Поиск по сайту:Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю

Головна сторінка


 
          ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 3 від 07.10.99
   м.Київ
 
 vd991007 vn3
 
   Про організацію прокурорського нагляду за додержанням
     законів спеціальними підрозділами по боротьбі з
          організованою злочинністю
 
   З метою забезпечення виконання вимог Конституції України
( 254к/96-ВР ), Закону України "Про організаційно-правові основи
боротьби з  організованою  злочинністю"  (  3341-12 ), інших
законодавчих актів щодо здійснення нагляду за додержанням законів
спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю
Н А К А З У Ю:
   1. Нагляд за додержанням законів спеціальними підрозділами по
боротьбі з організованою злочинністю покладається:
   1.1. На  управління  нагляду  за  додержанням  законів
спецпідрозділами по боротьбі з організованою злочинністю Головного
управління нагляду за законністю оперативно-розшукової діяльності,
дізнання та досудового слідства Генеральної прокуратури України:
   - за Головним управлінням по боротьбі  з  організованою
злочинністю МВС України;
   - за управлінням  по  розслідуванню  злочинів,  вчинених
організованими злочинними групами, Головного слідчого управління
МВС України;
   - за  Головним  управлінням по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Служби безпеки України.
   1.2. На  відділи  нагляду  за  додержанням  законів
спецпідрозділами  по  боротьбі  з  організованою  злочинністю
прокуратур АР Крим, областей міст Києва та Севастополя:
   - за управліннями по боротьби з організованою злочинністю
Головних управлінь (управлінь) МВС України в АР Крим, областях,
містах Києві та Севастополі;
   - за  відділами  по  розслідуванню  злочинів,  вчинених
організованими злочинними групами, слідчих управлінь Головних
управлінь (управлінь) МВС України в АР Крим, областях, містах
Києві і Севастополі;
   - за  відділами по боротьбі з організованою злочинністю
управлінь МВС України на залізницях (за місцем розташування
вказаних відділів);
   - за Головними відділами (відділами) по боротьбі з корупцією
та організованою злочинністю Головних управлінь (управлінь) Служби
безпеки України в АР Крим, місті Києві і Київській області,
областях та місті Севастополі.
   2. Основним  завданням  нагляду  за  додержанням законів
спецпідрозділами по боротьбі з організованою злочинністю вважати
забезпечення  ефективного  впливу  на результативність роботи
спецпідрозділів  по  виявленню  та  знешкодженню  виключно
організованих злочинних угруповань, розкриттю та розслідуванню
вчинених ними злочинів, усуненню причин  і  умов  існування
організованої злочинності, захисту конституційних прав та свобод
громадян, інтересів держави та суспільства від злочинних посягань,
забезпеченню відшкодування збитків при неухильному дотриманні
вимог чинного законодавства.
   Особливу увагу приділяти додержанню спецпідрозділами вимог
законів щодо запобігання виникненню  організованих  злочинних
угруповань, встановленню ними корумпованих зв'язків з державними
службовцями та посадовими особами органів влади і управління,
легалізації  коштів,  здобутих злочинним шляхом, використанню
організованою  злочинністю  у  своїх  інтересах  суб'єктів
підприємницької діяльності, організацій, установ, засобів масової
інформації, громадських об'єднань.
   3. Управлінню Генеральної прокуратури України, відповідним
відділам прокуратур АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя у
межах своєї компетенції щокварталу перевіряти додержання законів
спецпідрозділами по боротьбі з організованою злочинністю при
проведенні ними оперативно-розшукової діяльності (відповідно до
порядку,  передбаченому  спеціальними  вказівками  Генеральної
прокуратури і МВС України та наказом Генерального прокурора
України від 17 вересня 1999 р. N 2 ( v0002900-99 ).
   3.1. З цією метою надіслати начальникам Головних управлінь,
Управлінь МВС та СБ України в АР Крим, областях, у містах Києві і
Севастополі списки прокурорів, за наявності у них права доступу до
таємної інформації, яким доручено здійснювати нагляд, вказавши
їхні посаду, класний чин і оперативний підрозділ, у якому доручено
провадити перевірки. Про зміни у складі осіб, яким доручено
здійснювати нагляд, негайно повідомляти керівника ГУ(У) МВС,
Служби безпеки України в регіоні.
   3.2. Відповідно  до  Спеціального  порядку  виконання
працівниками органів прокуратури України прокурорського нагляду за
додержанням законів та розслідування злочинів на підприємствах, в
установах і організаціях, діяльність яких пов'язана з державною
таємницею, погодженим з Головою Державного комітету України з
питань державних секретів 04.07.96 р., на кожну перевірку надавати
керівнику спецпідрозділу, де провадиться перевірка, припис за
підписом прокурора АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя, у
якому зазначати мету перевірки, а також знайомити його з довідкою
відповідної форми про право доступу до секретної інформації.
   Перевірки мають  здійснюватись  із  додержанням  режиму
секретності у приміщеннях, визначених керівником оперативного
підрозділу і погоджених з режимно-секретним органом, у присутності
керівника або оперативного працівника за його вказівкою.
   3.3. Перевірці підлягає додержання вимог Конституції України
( 254к/96-ВР ),  законів "Про оперативно-розшукову діяльність"
( 2135-12 ), "Про організаційно-правові  основи  боротьби  з
організованою злочинністю" ( 3341-12 ) та "Про заходи протидії
незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів та зловживанню ними" ( 62/95-ВР ) щодо:
   - наявності  підстав для проведення оперативно-розшукової
діяльності; заведення та закриття оперативно-розшукових справ;
   - строків здійснення оперативно-розшукової діяльності;
   - гарантій  законності  заходів,   які   здійснюються
спецпідрозділами у процесі оперативно-розшукової діяльності, у
тому числі у межах наданих їм додаткових повноважень, передусім,
заходів, що тимчасово обмежують права фізичних і юридичних осіб;
   - здійснення оперативно-розшукової діяльності за вказівками
прокурора, дорученнями і постановами слідчих, ухвалами суду, інших
правоохоронних органів, за запитами  оперативних  підрозділів
міжнародних правоохоронних органів та організацій інших держав;
   - використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності;
   - відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю, у
тому числі щодо спрямованості роботи спецпідрозділів на виявлення
та знешкодження саме організованих злочинних угруповань, розкриття
вчинених ними злочинів.
   3.4. У процесі здійснення нагляду за додержанням законів
спецпідрозділами, які проводять оперативно-розшукову діяльність,
прокурору не надаються відомості про осіб, які були або є гласними
чи  негласними  штатними  працівниками  або  конфіденційно
співробітничали з оперативними підрозділами.
   Оскільки прокурор не вправі втручатися у методи і тактичні
прийоми проведення оперативно-розшукових заходів, з метою усунення
виявлених порушень, активізації оперативно-розшукової діяльності
необхідно використовувати передбачені ст.30 Закону України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ) повноваження щодо надання  доручень
керівництву спецпідрозділів про проведення у підпорядкованих їм
підрозділах перевірок.
   3.5. За наслідками перевірки складається довідка за правилами
таємного діловодства у двох примірниках, один з яких надсилається
керівнику  спецпідрозділу.  У довідці забороняється згадувати
прізвища  або  прізвиська  осіб,  щодо  яких  здійснюється
оперативно-розшукова діяльність.
   4. Щомісяця  перевіряти у спецпідрозділах по боротьбі з
організованою злочинністю виконання вимог закону щодо прийому,
реєстрації та вирішення заяв і повідомлень про злочини, що вчинені
або готуються, забезпечити своєчасне виявлення фактів приховування
злочинів від обліку, незаконного порушення або відмови в порушенні
кримінальної справи.
   5. Щокварталу перевіряти додержання вимог статей 17, 18
Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби  з
організованою злочинністю" ( 3341-12 ) щодо організації взаємодії
між  спецпідрозділами  та іншими правоохоронними органами та
державними органами, що мають  контрольні  повноваження.  За
результатами взаємозвірок та перевірок законності прийнятих рішень
за матеріалами, що надійшли з контролюючих органів, складати
відповідні довідки.
   6. Забезпечити нагляд за додержанням законності слідчими
відділами з розслідування злочинів,  вчинених  організованими
злочинними групами.
   Відповідно до вимог ст.227 КПК України ( 1002-05 ), п.5 ст.12
Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби  з
організованою злочинністю" ( 3341-12 ) вилучати з провадження
територіальних органів внутрішніх справ кримінальні справи щодо
організованих злочинних груп та передавати їх для подальшого
розслідування  спеціалізованим  слідчим  відділам.  З  метою
запобігання відволікання останніх на розслідування кримінальних
справ, що не  мають  жодного  відношення  до  організованої
злочинності, негайно вилучати їх з провадження вказаних відділів.
   Критеріями оцінки роботи спеціалізованих слідчих відділів та
ефективності  прокурорського  нагляду  вважати,  передусім,
забезпечення  своєчасного  та  якісного  розслідування  ними
кримінальних справ про злочини, які вчинені у складі  саме
організованих злочинних угруповань або за участю їх лідерів та
учасників; дотримання законних прав та інтересів усіх учасників
кримінального судочинства; відшкодування збитків, що заподіяні
внаслідок злочинної діяльності; вжиття заходів щодо попередження
злочинів, причин та умов, що їм сприяють.
   7. Забезпечити нагляд за додержанням спецпідрозділами по
боротьбі з організованою злочинністю конституційних прав та свобод
громадян при їх затриманні, арешті та притягненні до кримінальної
відповідальності.
   7.1. Міськрайпрокурорам невідкладно інформувати відповідні
відділи обласних прокуратур про всі випадки звільнення громадян,
що  затримувалися  у  порядку  статей 106, 115 КПК України
( 1002-05  )  спецпідрозділами  по  боротьбі з організованою
злочинністю та слідчими спеціалізованих слідчих відділів,  з
ізоляторів тимчасового тримання (ІТТ) за місцем їх розташування (у
тому числі міжрегіональних відділів УБОЗ і слідчих відділень або
груп). Відділам нагляду за додержанням законів спецпідрозділами по
боротьбі з організованою  злочинністю  перевіряти  законність
затримання таких осіб, а також прийнятих у подальшому щодо них
рішень.
   7.2. Питання про дачу санкцій на арешт підозрюваних та
обвинувачених  по  кримінальних  справах,  що  знаходяться у
провадженні спецпідрозділів, вирішується виключно керівництвом
обласних та прирівняних до них прокуратур відповідно до наказу
Генерального прокурора  України  від 4 жовтня 1998 р. N 4
( v0004900-98 ), за матеріалами відділу нагляду за додержанням
законів спецпідрозділами по боротьбі з організованою злочинністю.
   Міськрайпрокурорам питання про санкціонування арешту вказаних
осіб вирішувати за погодженням з вказаними відділами лише у
виняткових  випадках,  коли  кримінальні справи розслідуються
працівниками міжрегіональних відділів спецпідрозділів за місцем їх
розташування поза межами обласного центру.
   8. Перевіряти у порядку, передбаченому чинним законодавством,
наказами Генерального прокурора України заяви та скарги громадян і
юридичних  осіб  на  дії  оперативних працівників і слідчих
спецпідрозділів у зв'язку з проведенням ними оперативно-розшукової
діяльності, дізнання та досудового слідства. Невідкладно вживати
відповідних заходів прокурорського реагування  щодо  усунення
виявлених порушень законності, поновлення порушених прав і свобод
громадян та юридичних осіб, притягнення винних посадових осіб до
передбаченої законом відповідальності.
   Всі заяви про зловживання владою або посадовим становищем
працівниками спецпідрозділів, перевищення ними влади або посадових
повноважень, вчинення інших посадових злочинів і злочинів проти
правосуддя  при  проведенні  оперативно-розшукової діяльності,
дізнання та досудового слідства перевіряти у порядку ст.97 КПК
України ( 1002-05 ) з прийняттям відповідного  рішення  про
порушення або про відмову в порушенні кримінальної справи.
   9. Відділам нагляду за додержанням законів спецпідрозділами
по боротьбі з організованою злочинністю забезпечити підтримання
державного  обвинувачення  по всіх кримінальних справах щодо
організованих  злочинних  угруповань,  які  розслідувалися
спеціалізованими слідчими відділами СУ ГУ(У) МВС України в АР
Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
   У взаємодії з іншими структурними підрозділами обласних та
прирівняних до них прокуратур забезпечити облік  результатів
попереднього слідства та судового розгляду кримінальних справ
стосовно організованих злочинних угруповань, які розслідувалися
слідчими всіх правоохоронних органів (прокуратури, територіальних
органів внутрішніх справ, СБУ, податкової міліції).
   10. Перевіряти виконання Закону України "Про боротьбу з
корупцією" ( 356/95-ВР ) у діяльності спецпідрозділів по боротьбі
з організованою злочинністю не рідше одного разу на півріччя.
Особливу увагу приділяти своєчасності та законності вирішення ними
заяв та повідомлень про вчинення корупційних діянь, використання
матеріалів, що отримані під час проведення оперативно-розшукової
діяльності, дізнання та досудового слідства.
   11. Щокварталу перевіряти достовірність даних статистичної
звітності про результати роботи спецідрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю та корупцією, принципово реагувати на
випадки перекручення державної статистичної звітності з вказаних
питань, штучного завищення основних показників їх роботи.
   Інформацію про  результати роботи спеціалізованих слідчих
відділів, стан  наглядової  роботи  за  додержанням  законів
спецпідрозділами за встановленою формою щомісяця надсилати до
Генеральної прокуратури України.
   12. Управлінню Генеральної прокуратури України, прокурорам АР
Крим, областей, міст Києва та Севастополя не рідше ніж двічі на
рік узагальнювати стан прокурорського нагляду за додержанням
законів спецпідрозділами по боротьбі з організованою злочинністю,
організацією взаємодії з іншими правоохоронними та контролюючими
органами.
   Результати обговорювати   на  засіданнях  колегії  та
координаційних нарадах для узгодження спільних дій, спрямованих на
боротьбу з організованою злочинністю. У взаємодії з керівництвом
правоохоронних органів, інших державних  органів,  що  мають
контрольні повноваження, розробляти та вживати спільних заходів по
боротьбі з організованою злочинністю та корупцією з встановленням
дійового контролю за їх виконанням.
   13. Головному  управлінню   нагляду   за   законністю
оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства
Генеральної прокуратури України, прокурорам АР Крим, областей,
міст Києва та Севастополя перевіряти виконання даного наказу в
управлінні нагляду за додержанням законів спецпідрозділами по
боротьбі  з організованою злочинністю і відповідних відділах
обласних (прирівняних до них) прокуратур, надавати допомогу в
організації прокурорського нагляду з вказаних питань.
   Заслуховувати на оперативних нарадах  і  колегіях  звіти
керівників відповідних підрозділів, у разі необхідності вживати
принципових заходів реагування.
   14. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків.
   Наказ надіслати прокурорам АР Крим, областей, міст Києва та
Севастополя,  довести  його  до  відома  прокурорсько-слідчих
працівників.
 
 "Збірник нормативних актів "Прокуратура в Україні",
 К.: Юрінком Інтер.
Головна сторінка