Поиск по сайту:Про внесення змін до Порядку реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Головна сторінка


 
            П О С Т А Н О В А
         від 24 листопада 1997 р. N 1314
                Київ
       Про внесення змін до Порядку реалізації
       або знищення конфіскованих алкогольних
          напоїв та тютюнових виробів
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Внести такі зміни до Порядку реалізації або знищення
конфіскованих  алкогольних  напоїв  та  тютюнових  виробів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня
1996 р. N 1284 ( 1284-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 19, ст. 535):
   1) у пункті 7 друге речення виключити;
   2) пункт 21 викласти в такій редакції:
   "21. Конфісковані тютюнові вироби, якість яких не відповідає
встановленим  вимогам  або  щодо  яких прийнято рішення про
недоцільність випробування, підлягають знищенню, а алкогольні
напої - знищенню чи переробці на спирт для подальшого його
використання на технічні потреби.  При  цьому  рішення  про
доцільність знищення або передачу на переробку конфіскованих
алкогольних  напоїв  приймають  голови  державних  податкових
адміністрацій або їх заступники, до функціональних обов'язків яких
належать зазначені питання.
   Знищення проводиться комісією, до складу якої обов'язково
включаються представники державної податкової адміністрації, яка
взяла на облік зазначені  вироби,  установи,  де  проведено
випробування, та відповідних місцевих державних адміністрацій.
   Про знищення  алкогольних  напоїв  і  тютюнових  виробів
складається акт, до якого у відповідних випадках  додається
висновок установи, де проведено випробування, про неможливість
використання зазначених конфіскованих виробів.
   Переробка конфіскованих алкогольних напоїв здійснюється на
спиртових і виноробних заводах, визначених Комітетом харчової
промисловості та Комітетом з питань садівництва, виноградарства та
виноробної промисловості, які мають відповідні технічні можливості
і спеціальні дозволи (ліцензії) на виробництво, на підставі
договорів,   укладених  з  ними  державними  податковими
адміністраціями.
   Передача алкогольних напоїв на переробку здійснюється на
підставі акта опису і оцінки, що складається відповідно до
законодавства.
   Приймання конфіскованих алкогольних напоїв  на  переробку
здійснюється  комісією,  до складу якої входять представники
державної податкової адміністрації, підприємства, яке здійснює
переробку, та відповідної місцевої державної адміністрації.
   Облік продукції,  що підлягає переробці, здійснюється за
кількістю безводного етилового спирту згідно з Інструкцією по
прийманню, зберіганню, транспортуванню та обліку спирту етилового,
затвердженою Міністерством харчової промисловості СРСР від 25
вересня 1985 року.
   Переробка конфіскованих  алкогольних  напоїв  здійснюється
згідно з діючими технологічними регламентами.
   Тара та скляний посуд з-під конфіскованих і перероблених
алкогольних  напоїв  оприбутковуються підприємствами за ціною
можливої реалізації, що встановлюється комісією, створеною для
приймання конфіскованих алкогольних напоїв, а у разі неможливості
реалізації скляного посуду - за ціною склобою.
   Про переробку конфіскованих алкогольних напоїв складається
акт, до якого додаються розрахунки зазначених вище витрат.
   Кошти, отримані від реалізації продуктів переробки зазначених
алкогольних напоїв, перераховуються до державного бюджету (за
винятком витрат на їх зберігання, випробування, транспортування і
технічну переробку)".
   2. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
Віце-прем'єр-міністра України Тігіпка С.Л.
   3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
 
   Прем'єр-міністр України      В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.67
Головна сторінка