Поиск по сайту:Про управління майном, що є у загальнодержавній власності, в будівництві та промисловості будівельних матеріалів

Головна сторінка


             Д Е К Р Е Т
         КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
     Про управління майном, що є у загальнодержавній
      власності, в будівництві та промисловості
           будівельних матеріалів
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 17, ст.188 )
 
   З  метою  забезпечення  ефективності роботи будівельного
комплексу Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
   1. Як виняток із статті 1 Декрету Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 1992 року  N 8-92 "Про управління майном, що є у
загальнодержавній власності" делегувати корпораціям  "Укрбуд",
"Украгропромбуд",   "Укрмонтажспецбуд",   "Укрбудматеріали",
"Укртрансбуд", "Укрметротунельбуд" та концерну "Укрцемент" функції
з управління майном організацій і підприємств, які засновані на
загальнодержавній власності та входять до їх складу.
   2. Зупинити дію пункту 1 постанови Верховної Ради України від
14 лютого 1992 року "Про управління майном підприємств, установ та
організацій, що є у загальнодержавній власності" ( 2116-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 274).
   3. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.
 
 
 Прем'єр-міністр України                  Л.КУЧМА
 
 Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України   В.НЕСМІХ
 
 м. Київ, 19 лютого 1993 року
   N 19-93
 
 Опубліковано: "Урядовий кур'єр", 25.02.93
 
Головна сторінка