Поиск по сайту:Про внесення змін до еталонного примірника Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)

Головна сторінка

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            31.12.2004 N 938
 
 
        Про затвердження Перехідних таблиць
         від УКТЗЕД 1996 до УКТЗЕД 2002
 
       { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом
               Державної митної служби
        N 793 ( v0793342-07 ) від 21.09.2007 }
 
 
   На виконання статті 312 Митного кодексу України ( 92-15 ) в
частині забезпечення однакового тлумачення та застосування УКТЗЕД
і згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.02
N 1863 ( 1863-2002-п ) "Про  затвердження  Порядку  ведення
Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Перехідні таблиці від Української класифікації
товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД 1996) у редакції
товарної номенклатури Митного тарифу  України,  затвердженого
Законом України "Про Митний тариф України" від 05.05.01 N 2371-III
(  2371-14  ),  до  Української  класифікації  товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД 2002), побудованої на
основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2002 року
та Комбінованої номенклатури Європейського Союзу версії 2004 року
( va938342-04 ), що додаються.
 
   2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Войцещука А.Д.
 
 Голова Служби                   М.М.Каленський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   31.12.2004 N 938
 
 
            ПЕРЕХIДНI ТАБЛИЦI
  від Української класифікації товарів зовнішньоекономічної
   діяльності (УКТЗЕД 96) у редакції товарної номенклатури
   Митного тарифу України, затвердженого Законом України
    "Про Митний тариф України" від 05.04.01 N 2371-III
     ( 2371-14 ) до Української класифікації товарів
     зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД 2002),
      побудованої на основі Гармонізованої системи
        опису та кодування товарів 2002 року
          та Комбінованої номенклатури
        Європейського Союзу версії 2004 року
             ( va938342-04 )
 
{ Нову редакцію Перехідних таблиць див. у Наказі Державної
  митної служби N 793 ( v0793342-07 ) від 21.09.2007 }
 
 
Головна сторінка