Поиск по сайту:Про затвердження Порядку працевлаштування населення шахтарських міст Луганської області на підприємствах, де створюються додаткові робочі місця згідно з Указом Президента України від 20.06.96 N 451/96

Головна сторінка

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
      МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 205/612 від 25.11.99        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   30 грудня 1999 р.
 vd991125 vn205/612          за N 924/4217
 
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
       Міністерства праці та соціальної політики
       N 396/48 ( z1527-05 ) від 30.11.2005 )
 
   Про затвердження Порядку працевлаштування населення
   шахтарських міст Луганської області на підприємствах,
   де створюються  додаткові  робочі  місця  згідно
   з Указом Президента України від 20.06.96 N 451/96
 
 
 
   Відповідно до Указу Президента України від 2 серпня 1999 р.
N 935/99 "Про внесення змін і доповнень до Указу Президента
України від 20 червня 1996 р. N 451" Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Порядок працевлаштування населення шахтарських
міст Луганської області на підприємствах, де створюються додаткові
робочі місця згідно з Указом Президента України від 20.06.96
N 451/96, що додається.
   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра праці та соціальної політики України Бута Ю.Г.  і
заступника Міністра вугільної промисловості України Корзуна А.В.
 
 Міністр праці та соціальної
 політики України                    І.Я.Сахань
 
 Міністр вугільної
 промисловості України                  С.Б.Тулуб
 
                     Затверджено
                спільним наказом Міністерства праці
                та соціальної політики і 
                Міністерства вугільної 
                промисловості України
                від 25 листопада 1999 р. N 205/612
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 грудня 1999 р.
                   за N 924/4217
 
    Порядок працевлаштування населення  шахтарських
    міст Луганської області на  підприємствах, де
    створюються додаткові робочі місця згідно з Указом
    Президента  України  від  20.06.96  N 451/96
 
   1. Цей Порядок розроблений відповідно до Указу Президента
України від 20 червня 1996 р. N 451/96 (із змінами згідно Указу
Президента України від 2 серпня 1999 р. N 935/99) і регламентує
діяльність  Державної  компанії  "Луганськлегінвест"  та  її
підприємств у питаннях створення додаткових робочих місць і
працевлаштування  вивільнюваних у результаті закриття значної
кількості безперспективних, найбільш збиткових вугільних шахт
працівників, членів їх сімей, інших громадян працездатного віку
шахтарських міст Луганської області.
   2. Указ Президента України від 20 червня 1996 р. N 451/96
передбачає  здійснення  комплексу  заходів,  спрямованих  на
забезпечення  наявності необхідної кількості робочих місць у
шахтарських  містах Луганської області та вирішення проблеми
зайнятості осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, шляхом
створення додаткових (нових) робочих місць на підприємствах легкої
промисловості.
   Створення нових робочих місць у процесі реалізації проектів
структурної перебудови та технічного переозброєння підприємств
легкої промисловості, що безпосередньо забезпечується Державною
компанією  "Луганськлегінвест",  має  головною  метою  надати
можливості для працевлаштування
   - громадянам, вивільнюваним у результаті закриття шахт, які
згідно статті 46 Гірничного Закону України ( 1127-14 ) мають
першочергове право на працевлаштування,
   - незайнятим членам їх сімей,
   - іншим категоріям працездатного населення шахтарських міст
регіону, зареєстрованим в службі зайнятості як такі, що шукають
роботу, і безробітні.
   3. Створення відповідної кількості додаткових (нових) робочих
місць на підприємствах легкої промисловості Луганської області
передбачається у проектах закриття шахт,  що  затверджуються
Міністерством вугільної промисловості України.
   4. Реалізація заходів щодо виконання робіт по створенню
додаткових робочих місць у зв'язку із закриттям конкретної шахти
на   відповідному   підприємстві   Державної   компанії
"Луганськлегінвест" та вирішення питання обсягів їх фінансування
за рахунок бюджетних коштів передбачається в окремих договорах або
додаткових угодах до Генерального договору від 15.01.98 N 326,
укладених між Державними  компаніями  "Луганськлегінвест"  та
"Укрвуглереструктуризація".
   5. Враховуючи цільове призначення заходів  по  створенню
додаткових робочих місць на підприємствах легкої промисловості
Луганської області, право на працевлаштування і прийняття на
постійну роботу мають:
   - працівники, вивільнювані відповідно до пункту 1 статті 40
Кодексу Законів про працю України ( 322-08 ) у результаті закриття
шахт згідно наказу Міністерства вугільної промисловості - за
направленням центрів соціальної адаптації вивільнюваних шахтарів;
   - незайняті члени сімей працівників, вивільнюваних згідно
пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України у результаті
закриття вищезазначених шахт - за направленням центрів соціальної
адаптації вивільнюваних шахтарів;
   - працівники підприємств вугільної промисловості та члени їх
сімей, звільнені за власним бажанням з поважних причин - за
направленням центрів соціальної адаптації вивільнюваних шахтарів;
   - інші працездатні громадяни шахтарських міст та селищ - за
направленням міських (районних) центрів зайнятості населення.
   6. Кількість громадян, які працевлаштовані на підприємствах
Державної компанії "Луганськлегінвест" згідно вимог пункту 5 цього
Порядку,     зараховується     Державною     компанією
"Укрвуглереструктуризація" у звіті про кількість створених на
зазначених підприємствах додаткових робочих місць та виконання
умов договорів, укладених між компаніями, в частині цільового
використання бюджетних коштів.
 
 Заступник Міністра праці
 та соціальної політики України               Ю.Бут
Головна сторінка