Поиск по сайту:Про заходи щодо закріплення кадрів в електроенергетиці

Головна сторінка


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 30 грудня 1998 р. N 2099
                Київ
   Про заходи щодо закріплення кадрів в електроенергетиці
 
   З метою залучення та закріплення кадрів на підприємствах
електроенергетики і відповідно до статті 21 Закону України "Про
електроенергетику" (  575/97-ВР  )  Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Порядок  виплати  щомісячної  надбавки  за
безперервний стаж роботи в електроенергетиці (додається).
   2. Міністерству енергетики за погодженням з Міністерством
праці та соціальної політики, Міністерством фінансів та за участю
ЦК  профспілки  працівників  енергетики  та  електротехнічної
промисловості і ЦК профспілки працівників атомної енергетики і
промисловості в місячний термін розробити та затвердити Положення
про умови виплати щомісячної надбавки за безперервний стаж роботи
в електроенергетиці.
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 37
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 30 грудня 1998 р. N 2099
               ПОРЯДОК
     виплати щомісячної надбавки за безперервний стаж
          роботи в електроенергетиці
   1. Цей Порядок визначає розміри та умови виплати надбавок до
тарифних ставок (посадових окладів) за безперервний стаж роботи в
електроенергетиці персоналу основних професій підприємств галузі
усіх форм власності.
   2. Надбавка за безперервний стаж роботи в електроенергетиці
виплачується  працівникам  основних  професій  залежно  від
безперервного стажу роботи в галузі у таких розмірах:
 
#################################################################
   Стаж роботи    | Розмір щомісячної надбавки до тарифної
            |         ставки
            |  (посадового окладу) у відсотках
#################################################################
   понад 3 роки             5
   понад 5 років            10
  понад 10 років            15
  понад 15 років            20
  понад 25 років            25
   3. Надбавка працівникам основних професій виплачується на
підставі Положення про умови виплати надбавки за безперервний стаж
роботи в електроенергетиці, затвердженого Міненерго за погодженням
з  Мінпраці, Мінфіном і з участю ЦК профспілки працівників
енергетики та електротехнічної промисловості і ЦК профспілки
працівників атомної енергетики і промисловості.
   4. До стажу роботи, який дає право на одержання надбавки,
зараховується час роботи на підприємствах і в організаціях, на
яких була передбачена виплата такої надбавки.
   5. Стаж роботи, в тому числі на інших підприємствах галузі,
який дає право на одержання надбавки, визначається Положенням,
зазначеним у пункті 3 цього Порядку.
   6. Безперервний стаж роботи в електроенергетиці визначається
конкретним підприємством щомісяця станом на 1 число.
   7. Документом для визначення стажу, який дає право  на
одержання  надбавки  за  безперервний  стаж  роботи  в
електроенергетиці, є трудова книжка.
   8. Безперервний стаж роботи для виплати надбавки визначається
відповідною комісією підприємства, яка створюється з керівників,
працівників економічних, юридичних, кадрових служб та членів
профспілкового комітету підприємства або іншого уповноваженого
трудовим  колективом  органу.  Склад  комісії  затверджується
керівником підприємства за погодженням з профспілковим комітетом
або іншим уповноваженим трудовим колективом органом.
   9. У разі незгоди працівника з рішенням зазначеної комісії
питання розглядається в порядку, передбаченому законодавством.
   10. Витрати на виплату надбавок відносяться на валові витрати
виробництва та обігу.
   11. Надбавка виплачується щомісяця за фактично відпрацьований
час.
   12. Надбавка за безперервний стаж роботи в електроенергетиці
враховується під час розрахунку середньої заробітної плати.
Головна сторінка