Поиск по сайту:Про передачу житлового фонду та інженерних комунікацій ДП "Луганськвугілля" у комунальну власність територіальної громади міста Луганська

Головна сторінка

      МIНIСТЕРСТВО ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            20.12.2006 N 611
 
 
          Про передачу житлового фонду
     та інженерних комунікацій ДП "Луганськвугілля"
     у комунальну власність територіальної громади
             міста Луганська
 
 
   Керуючись вимогами Законів України "Про передачу об'єктів
права державної та комунальної власності" ( 147/98-ВР ), "Про
Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ), на підставі
рішення Луганської міської ради від 28.11.2006 N 11/13  та
враховуючи клопотання  ДП  "Луганськвугілля"  від  05.12.2006
N 11/6-376, Н А К А З У Ю:
 
   1. В.о. директора державного підприємства "Луганськвугілля"
Худякову Ю.М.:
 
   1.1. Здійснити  безоплатну  передачу  з  балансу  ДП
"Луганськвугілля" у комунальну власність територіальної громади
міста  Луганська  житлового фонду та інженерних комунікацій,
зазначених у додатку до цього наказу, залишковою балансовою
вартістю  7 877 142,36 (сім мільйонів вісімсот сімдесят сім тисяч
сто сорок дві грн. тридцять шість коп.) станом на 01.11.2006
згідно з додатком.
 
   1.2. Надати  Департаменту  соціальної  інфраструктури  та
адміністративного   забезпечення   Міністерства   вугільної
промисловості України оформлений акт приймання-передачі об'єктів,
зазначених у п. 1.1 цього наказу, розподільчий баланс для внесення
відповідних  змін  у  структуру  обліку  об'єктів соціальної
інфраструктури.
 
   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра вугільної промисловості України Гнатцова О.Г.
 
 Міністр                          С.Тулуб
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   вугільної промисловості
                   України
                   20.12.2006 N 611
 
 
            ПЕРЕЛIК ОБ'ЄКТIВ,
       які передаються у комунальну власність
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦   Назва   ¦  Об'єкт  ¦ Адреса ¦Кількіс-¦Залишкова ¦
¦з/п¦ підприємства  ¦ соціальної ¦    ¦ть, од. ¦вартість, ¦
¦  ¦         ¦  сфери  ¦    ¦    ¦ тис.грн. ¦
¦---+-----------------+-------------+--------+--------+----------¦
¦1. ¦ДП        ¦Житлові   ¦Луганськ¦  32  ¦7874,96086¦
¦  ¦"Луганськвугілля"¦будинки   ¦    ¦    ¦     ¦
¦---+-----------------+-------------+--------+--------+----------¦
¦2. ¦ДП        ¦Водопроводні ¦Луганськ¦ 190 м ¦ 2,1815 ¦
¦  ¦"Луганськвугілля"¦мережі    ¦    ¦    ¦     ¦
¦---+-----------------+-------------+--------+--------+----------¦
¦  ¦Всього:     ¦       ¦    ¦    ¦7877,1423 ¦
------------------------------------------------------------------
Головна сторінка