Поиск по сайту:Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

Головна сторінка

        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            19.03.2004 N 50/81
 
 
    Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані
    до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
 
 
   Згідно з Положенням про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ),
затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000
N 52 ( z0260-00 ) (реєстр. Мін'юсту України від 05.05.2000
N 260/4481), із змінами та доповненнями,  внесеними  наказом
Мінекономіки України від 01.11.2000 N 233 ( z0835-00 ) (реєстр.
Мін'юсту від 17.11.2000 N  835/5056),  наказом  Міністерства
економіки  та  з питань європейської інтеграції України від
08.10.2001 N 226 ( z0873-01 ) (реєстр. Мін'юсту від 10.10.2001
N 873/6064),  наказом  Міністерства  економіки  та  з питань
європейської інтеграції України від 22.09.2003 N 260 ( z0843-03 )
(реєстр. Мін'юсту від 25.09.2003 N 843/8164), та у зв'язку з
застосуванням практичних заходів, що гарантують виконання Закону
України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та пов'язаних з ним
законів України, Н А К А З У Ю:
 
   1. Скасувати дію спеціальних санкцій по  відношенню  до
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, визначених у
додатках до цього наказу.
 
   2. ТОВ "Нова Хортиця" (код  ЄДРПОУ  30545888)  та  ТОВ
"Подільський  Смак"  (код ЄДРПОУ 22783818) до 20.06.2004 р.
поінформувати  про  стан  повернення  заборгованостей  від
інопартнерів.
 
   3. Попередити ТОВ "Нова Хортиця" та ТОВ "Подільський Смак",
що в разі ненадання інформації, визначеної в п. 2 цього наказу, до
нього  повторно  можуть бути застосовані спеціальні санкції,
передбачені ст. 37 Закону України  "Про  зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ).
 
   4. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Кривенко Л.І.) в установленому порядку довести наказ до Державної
митної служби України, Державної податкової адміністрації України,
Національного банку України, Головного  управління  зовнішніх
зносин, зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної
державної  адміністрації,  управління  зовнішніх  зносин  та
зовнішньоекономічної діяльності Запорізької обласної державної
адміністрації, управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної
діяльності у складі Головного управління економіки Хмельницької
обласної державної адміністрації, Головного управління економіки
та  інвестицій  Київської міської державної адміністрації та
Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх
товарних ринків.
 
   5. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу
зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення
інформації про скасування спеціальних санкцій на WEB-сторінці в
комп'ютерній мережі Internet.
 
   6. Головному    управлінню    зовнішніх    зносин,
зовнішньоекономічної  діяльності  Дніпропетровської  обласної
державної адміністрації (Завгородній Ю.О.), управлінню зовнішніх
зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької обласної
державної адміністрації (Міщанин В.В.), управлінню  зовнішніх
зносин та зовнішньоекономічної діяльності у складі Головного
управління економіки Хмельницької обласної державної адміністрації
(Мельник Р.А.), Головному управлінню економіки та інвестицій
Київської міської державної адміністрації (Борисов В.Д.) довести
наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно
з додатком.
 
   7. Контроль за виконанням наказу покласти на  директора
департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі,
торговельних обмежень  та  контролю  за  зовнішньоекономічною
діяльністю Андріящука В.В.
 
 Заступник Міністра                   А.Березний
 
 
                   Додаток N 1
                   до наказу Міністерства
                   економіки та з питань
                   європейської інтеграції
                   України
                   19.03.2004 N 50/81
 
 
               ПЕРЕЛІК
    суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
      до яких скасовано дію спеціальних санкцій
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|  Назва  | Область |  Адреса  |Код ЄДРПОУ| Сума  | Валюта |Причина|N наказу, яким |   Підстава   |
| | резидента |      | резидента  |     |заборг.,|    |скасув.| була заст.  |          |
| |      |      |       |     |тис. од.|    |    | спецсанкція |          |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |          |
|-+------------+-----------+--------------+----------+--------+--------+-------+---------------+-------------------|
|1|ПП "ДРУЗА" |ДНІПРОПЕТ- |КРИВИЙ РІГ,  |0031123480| 2,28  | Долар | 1  | Наказ N 50/26 |Лист-звернення ПП |
| |      |РОВСЬКА  |ПР.      |     |    | США  |    |( v0_26569-03 )|"Друза", вих. N 20 |
| |      |      |ДЗЕРЖИНСЬКОГО,|     |    |    |    |   від   |від 03.03.2004 р., |
| |      |      |31      |     |    |    |    | 28.01.2003 р. |вх. N 94/997 від  |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |09.03.2004 р. (акт |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |ДПІ у м. Кривому  |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |Розі від      |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |02.03.2004 р.   |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |N 61/237/31123480, |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |довідка      |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |Промінвестбанку від|
| |      |      |       |     |    |    |    |        |13.02.2004 р.   |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |N 430/05,     |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |зовнішньоекономі- |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |чний договір    |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |(контракт))    |
|-+------------+-----------+--------------+----------+--------+--------+-------+---------------+-------------------|
|2|ТОВ "НОВА  |ЗАПОРІЗЬКА |69095,    |0030545888| 71,25 | Долар | 3  | Наказ N 50/18 |Лист-звернення ТОВ |
| |ХОРТИЦЯ"  |      |ЗАПОРІЖЖЯ, ПР.|     |    | США  |    |( v0_18569-04 )|"Нова Хортиця",  |
| |      |      |ЛЕНІНА, 100. |     |    |    |    |   від   |вих. N 71 від   |
| |      |      |БАНКІВСЬКІ  |     |    |    |    | 26.01.2004 р. |25.02.2004 р.,   |
| |      |      |РЕКВІЗИТИ: В/Р|     |--------+--------+-------+---------------|вх. N 94/913 від  |
| |      |      |26004629/840 |     |586,15 |Росі-  | 3  | Наказ N 50/18 |03.03.2004 р.   |
| |      |      |(USD) В    |     |    |йський |    |( v0_18569-04 )|(рішення МКАС при |
| |      |      |ЗАПОРІЗЬКОМУ |     |    |рубль  |    |   від   |ТППУ N 188к/2001  |
| |      |      |ОБЛАСНОМУ   |     |    | вип.  |    | 26.01.2004 р. |від 26.10.2001 р., |
| |      |      |ФІЛІАЛІ АППБ |     |    |1997 р. |    |        |ухвала суду    |
| |      |      |"АВАЛЬ", МФО |     |    |    |    |        |м. Алмати від   |
| |      |      |313827    |     |    |    |    |        |17.04.2003 р.,   |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |рішення АС     |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |Ростовської обл.  |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |N А53-8383/2003-  |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |СЗ-35       |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |від 08.12.2003 р., |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |довідка банку)   |
|-+------------+-----------+--------------+----------+--------+--------+-------+---------------+-------------------|
|3|ТОВ     |ХМЕЛЬНИЦЬКА|ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |0022783818| 5,4  | Долар | 3  |Наказ N 50/235 |Лист-звернення ТОВ |
| |"ПОДІЛЬСЬКИЙ|      |РАЙОН, СТ.  |     |    | США  |    |( v_235569-03 )|"Подільський Смак",|
| |СМАК"    |      |СКІБНЕВЕ   |     |    |    |    |   від   |вих. N 30 від   |
| |      |      |       |     |    |    |    | 01.07.2003 р. |23.02.2004 р.,   |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |вх. N 94/872 від  |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |02.03.2004 р.   |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |(рішення МКАС при |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |ТППУ від 18-25   |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |жовтень 2003 по  |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |справі АС     |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |N 230u/2002,    |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |договір на юридичні|
| |      |      |       |     |    |    |    |        |послуги N 01/02 від|
| |      |      |       |     |    |    |    |        |11.02.2003 та від |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |19.11.2003 р.)   |
|-+------------+-----------+--------------+----------+--------+--------+-------+---------------+-------------------|
|4|ВАТ "НВП  |М. КИЇВ  |КИЇВ-148,   |0014308747| 22,06 | Долар | 1  |Наказ N 50/334 |Лист-звернення ВАТ |
| |"САТУРН"  |      |50-РІЧЧЯ   |     |    | США  |    |( v_334569-02 )|"НВП "Сатурн", вих.|
| |      |      |ЖОВТНЯ, 2-Б  |     |    |    |    |   від   |N 01-2/1540 від  |
| |      |      |       |     |    |    |    | 29.12.2002 р. |10.03.2004 р.,   |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |вх. N 53/886 від  |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |12.03.2004 р.   |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |(довідки АБ    |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |"Синтез" від    |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |29.07.2003 р.   |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |N 1320/05 та ВАТ  |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |"Укрексімбанк" від |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |30.07.2003 р.   |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |N 28-803/3127,   |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |зовнішньоекономі- |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |чний договір    |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |(контракт))    |
|-+------------+-----------+--------------+----------+--------+--------+-------+---------------+-------------------|
|5|ЗАТ     |М. КИЇВ  |М. КИЇВ,   |0030306997| 713,5 |Росі-  | 3  |Наказ N 50/295 |Лист-звернення ЗАТ |
| |"УКРПРОМ-  |      |ФРУНЗЕ, 26/2 |     |    |йський |    |( v_295569-03 )|"Укрпромгеофізика",|
| |ГЕОФІЗИКА" |      |       |     |    |рубль  |    |   від   |вих. N 32/02 від  |
| |      |      |       |     |    | вип.  |    | 19.08.2003 р. |27.02.2004 р., вх. |
| |      |      |       |     |    |1997 р. |    |        |N 53/713 від    |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |01.03.2004 р.   |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |(рішення ГС    |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |м. Києва N 20/443 |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |від 17.07.2003 р. |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |та наказ від    |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |04.08.2003 р., лист|
| |      |      |       |     |    |    |    |        |Мін'юсту від    |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |21.10.2003 р. N 045|
| |      |      |       |     |    |    |    |        |та від 29.01.2004 |
| |      |      |       |     |    |    |    |        |N 27а-233-03)   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Тлумачення причин скасування:
   1 - Заборгованість погашена в повному обсязі.
   2 -    Заборгованість    списана   на   результат
фінансово-господарської діяльності.
   3 -  Винесене  рішення  арбітражного суду про стягнення
заборгованості на користь українського підприємства.
 
 Начальник управління контролю за
 зовнішньоекономічною діяльністю              О.Жижко

Головна сторінка