Поиск по сайту:Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 червня 2000 р. N 1023 і від 5 вересня 2000 р. N 1386

Головна сторінка

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 28 грудня 2001 р. N 1791
                Київ
 
       Про внесення змін до постанов Кабінету
       Міністрів України від 27 червня 2000 р.
       N 1023 і від 5 вересня 2000 р. N 1386
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 361 ( 361-2008-п ) від 17.04.2008 }
 
 
 
   Відповідно до пункту 2 розділу IX "Прикінцеві положення"
Закону України  "Про  страховий  фонд  документації  України"
( 2332-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України від 27 червня 2000 р.  N 1023 ( 1023-2000-п ) і від
5 вересня 2000 р. N 1386 ( 1386-2000-п ) (додаються).
 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КIНАХ
 
   Iнд. 33
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 28 грудня 2001 р. N 1791
 
               ЗМIНИ,
    що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
 
 
   1. У Положенні про Державний департамент страхового фонду
документації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2000 р. N 1023 ( 1023-2000-п ) (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 26, ст. 1093):
 
   1) пункт 3 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
 
   "ведення Державного реєстру документів  страхового  фонду
документації".
 
   У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно
абзацами п'ятим - сьомим;
 
   2) у пункті 4:
 
   в абзаці сьомому слова "фізичних і" виключити;
 
   доповнити пункт новим абзацом двадцять першим такого змісту:
 
   "взаємодія з центральними і місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування".
 
   У зв'язку  з цим абзац двадцять перший вважати абзацом
двадцять другим;
 
   3) пункт 5 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
 
   "видавати відповідні акти про  закладення  технічної  та
проектної робочої документації до страхового фонду документації на
продукцію, поставлену на виробництво, та прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом (реконструкцією) об'єктів".
 
   У зв'язку  з  цим  абзаци четвертий - дев'ятий вважати
відповідно абзацами п'ятим - десятим;
 
   4) абзац другий пункту 7 після слів "Голова Департаменту є"
доповнити  словами  "Головним державним інспектором з питань
формування та ведення страхового фонду документації, а також";
 
   5) пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:
 
   "Департамент має у своєму складі Державну технічну інспекцію,
яка здійснює державний контроль за додержанням законодавства у
сфері формування та ведення страхового фонду документації".
 
 
   { Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 361
( 361-2008-п ) від 17.04.2008 }
Головна сторінка