Поиск по сайту:Про умови оплати праці працівників митної системи

Головна сторінка

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 18 лютого 1993 р. N 125
                Київ
 
   
   ( Постанова втратила чинність крім пункту 6 на підставі 
    Постанови КМ N 225 ( 225-97-п ) від 12.03.97;
    Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ
    N 497 ( 497-2004-п ) від 14.04.2004 )
 
 
           Про умови оплати праці   
          працівників митної системи
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 393 ( 393-93-п ) від 02.06.93 
      N 627 ( 627-94-п ) від 07.09.94
      N 390 ( 390-95-п ) від 05.06.95
      N 1043 ( 1043-95-п ) від 25.12.95
      N 1504 ( 1504-97-п ) від 31.12.97
      N  56 (  56-98-п ) від 21.01.98 )
 
     ( З 1 січня 1996 року підвищено посадові оклади
      працівників митної служби, визначені виходячи
      з мінімальної заробітної плати (60 тис. крб.)
      і  коефіцієнтів  співвідношень  посадових
      окладів до мінімального розміру заробітної
      плати,  зазначених  цією  постановою  на
      коефіцієнт 15 - для керівних працівників і
      спеціалістів та на коефіцієнт 16 -  для
      службовців, без  застосування  підвищуючих
      коефіцієнтів, передбачених у додатку N 6 до
      постанови Кабінету Міністрів України від 24
      червня 1993 р. N 393 ( 393-93-п ) в редакції
      постанови Кабінету Міністрів України від 8
      лютого 1995 р. N 102 ( 102-95-п ) згідно з
      постановою КМ N 1043 ( 1043-95-п ) від
      25.12.95 )
 
 
   З метою впорядкування оплати праці працівників митної системи
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити:
 
   шкали співвідношень посадових окладів працівників митної
системи до мінімального розміру заробітної плати  згідно  з
додатками N 1 - 3;
 
 
   розміри щомісячної надбавки за вислугу років службовим особам
митних органів згідно з додатком N 4.
 
   2. Виплачувати працівникам митної системи доплату за роботу в
нічний час у розмірі 35 відсотків посадового окладу за фактично
відпрацьований час.
 
   ( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 627
( 627-94-п ) від 07.09.94 )
 
 
   4. Надати право керівникам митних органів і спеціалізованих
організацій митної системи у межах установлених фондів оплати
праці та граничної чисельності працюючих:
 
   а) вносити до затверджених структур цих органів зміни,
викликані необхідністю застосування прогресивних організаційних
форм  праці,  затверджувати  штати,  установлювати керівникам
підрозділів,спеціалістам і службовцям посадові оклади відповідно
до вказаних шкал співвідношень;
 
   б) установлювати:
 
   посадові оклади  заступників   керівників   структурних
підрозділів, не передбачених цією постановою, на 2 - 7 відсотків
нижче посадових окладів відповідних керівників;
 
   посадові оклади окремих спеціалістів, не передбачених цією
постановою, стосовно до розмірів окладів, визначених на основі
шкал співвідношень відповідних категорій працівників;
 
 
   надбавки  до  посадових  окладів працівників, які мають
персональні звання, за високі досягнення у праці або за виконання
особливо важливої роботи у розмірі до 50 відсотків посадового
окладу.
 
   У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються
або зменшуються;
 
   надбавки за знання та використання в роботі однієї іноземної
мови - у розмірі 10 відсотків, двох і більше - 15 відсотків
посадового окладу;
 
   доплату за виконання спеціалістами, службовцями (за винятком
заступників керівників, керівників підрозділів та їх заступників)
обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же  категорій
персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітноі
плати, з інших причин) у розмірі 50 відсотків посадового окладу за
основною роботою, з використанням на цю мету до 50 відсотків
посадового окладу відсутнього працівника; доплату за виконання
обов'язків працівників - жінок, які перебувають у відпустці,
пов'язаній з вагітністю і родами, а також осіб, які перебувають у
відпустці по догляду за дитиною до  досягнення  нею  віку,
передбаченого чинним законодавством, у розмірі до 30 відсотків
посадового окладу за основною роботою, використовуючи на цю мету
всю економію заробітної плати на посадах осіб, що займають
відсутні з цих причин працівники;
 
   ( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 390
( 390-95-п ) від 05.06.95 )
 
 
 
   ( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 497
( 497-2004-п ) від 14.04.2004 )
 
 
   7.  Державному  митному  комітетові  за  погодженням  з
Міністерством праці і Радою профспілки працівників митних органів
України затвердити порядок віднесення митниць до груп за оплатою
праці працівників.
 
   ( Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 393
( 393-93-п ) від 02.06.93 )
 
   9. Ця постанова вводиться в дію з 1 січня 1993 року.
 
 
    Прем'єр-міністр України           Л. КУЧМА
 
        Міністр               А. ЛОБОВ
   Кабінету Міністрів України
 
 
 
                    Додаток N 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
              від 18 лютого 1993 р. N 125
 
 
            Шкала співвідношень
     посадових  окладів  керівних  працівників  і
     спеціалістів територіальних митних управлінь і
     митниць до мінімального розміру заробітної плати
 
 -----------------------------------------------------------------
   Найменування посади     | Коефіцієнти співвідношень поса-
                 | дових окладів до мінімального
                 | розміру заробітної плати
                 |--------------------------------
                 |територіа-| Коефіцієнти за гру-
                 |льні управ| пами митниць
                 |ління   |---------------------
                 |     |   1  |   2
 -----------------------------------------------------------------
 Начальник управління        11,5-13
 Заступник начальника управління  11-12,0
 Начальник служби          10-11
 Начальник відділу         9-10,5
 Начальник митниці              9,5-10,5  8,5-9,5
 Заступник начальника митниці         8,5-9,5  7,5-8,5
 Начальник митного поста, началь-       7,5-8,5  6,5-7,5
 ник основного відділу
 Головні: інспектор, спеціаліст   7,5-9   6,5-7,5  6,0-7,0
 Провідні: інспектор, спеціаліст  7-8
 Старший інспектор, спеціаліст   6-7    5,5-6,5  5,5-6,5
 1 категорії
 Інспектор, спеціаліст 2 категорії 5,5-6   5,0-6,0  5,0-6,0
 Спеціаліст             4,5-5,5  4,0-5,0  4,0-5,0
 -----------------------------------------------------------------
 
( Додаток N 1 в редакції Постанови КМ N 627 ( 627-94-п ) від
07.09.94 )
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
 
                     Додаток N 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 18 лютого 1993 р. N 125
 
 
            ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ
 
       посадових окладів керівних працівників і
       спеціалістів спеціалізованих організацій
       митної системи до мінімального розміру
             заробітної плати
 
------------------------------------------------------------------
      Найменування посади      |   Коефіцієнти
------------------------------------------------------------------
 
   Начальник                  8,5 - 9,5
 
   Заступник начальника             7,5 - 8,5
 
   Начальник відділу              7,0 - 8,0
 
   Головний спеціаліст             6,5 - 7,5
 
   Спеціаліст 1 категорії            5,5 - 6,5
 
   Спеціаліст 2 категорії            5,0 - 6,0
 
   Спеціаліст                  4,0 - 5,0
 
   Технік 1 категорії              3,5 - 4,5
 
   Технік 2 категорії              3,0 - 4,0
 
   Технік                    2,5 - 3,5
 
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України            А.ЛОБОВ
 
 
 
                     Додаток N 3
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 18 лютого 1993 р. N 125
 
            ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ
 
        посадових окладів службовців установ
        Держмиткому до мінімального розміру
             заробітної плати
 
------------------------------------------------------------------
      Найменування посади      |   Коефіцієнти
------------------------------------------------------------------
 
   Завідуючий архівом             4,0 - 5,5
 
   Завідуючі: друкарським бюро,        4,0 - 4,5
   копіювально-розмножувальним бюро;
   стенографістка 1 категорії
 
   Старші: інспектор, статистик        3,5 - 4,5
 
   Інспектор, статистик; завідуючі:      3,5 - 4,0
   експедицією, господарством,
   складом; касир; стенографістка 2
   категорії, друкарка 1 категорії
 
   Комендант, друкарка 2 категорії       3,5 - 4,0
 
   Діловод, архіваріус             3,0 - 3,5
 
   Експедитор                 2,5 - 3,0
 
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України            А.ЛОБОВ
 
 
 
                     Додаток N 4
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 18 лютого 1993 р. N 125
 
 
               РОЗМІРИ
 
         щомісячної надбавки за вислугу
           років у митних органах
 
------------------------------------------------------------------
                   |Розміри надбавок у відсотках
     Вислуга років        |до посадових окладів і окла-
                   |дів за персональні звання
------------------------------------------------------------------
 
   Понад 1 до 3 років             5
 
   Понад 3 до 5 років             10
 
   Понад 5 до 10 років             15
 
   Понад 10 до 15 років             20
 
   Понад 15 до 20 років             25
 
   Понад 20 до 25 років             30
 
   Понад 25 до 30 років             35
 
   Понад 30 років                40
 
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України            А.ЛОБОВ
Головна сторінка