Поиск по сайту:Протокол між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Республіки Молдова про організацію військових перевезень в інтересах Міністерства оборони України і Міністерства оборони Республіки Молдова та розрахунки за них

Головна сторінка

               Протокол
        між Міністерством оборони України
        і Міністерством оборони Республіки
     Молдова про організацію військових перевезень
      в інтересах Міністерства оборони України і
       Міністерства оборони Республіки Молдова
            та розрахунки за них
 
 
   Дата підписання: 27 грудня 1995 р.
   Набуття чинності: 27 грудня 1995 р.
 
   Міністерство оборони  України  і  Міністерство  оборони
Республіки Молдова, які надалі іменуються Сторонами,
 
   керуючись положеннями Угоди між Урядом України і Урядом
Республіки  Молдова  про діяльність залізничного  транспорту
( 498_084 ), Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова
про повітряне сполучення ( 498_085 ), Угоди між Урядом України і
Урядом Республіки Молдова про міжнародне автомобільне сполучення
( 498_019 ) від 20 березня 1993 року,
 
   відповідно до Угоди про співробітництво між Міністерством
оборони України і Міністерством оборони Республіки Молдова від 19
лютого 1993 року ( 498_081 );
 
   погодились про таке:
 
               СТАТТЯ 1
 
   У цьому Протоколі нижчевказані терміни означають:
 
   1. "Військові формування" - з'єднання, військові частини,
установи, підприємства та організації Міністерства оборони України
та  з'єднання,  військові частини, установи, підприємства та
організації Міністерства оборони Республіки Молдова.
 
   2. "Особи, що входять до складу військових формувань":
 
   а) військовослужбовці, які проходять військову службу  у
складі військових формувань;
 
   б) цивільний  персонал - громадяни України і Республіки
Молдова, які працюють у військових формуваннях за наймом;
 
   в) особи, відряджені з України і Республіки Молдова до
військових формувань - громадяни України і громадяни Республіки
Молдова.
 
   3. "Члени сімей осіб, що входять до складу  військових
формувань" - дружина (чоловік), діти, батьки, а також інші особи,
що проживають разом з особами, які входять до складу військових
формувань  і  перебувають  на  їх утриманні за встановленим
законодавством України і Республіки Молдова порядком.
 
   4. "Військові вантажі" - всі види озброєння, боєприпасів,
військової техніки та інших матеріально-технічних засобів, які
знаходяться в користуванні військових формувань.
 
   5. "Військова команда" - група військовослужбовців більше
двох  чоловік, яка прямує до місця призначення з табельним
військовим майном (у тому числі зі зброєю та боєприпасами) або без
нього.
 
   6. "Військовий ешелон" - організоване для перевезення в
одному поїзді військове формування чи його частина (підрозділ),
військова команда, для перевезення яких потрібно не менше одного
вагона.
 
   7. "Військовий транспорт" - військові вантажі,  прийняті
залізницею від відправника для перевезення на адресу одного
одержувача, що займають не менше одного вагона.
 
   8. "Варта" - озброєний підрозділ, призначений для виконання
бойового завдання з метою супроводження, охорони та оборони
військового транспорту.
 
   9. "Військові перевезення" - перевезення по території України
в  інтересах  Міністерства оборони Республіки Молдова та по
території Республіки Молдова в інтересах Міністерства оборони
України  військових  формувань, військових команд, військових
вантажів, осіб, які входять до складу військових формувань та
членів їх сімей.
 
   10. "Транзит"  -  перевезення через територію України і
територію Республіки Молдова військових формувань, осіб, які
входять до складу військових формувань, членів їх сімей, а також
військових вантажів.
 
               СТАТТЯ 2
 
   Військові перевезення виконуються:
 
   а) із України в Республіку Молдова;
 
   б) із Республіки Молдова в Україну;
 
   в) із України в інші держави транзитом через територію
Республіки Молдова і назад;
 
   г) із Республіки Молдова в інші держави транзитом через
територію України і назад;
 
   д) із України в Україну транзитом через територію Республіки
Молдова;
 
   е) із Республіки Молдова в Республіку Молдова транзитом через
територію України.
 
               СТАТТЯ З
 
   Сторони при виконанні військових перевезень керуються діючими
на території України і на території Республіки Молдова документами
щодо військових перевезень і цим Протоколом.
 
               СТАТТЯ 4
 
   Військові перевезення здійснюються залізничним, повітряним,
автомобільним транспортом через пункти пропуску, відкриті для
міжнародного сполучення.
 
   Перевезення небезпечних вантажів  залізничним  транспортом
здійснюється згідно з діючими в галузі міждержавних сполучень
нормативними документами.
 
   Перевезення небезпечних  вантажів  повітряним  транспортом
здійснюється  згідно  з  Технічними інструкціями Міжнародного
Комітету цивільної авіації (IКАО) щодо безпечного перевезення
вантажів.
 
   Перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом
регулюється нормативно-правовими актами держав Сторони, територією
якої вони здійснюються.
 
   Прикордонний, митний та інші види контролю, а також перепуск
через кордон транспортних засобів при  виконанні  військових
перевезень  здійснюються  прикордонними,  митними  та  іншими
державними органами України і прикордонними, митними та іншими
державними органами Республіки Молдова в пріоритетному порядку
згідно з національним законодавством держав Сторін, якщо інше не
обумовлено окремими угодами.
 
   Особи, що входять до складу військових формувань, і члени їх
сімей можуть прямувати транзитом через територію іншої держави за
документами, що посвідчують їх особу, і списками, завіреними
командирами військових частин.
 
   Військовослужбовці однієї держави, що входять до  складу
військових  команд  або варт, можуть в'їжджати, виїжджати і
прямувати транзитом через територію іншої держави за документами,
що посвідчують їх особу, і списками, завіреними командирами
військових частин, які видаються до посвідчень про відрядження
старшим військових команд або начальникам варт. У посвідченнях про
відрядження вказуються мета відрядження, маршрут прямування і
загальна кількість військовослужбовців, що входять до  складу
військової команди або варти.
 
   Види, серії і номери зброї, а також кількість боєприпасів
указуються в списках військових команд або варт.
 
               СТАТТЯ 5
 
   Планування військових перевезень здійснюється:
 
   в Україні - Центральним управлінням військових сполучень тилу
Збройних Сил України;
 
   в Республіці Молдова  -  Військово-транспортним  відділом
озброєння і тилу Міністерства оборони Республіки Молдова.
 
               СТАТТЯ 6
 
   Заявки на  планування  військових перевезень подаються в
Центральне управління військових сполучень тилу Збройних Сил
України  і  Військово-транспортний  відділ  озброєння і тилу
Міністерства оборони Республіки Молдова після погодження цих
перевезень з відповідними компетентними органами Сторін обох
держав.
 
               СТАТТЯ 7
 
   Управління військовими перевезеннями здійснюється у взаємодії
з відповідними органами управління на видах транспорту:
 
   на території України - Центральним управлінням військових
сполучень тилу Збройних Сил України;
 
   на території Республіки Молдова -  Військово-транспортним
відділом озброєння і тилу Міністерства оборони Республіки Молдова.
Щодобово, два рази, за станом на 6.00 і 18.00 звітної доби
Центральне управління військових сполучень тилу Збройних Сил
України і Військово-транспортний відділ  озброєння  та  тилу
Міністерства оборони Республіки Молдова обмінюються інформацією
про стан справ з перевезеннями військових формувань і військових
вантажів і, при необхідності, приймають рішення в межах своєї
компетенції.
 
               СТАТТЯ 8
 
   Транспортні організації України і транспортні організації
Республіки Молдова надають для залізничних військових перевезень
військових  формувань  і  військових  вантажів  підготовлений
залізничний рухомий склад, виділяють локомотиви, локомотивні та
складальні бригади, навантажувально-розвантажувальні пристрої і
забезпечують в межах своєї компетенції виконання графіків руху та
безпеку перевезень військових формувань та військових вантажів.
 
   Державна адміністрація залізничного транспорту України сприяє
в забезпеченні рухомим складом перевезень Міністерства оборони
України зі станцій залізниці Республіки Молдова, що розташовані на
території України, та подає для них вагони, які обладнані знімним
військовим обладнанням.
 
   Необхідні засоби та пристрої для кріплення озброєння  і
військової техніки надає відправник.
 
               СТАТТЯ 9
 
   Військові ешелони і військові транспорти, які потребують
супроводження, охороняються вартами відповідно до порядку, що діє
в Міністерстві оборони України і Міністерстві оборони Республіки
Молдова. Особовий склад військових ешелонів, військових команд і
варт щодо організації служби військ і тилового забезпечення на
шляху прямування керується вказівками  представників  органів
військових сполучень на шляхах сполучень, якими здійснюються
перевезення.
 
              СТАТТЯ 10
 
   Міністерство оборони  України  і  Міністерство  оборони
Республіки Молдова за виконані військові перевезення і транспортні
послуги  здійснюють  платежі  за  взаємоузгодженими  тарифами
транспортним організаціям України і Республіки Молдова з наступним
взаєморозрахунком за сумами, які підлягають оплаті за рахунок
держав кожної із Сторін.
 
   За рахунок Міністерства оборони України оплачуються витрати
на перевезення і послуги, виконані в  інтересах  військових
формувань, які входять до складу Міністерства оборони України, та
на інші перевезення, які визначаються окремими угодами.
 
   На рахунок  Міністерства  оборони  Республіки  Молдова
відносяться витрати за перевезення і послуги, виконані в інтересах
військових формувань, які входять до складу Міністерства оборони
Республіки Молдова та інші перевезення, які визначаються окремими
угодами.
 
              СТАТТЯ 11
 
   Оплата військових перевезень, які виконуються залізничним
транспортом територією України і територією Республіки Молдова,
здійснюється відправниками (одержувачами) військових вантажів за
тарифами і правилами, діючими на залізничному транспорті держав
Сторін.
 
   При перевезенні військових вантажів транзитом через територію
України  і  територію  Республіки  Молдова оплата перевезень
здійснюється через експедиторські фірми, з якими Сторони уклали
відповідні договори.
 
   Оплата військових  пасажирських  перевезень  здійснюється
готівкою безпосередньо військовими пасажирами.
 
   Оплата військових залізничних перевезень Міністерства оборони
України зі станцій залізниці Республіки Молдова, розташованих на
території України, здійснюється відповідно до окремої угоди.
 
              СТАТТЯ 12
 
   Військові перевезення повітряним транспортом виконуються за
узгодженням  з  відповідними  органами Сторін, які завідують
питаннями повітряного транспорту.
 
   Управління польотами повітряних суден у повітряному просторі
України і у повітряному просторі Республіки Молдова здійснюється
відповідно їх територіальними органами управління на повітряному
транспорті.
 
   Безпека польотів повітряних суден, які виконують військові
перевезення, забезпечується відповідно до міжнародного права та
законодавства держави, у повітряному просторі якої здійснюються
польоти.
 
   При виникненні несправностей на борту повітряного судна,
стихійного лиха та інших надзвичайних обставин у повітряному
просторі України та у повітряному просторі Республіки Молдова
територіальні органи управління на повітряному транспорті надають
допомогу повітряним суднам, які виконують військові перевезення,
включаючи надання запасних аеродромів для аварійної посадки.
 
              СТАТТЯ 13
 
   Перевезення військових  формувань  і  військових вантажів
автомобільним транспортом може здійснюватись як поодинці, так і в
складі колон на підставі планів - заявок за узгодженням з
компетентними органами Сторін обох держав.
 
   Рух колон територією України і територією Республіки Молдова
виконується відповідно до діючих правил дорожнього руху в цих
державах, якщо компетентними органами Сторін обох держав не буде
погоджено інше.
 
              СТАТТЯ 14
 
   При виникненні надзвичайних подій, у тому числі аварій з
військовими ешелонами, транспортами,  вартами  і  військовими
командами Сторони вживатимуть необхідних заходів для своєчасної
ліквідації наслідків і розслідування причин події, з невідкладним
наданням, при необхідності, потрібної інформації сил та засобів
для здійснення робіт по ліквідації наслідків аварії потерпілій
Стороні  згідно  з  двосторонніми  Угодами  держав у галузі
попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій.
 
   Причини надзвичайної події або аварії, розмір збитків і
порядок їх відшкодування Сторонами визначається утворюваною в
кожному конкретному випадку міждержавною комісією.
 
              СТАТТЯ 15
 
   Особи, що входять до складу військових формувань, члени сімей
осіб, що входять до складу військових формувань, особовий склад
військових команд та варт користуються правовим захистом своєї
держави і держави, в якій вони перебувають, виконують свої
обов'язки відповідно до нормативних актів держави, від якої вони
направлені.
 
   У справах  про злочини і адміністративні порушення, які
вчинено особами, які входять до складу військових формувань,
членами сімей цих осіб, особовим складом військових команд та
варт, застосовується законодавство держави за місцем здійснення
правопорушення.
 
   Матеріали у  справах  про  правопорушення,  пов'язаних з
виконанням службових обов'язків, а також у справах про військові
злочини,  за  рішенням  правоохоронних органів держави місця
здійснення злочину можуть передаватись правоохоронним органам
України або Республіки Молдова відповідно.
 
   Особам, що входять до складу військових формувань і членам їх
сімей, при прямуванні у складі військових ешелонів, особовому
складу військових команд і варт, крім випадків, що пов'язані з
виконанням службових обов'язків, які узгоджені з компетентними
органами держави перебування, не дозволяється покидати вагони,
купе, салони, в яких вони розміщуються, і затримуватись у державі
перебування.
 
   Особи, що входять до складу військових формувань, члени їх
сімей, особовий склад військових команд і варт  зобов'язані
поважати  суверенітет,  дотримуватись  законодавства  держави
перебування, не вмішуватися в її внутрішні справи.
 
              СТАТТЯ 16
 
   Спори відносно застосування і тлумачення цього Протоколу
вирішуються  шляхом  консультацій та переговорів компетентних
органів Сторін.
 
              СТАТТЯ 17
 
   Цей Протокол набуває чинності з дати останнього письмового
повідомлення Сторонами про виконання внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набуття ним чинності.
 
   Цей Протокол укладається строком на п'ять років. Його дія
автоматично  продовжуватиметься щоразу на наступні п'ятирічні
періоди, якщо за шість місяців до закінчення відповідного періоду
жодна із Сторін письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір
припинити його дію.
 
   Вчинено в м. Кишиневі 27 грудня 1995 року в двох примірниках,
кожний українською та молдовською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 За Міністерство оборони          За Міністерство оборони
 України                  Республіки Молдова
 
   (підпис)                  (підпис)
Головна сторінка