Поиск по сайту:Дострокове припинення повноважень народного депутата України

Головна сторінка


        СУДОВА КОЛЕГІЯ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ
           ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
              У Х В А Л А
 
 від 13.10.99
 
 vd991013
 
      Дострокове припинення повноважень народного
             депутата України
               (Витяг)
 
   Перебування народного депутата України на посаді міського
голови є  порушенням  положень  ст.  78  Конституції України
( 254к/96-ВР ) про те, що народні депутати не можуть мати іншого
представницького мандата, і згідно зі ст. 81 Конституції є
підставою для дострокового припинення судом його повноважень
відповідно до закону
   8 лютого 1999 р. Голова Верховної Ради України звернувся до
суду із заявою про дострокове припинення повноважень народного
депутата України Д. з підстав несумісності депутатського мандата
зі здійсненням на постійній основі обов'язків Вінницького міського
голови.
   Рішенням Київського міського суду від 13 серпня 1999 р. цю
заяву задоволене. Постановлено достроково припинити повноваження
народного депутата України Д.
   У касаційній  скарзі представник Д., не погоджуючись із
рішенням суду, просив його скасувати й направити справу на новий
розгляд. Він зазначав, що його як представника Д. не було
повідомлено про час та місце розгляду справи, останню розглянуто
за його відсутності, і що суд належним чином не перевірив, чи
дійсно на момент розгляду справи Д.  перебував  на  посаді
Вінницького міського голови.
   Заслухавши доповідь  судді,  пояснення представника Д. і
представника Голови Верховної Ради України, ознайомившись із
доводами касаційної скарги, перевіривши матеріали справи, судова
колегія в цивільних справах Верховного Суду України  дійшла
висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких
підстав.
   Відповідно до ст. 78 Конституції України ( 254к/96-ВР )
народні депутати здійснюють свої повноваження на постійній основі.
Вони не можуть мати іншого представницького мандата чи бути на
державній службі.
   Частиною 4 ст. 81 Конституції України (  254к/96-ВР  )
встановлено, що в разі невиконання вимоги щодо несумісності
депутатського мандата з іншими видами діяльності повноваження
народного депутата України припиняються достроково на підставі
закону за рішенням суду.
   У ст. 4 Закону від 17 листопада 1992 р. "Про статус народного
депутата України" ( 2790-12 ) також передбачено, що народний
депутат України здійснює свої повноваження на постійній основі.
Він не може мати іншого представницького мандата чи бути на
державній  службі. Статус депутата не сумісний із зайняттям
будь-якою іншою  діяльністю  за  сумісництвом  з  одержанням
матеріальної винагороди за винятком викладацької, наукової роботи
та літературної, художньої і мистецької діяльності у вільний від
роботи час.
   Статтею 3 названого Закону ( 2790-12 ) встановлено, що
повноваження народного депутата України припиняються достроково на
підставі рішення суду за поданням Голови Верховної Ради України з
його власної ініціативи або на вимогу не менше 25 народних
депутатів України:
   у зв'язку з обранням або призначенням народного депутата на
посаду, зайняття якої не сумісне з  виконанням  повноважень
народного депутата України, якщо при цьому депутат не виконує
вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами
діяльності;
   у разі, коли протягом місяця після визнання повноважень
народний депутат не залишив попереднього місця роботи і не передав
трудової книжки із записом про це до апарату Верховної Ради
України.
   Судом установлено, що 29 березня 1998 р. Д. був обраний
народним депутатом України, 16 червня 1998 р. склав присягу
народного депутата України й розпорядженням Голови Верховної Ради
України від 17 липня 1998 р. зарахований на роботу до Верховної
Ради України чотирнадцятого скликання для здійснення повноважень
на постійній основі. Одночасно Д. був обраний та 31 березня 1998
р. зареєстрований Вінницьким міським головою і з цього часу
виконував обов'язки останнього.
   Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 6 липня
1999 р. N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) положення ст. 12 та частин 3-6
ст. 42 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР )
в контексті ст. 141 Конституції України ( 254к/96-ВР ) треба
розуміти так, що сільський, селищний, міський голова є головною
посадовою  особою  відповідної  територіальної  громади  з
представницьким мандатом.
   Установивши, що Д. здійснював повноваження народного депутата
України на постійній основі й одночасно мав представницький мандат
Вінницького міського голови, суд обгрунтовано задовольнив заяву
Голови Верховної Ради України і постановив рішення про дострокове
припинення повноважень народного депутата України Д.
   Доводи касаційної скарги щодо незаконності постановленого
рішення через неповідомлення представника Д. про час і місце
розгляду справи та її розгляд за його відсутності судова колегія
визнала безпідставними.
   Із матеріалів справи видно, що вона перебувала у провадженні
суду з лютого 1999 р., розгляд її багато разів відкладався за
клопотанням Д. та його адвоката. Про час і місце розгляду справи в
останньому судовому засіданні Д. було повідомлено в установленому
законом порядку, відповідне повідомлення було направлене судом
його представникові за зазначеною ним адресою, але не отримане
через відсутність останнього.
   Рішення суду грунтується на наявних у справі доказах і
відповідає вимогам закону, тому судова колегія не вбачає підстав
для його скасування.
   Враховуючи наведене,  судова колегія в цивільних справах
Верховного Суду України рішення Київського міського суду від 13
серпня 1999 р. залишила без зміни, а касаційну скаргу - без
задоволення.
 
 Надруковано "Юридичний вісник України", 41 (277), 12-18 жовтня
       2000 р.
Головна сторінка