Поиск по сайту:Про скасування пункту 2 інформаційного листа Вищого арбітражного суду України від 10.06.96 N 01-8/207

Головна сторінка


         ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 01-8/271 від 01.08.97
   м.Київ
 
 vd970801 vn01-8/271
                     Арбітражним судам України
 
   Про Закон України "Про Державну програму приватизації"
 
   Верховна Рада України 3 червня 1997 р. прийняла  Закон
( 294/97-ВР ), яким затвердила Державну програму приватизації на
поточний рік (далі - Програма). Цей Закон набрав чинності 10
червня 1997 року.
   Програмою визначені цілі, способи та порядок приватизації
державного майна і відчуження комунального майна, групи об'єктів,
що підлягають  приватизації,  обсяги  приватизації,  умови та
організаційні заходи, необхідні для реалізації Програми.
   Загальними положеннями  Програми передбачені її завдання,
пріоритети приватизації,  наведена   класифікація   об'єктів
приватизації за  ознакою  вартості основних фондів чи іншими
(об'єкти груп Д і Є) та встановлено порядок індексації вартості
основних фондів.
   Програмою визначені не лише загальні способи і  порядок
приватизації, а і особливості приватизації таких об'єктів, як
об'єкт незавершеного будівництва  та  законсервовані;  об'єкти
науково-технічної сфери; об'єкти, розташовані на території, що
зазнала радіоактивного забруднення; об'єкти соціальної сфери тощо.
Передбачено також заходи щодо забезпечення збереження довкілля в
процесі приватизації, у тому числі законодавчо-нормативні.
   Стосовно умов проведення приватизації Програма передбачає
забезпечення участі громадян України, фінансових посередників та
інвесторів у  приватизації,  інформаційне забезпечення процесу
приватизації, а також заходи щодо захисту прав акціонерів.
   Контроль за здійсненням приватизації та відповідальність за
виконання Програми покладені на Верховну Раду України, Кабінет
Міністрів України, Фонд державного майна України та керівників
органів виконавчої влади.
   Програма подає  також  прогноз  обсягів  приватизації,
надходження та розподілу коштів від продажу державного майна у
поточному році  і на 1998-1999 роки, а також перелік актів
законодавства, проекти яких розроблятимуться відповідними органами
з метою нормативно-правового забезпечення виконання Програми.
   Викладене доводиться в порядку інформації.
 
 Перший заступник Голови
 Вищого арбітражного суду України         М.Гречковський
 
Головна сторінка