   ЛУК'ЯНОВА     -  директор Інституту педіатрії,
Олена Михайлівна      акушерства і гінекології Академії
              медичних наук, заступник голови
   ГОЙДА       -  начальник Головного управління
Ніна Григорівна       медичної допомоги дітям і матерям
              МОЗ, відповідальний секретар
   ВИНОГРАДОВА    -  завідуюча сектором у справах жінок,
Людмила Дмитрівна      охорони сім'ї, материнства і дитинства
              Відділу з питань освіти, культури та
              охорони здоров'я Кабінету Міністрів
              України
   ВОВК        -  завідуюча відділом планування сім'ї
Ірина Борисівна       Інституту педіатрії, акушерства і
              гінекології Академії медичних наук
   ГОЛІК       -  заступник начальника управління
Людмила Петрівна      соціальної статистики Держкомстату
   ГРИГОРОВИЧ     -  голова підкомісії Комітету Верховної
Лілія Степанівна      Ради України з питань охорони
              здоров'я, материнства і дитинства,
              народний депутат України
              (за згодою)
   КВІТКО       -  начальник відділу фінансування
Наталія Олександрівна    соціального захисту населення -
              заступник начальника управління
              фінансування охорони здоров'я і
              соціального захисту населення Мінфіну
   МАЩЕНКО      -  заступник голови Держтелерадіо
Іван Гаврилович
   МЕЛЕСИК      -  головний спеціаліст сектора у справах
Тетяна Миколаївна      жінок, охорони сім'ї, материнства і
              дитинства Відділу з питань освіти,
              культури та охорони здоров'я Кабінету
              Міністрів України
   ПЄВНЄВ       -  головний спеціаліст управління у
Ілля Кирилович       справах жінок Мінсім'ямолоді
   САВЧЕНКО      -  заступник Міністра освіти
Олександра Яківна
   СОЛОВЙОВА     -  голова Представництва ЮНІСЕФ в
Алла Олександрівна     Україні (за згодою)
   СТЕШЕНКО      -  завідуюча відділом демографії і
Валентина Сергіївна     відтворення трудових ресурсів
              Інституту економіки Національної
              академії наук
   СУББОТІН      -  керівник бюро Всесвітньої організації
Юрій Васильович       охорони здоров'я з координації та
              зв'язках з Україною
   ТИМОШЕНКО     -  начальник відділу соціальних виплат та
Надія Василівна       допомог Міністерства праці та
              соціальної політики
   ФАДЄЄВА      -  керівник проектів Всесвітнього банку в
Олена Георгіївна      соціальному секторі (за згодою)
   ШКІРЯК-НИЖНИК   -  завідуюча кафедрою медико-соціальних
Зореслава Антонівна     проблем педіатрії Київської медичної
              академії післядипломної освіти
Головна сторінка