Поиск по сайту:Про внесення змін до наказу МОЗ України від 16.06.2000 р. N 140 "Про організацію та проведення торгів (тендерів) на централізовану закупівлю товарів, робіт, послуг"

Головна сторінка


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 298 від 15.11.2000
   м.Київ
 
 vd20001115 vn298
 
     Про внесення змін до наказу МОЗ України від
     16.06.2000  р. N 140 "Про організацію та
     проведення торгів (тендерів) на централізовану
        закупівлю товарів, робіт, послуг"
 
   З метою координації і контролю за раціональним використанням
бюджетних  коштів,  передбачених  на централізовану закупівлю
товарів, робіт, послуг та у зв'язку з передачею Харківського НДІ
медичної радіології ім. С.П. Григор'єва у підпорядкування АМН
України Н А К А З У Ю:
   1. Пункт 3.5 наказу МОЗ України від 16.06.2000 р. N 140
( v0140282-00 ) "Про організацію та проведення торгів (тендерів)
на централізовану закупівлю товарів, робіт, послуг" викласти у
редакції:
   "3.5. програмного забезпечення єдиної системи контролю та
обліку індивідуальних доз опромінення персоналу та населення -
Українському  спеціалізованому диспансеру радіаційного захисту
населення (Куриленко М.А.);
   2. Українському  спеціалізованому  диспансеру радіаційного
захисту населення (Куриленко М.А.):
   2.1. доручити   здійснення   централізованої  закупівлі
програмного забезпечення єдиної системи контролю  та  обліку
індивідуальних доз опромінення персоналу та населення на суму,
передбачену кошторисом витрат по КФК 081002 та відповідно до
рішень тендерного комітету;
   2.2. щоквартально подавати звіт по бухгалтерській формі N 2
про використання коштів за призначенням та акти виконання робіт до
відділу бухгалтерського обліку та звітності МОЗ України (до 10
числа наступного за кварталом місяця);
   2.3. здійснювати централізовану  закупівлю  та  своєчасну
передачу закладам охорони здоров'я програмного забезпечення єдиної
системи контролю та обліку  індивідуальних  доз  опромінення
персоналу та населення, згідно із затвердженим МОЗ переліком
областей, закладів та установ.
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Поляченка Ю.В.
 
 Міністр                      В.Ф. Москаленко
Головна сторінка