Поиск по сайту:Про реєстрацію довірених осіб кандидата у Президенти України Марчука Є.К. в загальнодержавному одномандатному виборчому окрузі та територіальних виборчих округах

Головна сторінка


          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 326 від 05.10.99
    м. Київ
 
 vd991005 vn326
 
  Про реєстрацію довірених осіб кандидата у Президенти України
  Марчука Є.К. в загальнодержавному одномандатному виборчому
      окрузі та територіальних виборчих округах
 
   Розглянувши заяву кандидата у Президенти України Марчука Є.К.
про реєстрацію визначених ним довірених осіб у загальнодержавному
одномандатному виборчому окрузі та в територіальному виборчому
окрузі N 156, керуючись частинами першою, другою статті 37 Закону
України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ), статтями 11,
12, пунктом 18 статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу
комісію" (  733/97-ВР  ),  Центральна  виборча   комісія
П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Зареєструвати  довірених  осіб кандидата у Президенти
України Марчука Євгена Кириловича в загальнодержавному виборчому
окрузі  та територіальному виборчому окрузі N 156 згідно з
додатком.
   2. Видати довіреним особам кандидата у Президенти України
Марчука Є.К. посвідчення встановленого зразка.
 
 
 Голова Центральної виборчої комісії           М.РЯБЕЦЬ
 
                      Додаток
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 5 жовтня 1999 року N 326
               СПИСОК
     довірених осіб кандидата у Президенти України
          Марчука Євгена Кириловича
   I. У загальнодержавному одномандатному виборчому окрузі
 
-----------------------------------------------------------------
 N | Прізвище, ім'я, по |   Місце роботи та  | Службова
п.п.| батькові довіреної |   займана посада   | адреса, код
  | особи       |            | та номер
  |          |            | службового
  |          |            | телефону
-----------------------------------------------------------------
 1. Білозір       Київський національний  м.Київ, вул.
   Оксана        університет культури та Щорса, 36,
   Володимирівна    мистецтв, завідуюча   (044)
             кафедрою естрадного   252-85-90
             співу, доцент, народна
             артистка України
       II. У територіальних виборчих округах
 
-----------------------------------------------------------------
 N |Прізвище,  |Номер       |Місце роботи  |Службова
п.п.|ім'я, по  |територіального  |та займана   |адреса, код
  |батькові  |виборчого округу, |посада     |та номер
  |довіреної  |центр округу   |        |службового
  |особи    |         |        |телефону
-----------------------------------------------------------------
 1. Сулковський N 156 м.Сарни,   Тимчасово       -
   Павло    Сарненська     не працює
   Гнатович   районна рада
 
 
 Секретар Центральної виборчої комісії         Я.ДАВИДОВИЧ
Головна сторінка