Поиск по сайту:



Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від 31.07.2006 N 07/1-209

Головна сторінка

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 1807 від 22.12.2006
 
 
      Про надання щомісячної адресної матеріальної
      допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим
      батьківського піклування, особам із числа
     дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
        піклування, які постійно проживають,
     зареєстровані в м. Києві та вступили на перший
     курс до вищих навчальних закладів денної форми
         навчання м. Києва у 2006 році
 
 
   Відповідно до  ст.  7  Закону України "Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування" ( 2342-15 ) та на
виконання Міської комплексної програми "Турбота" на 2006-2010
роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16.12.2005
N 603/3064 ( ra_603023-05 ), з метою матеріальної підтримки
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
які постійно проживають і зареєстровані в м. Києві та вступили на
перший курс до вищих навчальних закладів денної форми навчання
м. Києва у 2006 році:
 
   1. Встановити з 1 вересня 2006 року до 31 грудня 2006 року
щомісячну адресну матеріальну допомогу у розмірі 100 грн. кожній
дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, особі
із числа дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, які постійно проживають і зареєстровані в м. Києві та
вступили на перший курс до вищих навчальних закладів денної форми
навчання  м.  Києва  у 2006 році, крім дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб із числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, вартість навчання
яких сплачується за рахунок коштів міського бюджету, згідно з
додатком 1.
 
   2. Виділити  Головному  управлінню  соціального  захисту
населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) кошти у сумі 36,2 тис. грн. для
виплати щомісячної адресної матеріальної допомоги дітям-сиротам,
студентам першого курсу вищих навчальних закладів денної форми
навчання, зазначеним у пункті 1 цього розпорядження, згідно з
додатком 3.
 
   3. Головному  фінансовому  управлінню  виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
перерахувати Головному управлінню соціального захисту населення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної  адміністрації) кошти, зазначені у пункті 2 цього
розпорядження, за рахунок видатків,  передбачених  у  бюджеті
м. Києва на 2006 рік ( ra_621023-05 ) на виконання Міської
комплексної програми "Турбота" на  2006-2010 роки, затвердженої
рішенням Київської  міської  ради  від 16.12.2005 N 603/3064
( ra_603023-05 ).
 
   4. Головному  управлінню  соціального  захисту  населення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) забезпечити виплату щомісячної адресної
матеріальної  допомоги  дітям-сиротам,  дітям,  позбавленим
батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, студентам першого курсу
вищих навчальних закладів денної форми навчання м. Києва, згідно з
пунктом 1 цього розпорядження.
 
   5. Взяти до відома, що Київським об'єднанням Спілки Самаритян
України встановлено 10 стипендій дітям-сиротам, дітям, позбавленим
батьківського піклування, особам із числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, студентам першого курсу
вищих навчальних закладів денної форми навчання м. Києва, згідно з
додатком 2.
 
   6. Заступнику  голови  Київської  міської   державної
адміністрації Кільчицькій І.Р. забезпечити висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.
 
   7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника  голови  Київської міської державної адміністрації
Кільчицьку І.Р.
 
 Голова                       Л.Черновецький
 
 (Додатки 1, 2, 3 не наводяться)




Головна сторінка