Поиск по сайту:Про затвердження Прейскуранту оптових регульованих цін на кокс кам'яновугільний, крім ливарного

Головна сторінка

        МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 239 від 27.12.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   11 січня 1996 р.
                   за N 15/1040
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                     промислової політики
    N 293 ( z1115-05 ) від 08.08.2005 )
 
    Про затвердження Прейскуранту оптових регульованих
      цін на кокс кам'яновугільний, крім ливарного
 
 
   На виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України,
схваленої Постановою Верховної Ради України від 11.10.95 р. N 373
( 373/95-ВР ), з метою упорядкування цін на кокс кам'яновугільний,
крім ливарного, з урахуванням розрахункових норм якості та згідно
повноважень, наданих постановою Кабінету Міністрів України від
13.02.95 р.  N 109 ( 109-95-п ) "Про  уточнення  повноважень
центральних органів державної виконавчої влади, Уряду Автономної
Республіки  Крим  та  виконкомів  місцевих  Рад  у  галузі
ціноутворення", Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Прейскурант оптових регульованих цін на кокс
кам'яновугільний, крім ливарного, що додається.
 
   2. Начальнику Головного управління економіки та ринкових
відносин Корнієнко Г.В. та начальнику управління коксохімічного
виробництва Островському забезпечити:
   своєчасне введення в дію Прейскуранту оптових регульованих
цін на кокс кам'яновугільний, крім ливарного, правильність його
застосування.
 
   3. Начальнику Головного управління економіки та ринкових
відносин Корнієнко Г.В. разом з начальником юридичного управління
Потапенко В.М. зареєструвати зазначений Прейскурант у Міністерстві
юстиції України.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника міністра Куліченка В.А.
 
 Міністр                         В.Л.Мазур
 
                      Затверджено
                наказом Міністерства промисловості
                України від 27.12.95 р. N 239
 
              Прейскурант
         оптових регульованих цін на кокс
         кам'яновугільний, крім ливарного
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Оптові ціни прейскуранту поширюються на всі види коксу
кам'яновугільного, крім   ливарного,  що  виробляються  на
підприємствах України.
   1.2. Оптові ціни прейскуранту застосовуються в розрахунках з
усіма вітчизняними  покупцями  зазначеної  в  прейскуранті
продукції, якщо вона відповідає всім обов'язковим вимогам чинних
стандартів та технічних умов.
   1.3. Оптові ціни прейскуранту встановлені в доларах США.
Покупці здійснюють розрахунки за кокс в українських карбованцях за
курсом Національного банку України, що діяв у розрахунках за
вугілля на час відвантаження коксу, з обов'язковим повідомленням
покупців про зміну курсу.
   1.4. Оптові ціни прейскуранту встановлені в перерахунку на
безводну масу франко-вагон станція відправлення на залізничних
шляхах загального користування.
   У випадках передачі продукції з території коксохімічного
заводу (франко-транспортер     металургійного     заводу,
франко-примикання під'їздних  шляхів  коксохімічного заводу до
шляхів металургійного заводу) або на умовах самовивозу іншими
транспортними засобами розрахунки виконуються за цими ж цінами.
   1.5. Наведені в прейскуранті ціни є граничними. Підприємства
можуть змінювати діючі оптові ціни (знижувати або підвищувати в
межах граничного рівня) за домовленістю з покупцем.
 
          2. Умови розрахунків за кокс
 
   2.1. Граничні оптові ціни встановлені за умови відповідності
якості коксу розрахунковим нормам, наведеним у розділі 3, які є
базовими. У випадках поставки коксу  з  відхиленням  якісних
показників від цих розрахункових норм застосовуються надбавки або
знижки до цін в таких розмірах:
   2.1.1. За зольність доменного коксу - 1,2%, інших видів коксу
- 1,5% надбавок (знижок) за кожний відсоток зниження (перевищення)
розрахункових норм;
   2.1.2. За масову частку сірки в доменному коксі - 0,3%
надбавок (знижок)  за  кожну  0,1%  зниження  (перевищення)
розрахункових норм;
   2.1.3. За міцність коксу по показнику М25 - 0,6% надбавок
(знижок) за кожний 1,0% перевищення (зниження) розрахункових норм;
   2.1.4. За міцність коксу по показнику М10 - 2,6% надбавок
(знижок) за кожний 1,0% зниження (перевищення) розрахункових норм;
   2.1.5. За вміст дрібняку в коксі - 0,5% надбавок (знижок) за
кожний 1,0% зниження (перевищення) розрахункових норм.
   При цьому дрібняком вважаються:
   в коксі 25 мм і більше, 25-40 мм та 25-60 мм - куски менші за
25 мм;
   в коксовому горішку - куски менші за 10 мм.
   2.2. За домовленістю сторін можуть застосовуватись, крім
наведених у розділі 3, надбавки чи знижки за інші, передбачені
технічними умовами якісні показники коксу.
   2.3. На нерозсіяний кокс з розміром кусків 0-25 мм, 0-30 мм
та 0-40 мм  та інших розмірів згідно з договором на поставку
застосовуються ціни за домовленістю, але не нижче цін цього
прейскуранту на коксовий дрібняк.
 
         3. Граничні оптові ціни на кокс
 
------------------------------------------------------------------
|N  |Найменування  |Базові розрахункові норми якості, %|Ціна в |
|поз.|продукції   |-----------------------------------|доларах|
|  |        |Золь- |Вміст |Міцність   |Вміст |США за |
|  |        |ність |сірки |-------------|дріб- |тонну |
|  |        |    |   | М25  |М10 |няку |    |
|----+---------------+-------+------+-------+-----+------+-------|
|1  |   2    |  3  |  4 | 5  | 6 | 7  |  8  |
------------------------------------------------------------------
 1. Кокс доменний,
   25 мм і більше
   виробництва Авді-
   ївського, Горлів-
   ського, Донецько-
   го, Єнакієвсько-
   го, Маріупольсь-
   кого, Алчевсько-
   го, Макіївсько-
   го, Ясинівсько-
   го коксохіміч-
   них заводів    11,0  1,7  86,5  7,3  3,4   96
 
 2. Кокс доменний,
   25 мм і більше
   виробництва Баг-
   лійського, Дні-
   продзержинського,
   Дніпропетровсько-
   го, Запорізького
   та Криворізького
   коксохімічних
   заводів      11,0  1,7  86,5  7,3  3,4   98
 
 3. Кокс доменний,
   25-60 мм усіх
   заводів      11,0  1,7  86,5  7,3  3,4   101
 
 4. Кокс доменний,
   25-40 мм усіх
   заводів      11,5  1,7  80,0  8,0  5,5   93
 
 5. Коксовий горі-
   шок, 10-25 мм   12,0  -   -   -  10,0   80
 
 6. Коксовий дріб-
   няк, 0-10 мм   14,0  -   -   -  -     55
Головна сторінка