Поиск по сайту:Щодо податкових накладних

Головна сторінка


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 6666/6/16-1220-27 від 26.11.99
 
 
 
   ДПА України розглянула лист підприємства  щодо  визнання
дійсними податкових накладних, скріплених печатками "Канцелярія",
"Фінансовий відділ",  "Для  документів",  "Для  довідок"  та
аналогічними іншими печатками і повідомляє таке.
   Відповідно до пп. 7.2.3 ст. 7 Закону України від 03.04.97 р.
N 168/97-ВР ( 168/97-ВР ) "Про податок на додану вартість"
податкова накладна є звітним податковим документом і одночасно
розрахунковим документом.
   У зв'язку з цим ДПА України були направлені вказівки щодо
обов'язкового оформлення податкової накладної печаткою, зразок
якої знаходиться із зразками підписів у банківській установі
підприємства-продавця.
   Однак, враховуючи специфіку роботи підприємств, які мають
кілька структурних підрозділів у різних районах міста та області,
в деяких випадках значну територіальну розгалуженість збутових
підрозділів, безперервний цикл виробництва, ДПА України вважає за
можливе за умови дотримання норм Інструкції про порядок видачі
міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади,
підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням
та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування
штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а
також  порядок  видачі  дозволів на оформлення замовлень на
виготовлення печаток і штампів, затвердженої наказом МВС України
від 11.01.99 р. N 17 ( z0264-99 ) та зареєстрованої в Мін'юсті
України 28.04.99 р. N 264/3557, виготовити спеціальною печаткою
"Для податкових накладних".
   Зокрема, відповідно до пп.3.2.6 Інструкції ( z0264-99 )
підприємства,  установи, організації, господарські об'єднання.
суб'єкти підприємницької діяльності, об'єднання громадян, суб'єкти
господарювання однієї з інших організаційних форм підприємництва
можуть мати тільки по одному примірнику основної каучукової або
металевої  печатки. Якщо в діяльності зазначених організацій
недостатньо використання однієї печатки, то є припустимим -
відповідно  до  наказу, розпорядження або рішення по них -
виготовлення додаткових печаток з цифрами "1", "2" і т.д., а також
простих круглих печаток та різних штампів для: секретаріатів,
секретних відділів (спецчастини), канцелярії (загального відділу),
управлінь  справами,  адміністративногосподарських  управлінь
(відділів), управлінь (відділів) кадрів, а також інших, які
передбачені статутом, положенням або наказом по цих підприємствах.
   Виходячи з вищенаведеного, податкові накладні,  скріплені
печатками "Канцелярія", "Фінансовий відділ", "Для документів",
"Для довідок" або будь-якими іншими, виготовленими за умови
дотримання норм  вищезгаданої  Інструкції  (  z0264-99 ) або
Інструкції про порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на
виготовлення печаток і штампів ( z0164-93 ), затвердженої наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 18 жовтня 1993 року
N 643 ( z0161-93 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
28 жовтня 1993 року (яка втратила чинність згідно з наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 11 січня 1999 року
N 17 ( z0264-99 ), крім основної печатки підприємства та простої
круглої  печатки "Для податкової накладної", не дають права
підприємству-покупцю на податковий кредит, оскільки кожна  з
вищезазначених печаток має свої особисті повноваження (про які
говорить їх назва).
 
 Заступник Голови                    Г.Оперенко
 
 "Бухгалтерія", N 6, 05.02.2001
Головна сторінка