Поиск по сайту:Про затвердження тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ВАТ "Крименерго"

Головна сторінка

  НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            21.12.2006 N 1749
 
 
    { Постанова втратила чинність на підставі Постанови
     Національної комісії регулювання електроенергетики 
     N 444 ( v0444227-07 ) від 19.04.2007 }
 
 
           Про затвердження тарифів
         на передачу електричної енергії
       місцевими (локальними) електромережами
        та тарифів на постачання електричної
         енергії за регульованим тарифом
            для ВАТ "Крименерго"
 
 
   Згідно з  повноваженнями,  наданими Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указом Президента України від
14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності
Національної комісії з питань  регулювання  електроенергетики
України",  Національна  комісія  регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити   Відкритому   акціонерному   товариству
"Крименерго":
   тарифи на передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами на рівні:
   для 1 класу напруги - 12,83 грн/МВт * год (без ПДВ);
   для 2 класу напруги - 63,18 грн/МВт * год (без ПДВ);
   тарифи на постачання електричної енергії за регульованим
тарифом на рівні:
   для 1 групи споживачів - 5,97 грн/МВт * год (без ПДВ);
   для 2 групи споживачів - 29,86 грн/МВт * год (без ПДВ).
 
   2. Установити ВАТ "Крименерго" структуру тарифів згідно з
додатком.
 
   3. Постанову НКРЕ від 26.01.2006 N 58 ( v0058227-06 ) "Про
затвердження тарифів на передачу електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами та тарифів на постачання електричної
енергії за регульованим тарифом для ВАТ "Крименерго" визнати
такою, що втратила чинність.
 
   4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2007 року.
 
 Голова Комісії                     О.Рогозін
 
                   Конфіденційно
 
                   Додаток
                   до постанови НКРЕ
                   21.12.2006 N 174
Головна сторінка