Поиск по сайту:Про виконання доручення Кабінету Міністрів України від 02.11.2000 р. N 18466/97

Головна сторінка


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
        УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
              Н А К А З
 
 N 230/152/104 від 20.11.2000
   м.Київ
 
 vd20001120 vn230/152/104
 
    Про виконання доручення Кабінету Міністрів України
          від 02.11.2000 р. N 18466/97
 
   У зв'язку з проведенням у третій декаді листопада 2000 року
обласних науково-практичних конференцій з підведення підсумків
виконання Указу Президента України від 3 грудня 1999 р. N 1529/99
( 1529/99 ) "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування
аграрного сектора економіки" та на виконання доручення Кабінету
Міністрів України від 02.11.2000 р. N 18466/97 Н А К А З У Є М О:
   1. Міністерству   агропромислового   комплексу    та
Республіканському комітету по земельних ресурсах АР Крим, обласним
управлінням земельних ресурсів, головним управлінням сільського
господарства і продовольства обласних держадміністрацій за участю
науковців Української академії аграрних наук провести аналіз стану
виконання Указу Президента України від 3 грудня 1999 р. N 1529/99
( 1529/99 ) "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування
аграрного сектора економіки".
   2. Затвердити список осіб, закріплених за областями для
участі  в  роботі  обласних  науково-практичних  конференцій
(додається).
   3. Відповідальним  працівникам, закріпленим за областями,
подати звіт про виконання зазначеного доручення Кабінету Міністрів
України  Департаменту  реформування  сільського  господарства
Мінагрополітики України до 1 грудня 2000 року.
   4. Департаменту  реформування  сільського  господарства
Мінагрополітики України узагальнити звіти для висвітлення на
засіданні Комісії з питань аграрної політики при Президентові
України.
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Шмідта Р.М., заступника Голови
Держкомзему   України  Кулініча В.В.,  Віце-президента  УААН
Ситника В.П.
 
 Міністр аграрної політики України           І.Кириленко
 
 Голова Державного комітету
 України по земельних ресурсах             А.Даниленко
 
 Президент Української
 академії аграрних наук                  М.Зубець
                    Додаток до спільного наказу
                    Мінагрополітики України,
                    Держкомзему України, УААН
                    від 20 листопада 2000 р.
                    N 230/152/104
               Список
    осіб, закріплених за областями, для участі в роботі
    обласних науково-практичних конференцій відповідно
       до доручення Кабінету Міністрів України
          від 02.11.2000 р. N 18466/97
 
------------------------------------------------------------------
| N | Області та |Прізвище, ім'я|       Посада      |
|з/п|  дата   |  та по   |                |
|  | проведення |  батькові  |                |
|---+-------------+--------------+-------------------------------|
| 1 |   2   |   3    |        4       |
------------------------------------------------------------------
 1. АР Крим     Ковалів    начальник управління стратегії
   23 листопада  Олександер  та методології аграрної
           Іванович   реформи
           Волошин    начальник Управління земель
           Геннадій   сільськогосподарського
           Олександрович призначення
           Ларкін    в. о. директора Кримської
           Михайло    державної сільськогосподарської
           Іванович   дослідної станції
 
 2. Вінницька    Мартинюк   заступник начальника
  З0 листопада   Іван     Департаменту ринків продукції
           Васильович  рослинництва та розвитку
                  насінництва
           Альбощий   заступник начальника Управління
           Юрій     землеустрою та автоматизації
           Михайлович  землевпорядних робіт
           Гром Олег   директор Вінницької державної
           Володимирович сільськогосподарської дослідної
                  станції
 
 3. Волинська    Мельник    начальник Департаменту кадрової
  24 листопада   Сергій    політики, аграрної освіти та
           Іванович   науки
           Гура     начальник відділу Управління
           Володимир   державного земельного кадастру
           Федорович
           Битов Василь директор Волинської державної
           Павлович   сільськогосподарської дослідної
                  станції
 
 4. Дніпропетровська Мельниченко  заступник начальника
  24 листопада   Віталій    Департаменту розвитку
           Володимирович соціальної інфраструктури
                  сільської місцевості
           Ванівський  заступник начальника Управління
           Богдан    державного контролю за
           Степанович  використанням і охороною земель
                  та державної землевпорядної
                  експертизи
           Лебідь Євген директор Інституту зернового
           Іванович   господарства
 
 5. Донецька     Жихарєв    заступник начальника Державного
  28 листопада   Юрій     департаменту продовольства
           Валентинович
           Кубах     заступник начальника Управління
           Сергій    земель несільськогосподарського
           Миколайович  призначення
           Ващенко    заступник директора Донецького
           Володимир   Інституту агропромислового
           Васильович  виробництва
Головна сторінка