Поиск по сайту:Щодо обліку та контролю за діяльністю довірчих товариств щодо розміщення приватизаційних паперів

Головна сторінка


    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
         УПРАВЛІННЯ ПРУДЕНЦІЙНОГО НАГЛЯДУ
               Л И С Т
 
 N 12196/14 від 16.11.2001
 
 
 
   Згідно зі ст. 7 Закону України "Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) основними завданнями
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку є здійснення
державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних
паперів та їх похідних  на  території  України,  дотримання
законодавства в цій сфері, припинення порушення законодавства у
межах своїх повноважень.
   Відповідно до  Декрету  Кабінету  Міністрів "Про довірчі
товариства" ( 23-93 ) облік та контроль за діяльністю довірчих
товариств  щодо розміщення приватизаційних паперів та видачу
ліцензії на право здійснення  представницької  діяльності  з
приватизаційними паперами здійснює Фонд державного майна України.
Адреса Фонду: м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, тел.: (044) 294-33-12,
294-64-19.
   Одночасно повідомляємо,   що  договір  на  здійснення
представницької діяльності з цінними паперами, укладений вами з
довірчим  товариством,  є цивільно-правовою угодою, незалежне
виконання якої може бути оскаржене у судовому порядку. Тобто за
захистом своїх прав ви можете звернутися до суду за місцем
проживання або за місцем знаходження товариства.
 
 Заступник начальника управління -
 начальник відділу пруденційного нагляду        В.Губський
 
 "Урядовий кур'єр",
 N 230, 11 грудня 2001 р.
Головна сторінка