Поиск по сайту:Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней

Головна сторінка

Страница 3

номер тварини, реєстраційний номер (або ідентифікаційний номер
власника/утримувача), назва та адреса господарства, з  якого
вибуває  тварина,  дата та причина вибуття, дата заповнення
відомості переміщення тварин та код агента, що здійснює свою
діяльність  на території, де розміщене господарство. У разі
експорту тварини - код та назва країни, у яку експортується
тварина, дата експорту, дата заповнення відомості переміщення
тварини та дані про агента, що здійснює свою діяльність на
території,  де  розміщене  господарство,  з  якого  тварина
експортується;
   у разі прибуття тварини до господарства - реєстраційний номер
господарства, назва та адреса господарства, до якого прибуває
тварина, дата та причина прибуття, дата заповнення та дані про
агента, що здійснює свою діяльність на території, де розміщене
господарство.
   Дані, унесені до відомості переміщення тварин, засвідчуються
підписами попереднього власника/утримувача при вибутті та нового
власника/утримувача при прибутті тварини з/до господарства та
печаткою у разі, якщо власником/утримувачем тварини є суб'єкт
підприємницької діяльності, та підписом агента.
 
       8. Забій, падіж (загибель) та утилізація
           ідентифікованих коней
 
   8.1. Якщо  кінь  направляється  на м'ясокомбінат, бійню,
ветсанзавод, власник зобов'язаний здійснити дії відповідно до
пункту 7.2 цього Положення.
   У разі забою, загибелі коня через хворобу  власник  чи
утримувач зазначає у відомості переміщення тварин причину забою,
загибелі.
 
   8.2. При прибутті коня на м'ясокомбінат, бійню чи ветсанзавод
відповідальна особа останнього зобов'язана:
   унести записи про прибуття тварини на м'ясокомбінат, її забій
або утилізацію та їх причину до книги обліку ідентифікованих
коней;
   у 3-денний термін від дати забою або утилізації тварини
надіслати Агентству заповнену відомість переміщення тварин та
паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака) для знищення. { Абзац
третій  пункту  8.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
   8.3. У разі забою тварини в господарстві власника останній
зобов'язаний внести до книги обліку ідентифікованих коней дату та
причину забою і в 3-денний термін після забою подати Агентству
паспорт  коня  (паспорт віслюка/мула/лошака) для знищення та
відомість переміщення тварин для внесення до Реєстру тварин
інформації про забій коня.
{ Пункт 8.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
   8.4. Якщо  тварина,  що  загинула,  на  ветсанзавод  не
відправляється, власник зобов'язаний внести до книги  обліку
ідентифікованих коней дату та причину загибелі, дату, спосіб і
місце утилізації та в 3-денний термін подати Агентству відомість
переміщення тварин і паспорт коня (паспорт віслюка/мула/лошака)
для знищення.
{ Пункт 8.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
          9. Ведення Реєстру тварин
 
   9.1. Формування  і  ведення  Реєстру тварин здійснюється
відповідно до Положення про Реєстр тварин, затвердженого наказом
Мінагрополітики України від 17.09.2003 N 342 ( z0912-03 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.10.2003  за
N 912/8233.
 
   9.2. Для отримання інформації з Реєстру тварин подається
запит, форма якого встановлюється держателем Реєстру тварин.
Iнформація з Реєстру надається Агентством шляхом надання витягу з
Реєстру тварин або інформаційної довідки.
   Рівень доступу  до  даних  Реєстру тварин установлюється
держателем Реєстру тварин.
 
   9.3. Суд, органи внутрішніх справ, прокуратури, державної
податкової служби, Служби безпеки України та інші органи державної
влади отримують інформаційну довідку з Реєстру тварин на бланку
адміністратора Реєстру тварин, якщо запит зроблено у зв'язку із
здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством
України.
 
   9.4. Фізична  або  юридична  особа  може  користуватися
інформацією установленого рівня доступу з Реєстру тварин шляхом
підключення  до  нього через комп'ютерну мережу. Підключення
здійснюється адміністратором Реєстру тварин на основі договору, що
укладається між адміністратором Реєстру тварин та користувачем.
 
{ Положення в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 83
( z0266-06 ) від 27.02.2006 }
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва
 з Головною державною
 племінною інспекцією                 Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 1
                   до Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
         РЕЄСТРАЦIЙНА КАРТКА ГОСПОДАРСТВА
 
 
   1. Дані про суб'єкт господарювання
 
        -----------------
 Код за ЄДРПОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦    
 (для юридичних -----------------    
 осіб)                  
                     
 Iдентифікаційний N ---------------------
 за ДРФО (для    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 фізичних осіб)   ---------------------
 
 _________________________________________________________________
 (найменування: для юридичних осіб - повна та скорочена назва;
 
 _________________________________________________________________
    для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові)
      -------                -----
 Код КОПФГ ¦ ¦ ¦ ¦            Код КФВ ¦ ¦ ¦
      -------                -----
 
 Кількість господарств (структурних підрозділів) _________________
 
 Присвоєний статус суб'єкта племінної справи
 
 1._______________________________________________________________
   (ПЗ, ПР, ПП, код і назва породи, дата присвоєння статусу)
 
 2._______________________________________________________________
 
   Місцезнаходження/місце проживання
 
      ---------------------           -----------
 Код КОАТУУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦   Поштовий індекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
      ---------------------           -----------
 
 Область________________________, район___________________________
 Нас.пункт___________________, вул.____________________, буд._____
 Тел./факс____________________________, e-mail____________________
 
 Банк обслуговування______________________________________________
                      -------------
 Поточний рахунок N______________   МФО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
                      -------------
 Iндивідуальний податковий N_______________
 
 N свідоцтва платника ПДВ/ N свідоцтва платника єдиного податку___
 _________________________________________________________________
 
   2. Дані про керівника (для юридичних осіб)
 
 Прізвище________________________________________________________,
 ім'я_____________________, по батькові___________________________
 
   3. Дані про господарство
 
 Реєстраційний N господарства
 -------------------------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -------------------------
 
 Назва господарства/структурного підрозділу (за наявності)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Вид тварин_______________________________________________________
 
 Вид діяльності___________________________________________________
          (розведення, утримання, відгодівля, торгівля
 
 _________________________________________________________________
 (ринок), виставки, забій (бойня, м'ясокомбінат), утилізація тощо)
 
 
   Місцезнаходження
 
      ---------------------           -----------
 Код КОАТУУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦   Поштовий індекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
      ---------------------           -----------
 
 Область________________________, район___________________________
 Нас.пункт___________________, вул.____________________, буд._____
 Тел./факс____________________________, e-mail____________________
 
   Відповідальна особа
 
 Прізвище________________________________________________________,
 
 ім'я_________________, по батькові_______________________________
 
         ----- ----- -----
 Дата заповнення ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦   Підпис власника/утримувача
         ----- ----- -----   __________________________
                          М.П.
 
            -------------
 Агент з ідентифікації ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _____________________________
            -------------     (підпис, штамп)
            (код агента)
 
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 83
( z0266-06 ) від 27.02.2006; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від
25.02.2008 }
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва
 з Головною державною
 племінною інспекцією                 Д.М.Микитюк
 
 
 
   {  Додаток 2 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
   {  Додаток 3 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
   {  Додаток 4 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
   {  Додаток 5 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
   {  Додаток 6 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
   {  Додаток 7 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
   {  Додаток 8 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
   {  Додаток 9 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
   {  Додаток 10 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
   {  Додаток 11 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
   {  Додаток 12 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
                   Додаток 2
                   до Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
           РЕЄСТРАЦIЙНА КАРТКА КОНЯ
              ( za241-08 )
 
{ Положення доповнено додатком 2 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
                   Додаток 3
                   до Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
            РЕЄСТРАЦIЙНА КАРТКА
              ( zb241-08 )
 
{ Положення доповнено додатком 3 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
                   Додаток 4
                   до Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
                   ДП "Агентство
                   з ідентифікації і реєстрації
                   тварин"
                   ____________________________
                     (реєстраційний номер
                     господарства в Реєстрі
                    тварин, П.I.Б. заявника
                   ____________________________
                    або назва юридичної особи)
 
 
               ЗАЯВА
        про внесення змін до Реєстру тварин
 
 
   Відповідно до  Положення про ідентифікацію та реєстрацію
коней, у зв'язку з
__________________________________________________________________
 (підстави для внесення змін та пояснення в разі обміну паспорта)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   прошу внести зміни до Реєстру тварин:
__________________________________________________________________
              (зміст змін)
__________________________________________________________________
 
   До заяви додаються: _________________________________________
               (перелік документів, які додаються
                     до заяви)
__________________________________________________________________
 
 "___"_______________ 200__ р.    Заявник ____________________
                          (підпис)
            -------------
 Агент з ідентифікації ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦     ____________________
            -------------        (підпис)
             (код агента)
 
 "___"_______________ 200__ р.
 
{ Положення доповнено додатком 4 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
                   Додаток 5
                   до Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
              ЗАМОВЛЕННЯ
     на проведення ідентифікації та реєстрації коней
            -------------------
           N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
            -------------------
 
 
   ДАНI ПРО СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 
 Реєстраційний N господарства      Iдентифікаційний N за ДРФО
 в Реєстрі тварин            або код за ЄДРПОУ
 -----------------------------     ---------------------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦     ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -----------------------------     ---------------------
 _________________________________________________________________
   (найменування: для юридичних осіб - назва; для фізичної
        особи - прізвище, ім'я, по батькові)
 
 Банк обслуговування _____________________________________________
                           -------------
 Поточний рахунок N ___________________________ МФО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
                           -------------
 Iндивідуальний податковий N __________________
 
 N свідоцтва платника ПДВ / N свідоцтва платника єдиного податку
 ______________________________________________
 
 Місцезнаходження / місце проживання
      ---------------------           -----------
 Код КОАТУУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦   Поштовий індекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
      ---------------------           -----------
 
 Область _________________________, район ________________________
 
 Нас. пункт ______________________, вул. _______________, буд. ___
 
 Тел./факс _______________________, e-mail _______________________
 
------------------------------------------------------------------
¦  ЗМIСТ ЗАМОВЛЕННЯ  ¦Кіль-¦   Ціна за  ¦ Сума (з ПДВ) ¦
¦            ¦кість¦   одиницю  ¦        ¦
¦            ¦   ¦   (з ПДВ)  ¦        ¦
¦------------------------+-----+----------------+----------------¦
¦Послуги з реєстрації  ¦   ¦___ грн ___ коп.¦___ грн ___ коп.¦
¦коней, голів:      ¦   ¦        ¦        ¦
¦за варіантом А     ¦   ¦        ¦        ¦
¦------------------------+-----+----------------+----------------¦
¦за варіантом Б     ¦   ¦___ грн ___ коп.¦___ грн ___ коп.¦
¦------------------------+-----+----------------+----------------¦
¦Послуги з ідентифікації ¦   ¦___ грн ___ коп.¦___ грн ___ коп.¦
¦та реєстрації коней,  ¦   ¦        ¦        ¦
¦голів:         ¦   ¦        ¦        ¦
¦за варіантом А     ¦   ¦        ¦        ¦
¦------------------------+-----+----------------+----------------¦
¦за варіантом Б     ¦   ¦___ грн ___ коп.¦___ грн ___ коп.¦
¦------------------------+-----+----------------+----------------¦
¦Послуги з реєстрації  ¦   ¦___ грн ___ коп.¦___ грн ___ коп.¦
¦віслюків/мулів/лошаків/,¦   ¦        ¦        ¦
¦голів          ¦   ¦        ¦        ¦
¦------------------------+-----+----------------+----------------¦
¦Послуги з ідентифікації ¦   ¦___ грн ___ коп.¦___ грн ___ коп.¦
¦та реєстрації      ¦   ¦        ¦        ¦
¦віслюків/мулів/лошаків/,¦   ¦        ¦        ¦
¦голів          ¦   ¦        ¦        ¦
¦------------------------+-----+----------------+----------------¦
¦Реєстрація коней, на  ¦   ¦___ грн ___ коп.¦___ грн ___ коп.¦
¦яких видані паспорти,  ¦   ¦        ¦        ¦
¦голів          ¦   ¦        ¦        ¦
¦------------------------+-----+----------------+----------------¦
¦Видача паспорта     ¦   ¦___ грн ___ коп.¦___ грн ___ коп.¦
¦повторно, шт.      ¦   ¦        ¦        ¦
¦------------------------+-----+----------------+----------------¦
¦Книга обліку      ¦   ¦___ грн ___ коп.¦___ грн ___ коп.¦
¦ідентифікованих коней, ¦   ¦        ¦        ¦
¦шт.           ¦   ¦        ¦        ¦
¦------------------------+-----+----------------+----------------¦
¦Засоби електронного   ¦   ¦___ грн ___ коп.¦___ грн ___ коп.¦
¦маркування, шт.     ¦   ¦        ¦        ¦
¦комплект        ¦   ¦        ¦        ¦
¦"капсула-ін'єктор"   ¦   ¦        ¦        ¦
¦------------------------+-----+----------------+----------------¦
¦Сканер         ¦   ¦___ грн ___ коп.¦___ грн ___ коп.¦
¦-----------------------------------------------+----------------¦
¦Загальна сума замовлення (з ПДВ)        ¦___ грн ___ коп.¦
------------------------------------------------------------------
   ---------------
 Дата ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦  Підпис власника/утримувача ______________
   ---------------                   М.П.
            -------------
 Агент з ідентифікації ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _____________________________
            -------------      (підпис)
            (код агента)
 
{ Положення доповнено додатком 5 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
                   Додаток 6
                   до Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
       РОДОВIД КОНЯ _________________________
               (N за ДКПК, кличка)
 
 
------------------------------------------------------------------
¦Батько       ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦       ¦       ¦-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦       ¦--------------+-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦       ¦       ¦-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦--------------+--------------+-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦       ¦       ¦-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦       ¦--------------+-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦       ¦       ¦-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
¦--------------------+--------------+--------------+-------------¦
¦Мати        ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦       ¦       ¦-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦       ¦--------------+-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦       ¦       ¦-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦--------------+--------------+-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦       ¦       ¦-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦       ¦--------------+-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
¦          ¦       ¦       ¦-------------¦
¦          ¦       ¦       ¦       ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Кінь зареєстрований у державній  Відповідальна особа __________
 книзі племінних коней       ______________________________
 ________________________ породи    (підпис, прізвище, ім'я,
                       по батькові)
 Том _______, стор. ___________   Печатка господарства
 
{ Положення доповнено додатком 6 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 85 ( z0241-08 ) від 25.02.2008 }
 
 
                   Додаток 7
                   до Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
               ВКЛАДИШ
         до паспорта імпортованого коня
 
 
 Iдентифікаційний номер коня _________________ Кличка ____________
 
 Дата народження ______________ Стать ___________ Масть __________
 
 Порода _______________________ Посилання на ДКПК ________________
 
 Батько __________________________________________________________
 
 Мати ____________________________________________________________
 
 Батько матері ___________________________________________________

Головна сторінка