Поиск по сайту:Про підвищення розмірів грошового забезпечення військовослужбовців

Головна сторінка

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 18 лютого 1993 р. N 121
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 1431 ( 1431-97-п ) від 20.12.97 ) 
 
     Про підвищення розмірів грошового забезпечення
            військовослужбовців
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 393 ( 393-93-п ) від 06.06.93
      N 419 ( 419-93-п ) від 07.06.93 )
 
 
 
   У зв'язку з підвищенням з 1 січня 1993 р. розміру мінімальної
заробітної плати до 4600 українських карбованців на місяць і
враховуючи обмеження зростання коштів на заробітну плату  на
державних  підприємствах,  Кабінет  Міністрів     України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Установити, що посадові оклади осіб офіцерського складу,
прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби,
військовослужбовців-жінок підвищуються  в  розмірах  згідно  з
додатком N 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня
1993 р.  N  45  ( 45-93-п ), а оклади грошового утримання
військовослужбовців  строкової  служби,  курсантів  військових
навчальних закладів, ліцеїстів військових ліцеїв та ліцеїв з
посиленою   військово-фізичною   підготовкою,   вихованців
військово-музичних шкіл і військових частин - у 2 рази.
   Посадові оклади військовослужбовців органів Служби безпеки та
Управління державної охорони, встановлені постановами Кабінету
Міністрів України  від 21 січня 1993 р. N 36 ( 36-93-п ) і 37
( 37-93-п ), перерахунку на зазначених умовах не підлягають.
 
   2. ( Пункт 2 втратив чинність стосовно поширення  чинності
постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. N 57 на
підставі Постанови КМ N 393 ( 393-93-п ) від 02.06.93 ) Поширити
чинність постанов Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р.
підставі Постанови КМ N 393 ( 393-93-п ) від 02.06.93 ) Поширити
чинність постанов Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р.
N 35 ( 35-93-п ) і від 27 січня 1993 р. N 57 стосовно порядку
визначення посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
центрального   апарату   міністерств   і   відомств   на
військовослужбовців центрального апарату Міністерства оборони,
Державного комітету у справах охорони державного кордону України,
Головного управління командуючого  Національною  гвардією  та
центральних органів управлінь інших військових формувань.
 
   ( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 419
( 419-93-п ) від 07.06.93 )
 
   4. Міністерству оборони, Державному комітетові у справах
охорони державного  кордону  України,  Головному  управлінню
командуючого Національною  гвардією,  органам  управлінь інших
військових формувань визначити порядок  виплати  надбавок  за
особливі умови  служби,  винагороди за кваліфікацію та інших
додаткових видів грошового забезпечення стимулюючого характеру.
 
   5. Постанову ввести в дію з 1 січня 1993 року.
 
 
   Прем'єр-міністр України                Л.КУЧМА
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України              А.ЛОБОВ
 
   Інд.29
 
 
                     Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 18 лютого 1993 р. N 121
 
 
               ОКЛАДИ
     військовослужбовців (крім військовослужбовців
      строкової служби) за військовими званнями
 
    ( Додаток втратив чинність на підставі Постанови КМ
     N 419 ( 419-93-п ) від 07.06.93 )
Головна сторінка