Поиск по сайту:Про проекти законів України щодо права комунальної власності

Головна сторінка


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 6327/6/13-0116 від 15.11.2000
   м.Київ
 
 vd20001115 vn6327/6/13-0116
 
           Про розгляд звернення
 
   Державна податкова адміністрація України розглянула звернення
(...) і повідомляє таке.
  До 1 та 2 питання.
   Завдання, функції та права органів державної  податкової
служби визначені Законом України від 04.12.90 р.  N 509-XII
( 509-12 ) "Про державну податкову службу в Україні" (із змінами і
доповненнями) і полягають у здійсненні контролю за додержанням
податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і
своєчасністю оплати до бюджету податків, зокрема, нарахуванням,
утриманням і перерахуванням до бюджету прибуткового податку з
громадян підприємствами, установами і організаціями усіх форм
власності та фізичними особами - суб'єктами  підприємницької
діяльності, які проводять виплати громадянам, у тому числі за
виконання ними трудових обов'язків на підставі трудових договорів.
   За порушення  податкового  законодавства  по прибутковому
податку з громадян пунктом 11 статті 11 цього Закону ( 509-12 )
органам  державної  податкової служби надано право накладати
адміністративні штрафи на "посадових осіб підприємств, установ і
організацій, а також на громадян - суб'єктів підприємницької
діяльності, які виплачують  доходи,  винних  у  неутриманні,
неперерахуванні до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб,
перерахуванні податку за рахунок коштів підприємств, установ і
організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено
законодавством), у неповідомленні або несвоєчасному повідомленні
державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей
про доходи громадян".
   Стосовно повноважень адміністративного впливу на порушників
законодавства про працю, в тому числі і за несвоєчасну виплату
заробітної плати працівникам, то такі повноваження має Державний
департамент нагляду за додержанням законодавства  про  працю
Міністерства  праці  та соціальної політики України. Порядок
накладання штрафів за порушення законодавства про працю викладено
в Інструкції про порядок накладання штрафів державною інспекцією
праці Міністерства праці  та  соціальної  політики  України,
затвердженій спільним наказом Міністерства праці та соціальної
політики України та Міністерства фінансів України від 13.02.98 р.
N 23/35 ( z0150-98 ), зареєстрованій у Міністерстві  юстиції
України від 05.03.98 р. за N 150/2590.
   Оскільки статтею  35  Закону України  від  24.03.95 р.
N 108/95-ВР ( 108/95-ВР ) "Про оплату праці"  контроль  за
дотриманням законодавства про оплату праці покладено також і на
органи державної податкової служби, то при виявленні порушень
законодавства  про  оплату  праці,  при проведенні перевірок
дотримання підприємствами, установами, організаціями і громадянами
-  суб'єктами  підприємницької  діяльності  законодавства  по
прибутковому  податку  з  громадян  та  іншого  податкового
законодавства  органи  державної  податкової  служби  повинні
повідомити про це Державний департамент нагляду за додержанням
законодавства про працю Міністерства праці та соціальної політики
України.
   До 3 питання.
  Що стосується  питання  законодавства  про  підприємницьку
діяльність, то загальні правові, економічні та соціальні засади
здійснення підприємницької діяльності (підприємництва) громадянами
та юридичними особами на території України визначені Законом
України від 07.02.91 р. N 698-XII ( 698-12 ) "Про підприємництво"
(із змінами і доповненнями), відповідно до якого "підприємництво -
це безпосередня самостійна, систематична, на  власний  ризик
діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню
послуг з метою отримання прибутку", що обумовлює, в свою чергу,
виплату фізичним особам доходів, які підлягають декларуванню. Тому
податковими органами перевіряється також дотримання фізичними
особами - суб'єктами підприємницької діяльності положень Декрету
"Про прибутковий податок з громадян" ( 13-92 ) і, зокрема, вимог
розділу  4, в якому викладено порядок оподаткування доходів
фізичних осіб від здійснення підприємницької діяльності  без
створення юридичної особи.
 
 Заступник Голови                   Г.Бондаренко
 
 "Галицькі контракти", N 49, грудень, 2000 р.
Головна сторінка