Поиск по сайту:Про затвердження складу осіб, уповноважених представляти інтереси держави у правлінні та наглядовій раді Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Головна сторінка

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 14 листопада 2007 р. N 996-р
                Київ
 
      Про затвердження складу осіб, уповноважених
      представляти інтереси держави у правлінні
     та наглядовій раді Фонду соціального страхування
        з тимчасової втрати працездатності
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
     N 317-р ( 317-2008-р ) від 22.02.2008
     N 792-р ( 792-2008-р ) від 04.06.2008 }
 
 
 
   1. Відповідно до статей 10 і 14 Закону  України  "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та  витратами,  зумовленими
народженням та похованням" ( 2240-14 ) затвердити склад осіб,
уповноважених представляти інтереси держави у  правлінні  та
наглядовій раді Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, згідно з додатком.
 
   2. Визнати такими, що втратили  чинність,  розпорядження
Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 26
 
 
                     Додаток
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 14 листопада 2007 р. N 996-р
 
               СКЛАД
    осіб, уповноважених представляти інтереси держави
     у правлінні та наглядовій раді Фонду соціального
     страхування з тимчасової втрати працездатності
 
 
             Члени правління
 
   АНТОНЕНКО      - директор департаменту Мінпраці
Тарас Володимирович
 
   БЕЗСМЕРТНА     - начальник контрольно-ревізійного
Ольга Володимирівна    управління Мінпраці
 
   БАНЧУК       - директор департаменту МОЗ
Микола Васильович
 
   ДIДЕНКО       - директор департаменту Мінфіну
Сергій Олексійович
 
   ДУТЧАК       - заступник Міністра у справах сім'ї,
Мирослав Васильович    молоді та спорту
 
   IВАНКЕВИЧ      - заступник Міністра праці та соціальної
Віктор Вікторович     політики (координатор діяльності осіб,
              уповноважених представляти інтереси
              держави)
 
   ЛЕВЧУК       - начальник відділу Мінпаливенерго
Тетяна Iванівна
 
   ЛЕКАРЬ       - заступник Голови ДПА
Сергій Iванович
 
   ЛЯХ         - перший заступник директора
Дмитро Олексійович     Держнаглядпраці
 
   НIКОЛАЄНКО     - начальник управління Мінагрополітики
Віктор Михайлович
 
   ОСТРIВНА      - заступник начальника відділу
Лариса Георгіївна     Мінекономіки
 
   ПРИСЯЖНЮК      - заступник директора департаменту
Таїсія Iванівна      Мінфіну
 
   ХАРЧЕНКО      - заступник директора департаменту
Iнна Василівна       Мін'юсту
 
   ШАПОВАЛЕНКО     - заступник начальника Управління
Юрій Борисович       стратегії реформування соціальних
              відносин Секретаріату Кабінету
              Міністрів України
 
   ЮЩЕНКО       - начальник управління МНС
Алкіна Iванівна
 
           Члени наглядової ради
 
   ДЕНIСОВА      - Міністр праці та соціальної політики
Людмила Леонтіївна
 
   КОНДРАТЮК      - заступник Міністра у справах сім'ї,
Тетяна Вікторівна     молоді та спорту
 
   ЛЯШКО        - заступник голови Комітету
Олег Валерійович      Верховної Ради України з питань бюджету
              (за згодою)
 
   МАТВIЙЧУК      - заступник Міністра фінансів
Володимир Макарович
 
   ЯКОВЕНКО      - заступник Міністра охорони здоров'я
Iгор Валентинович 
 
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 317-р
( 317-2008-р ) від 22.02.2008, N 792-р ( 792-2008-р ) від
04.06.2008 }
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
               від 14 листопада 2007 р. N 996-р
 
               ПЕРЕЛIК
       розпоряджень Кабінету Міністрів України,
            що втратили чинність
 
 
   1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 квітня
2005 р. N 94 ( 94-2005-р ) "Про затвердження складу осіб,
уповноважених представляти інтереси держави у  правлінні  та
наглядовій раді Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності" (Офіційний вісник України, 2005  р.,  N  15,
ст. 780).
 
   2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 грудня
2005 р. N 533 ( 533-2005-р ) "Про зміну складу осіб, уповноважених
представляти інтереси держави у правлінні та наглядовій раді Фонду
соціального страхування з тимчасової  втрати  працездатності"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3336).
 
   3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 квітня
2006 р. N 246 ( 246-2006-р ) "Про зміну складу осіб, уповноважених
представляти  інтереси держави у правлінні Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності" (Офіційний вісник
України, 2006 р., N 18, ст. 1353).
 
   4. Пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від
15 вересня 2006 р. N 488 ( 488-2006-р ) "Про зміни складу осіб,
уповноважених  представляти інтереси держави у правліннях та
наглядових  радах  фондів  загальнообов'язкового  державного
соціального страхування" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 38,
ст. 2597).
Головна сторінка