Поиск по сайту:Про обрання народного депутата України Бакая І.М. членом постійної Комісії Верховної Ради України

Головна сторінка


 
            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
    Про обрання народного депутата України Бакая І.М.
     членом постійної Комісії Верховної Ради України
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 50, ст.290 )
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є :
   Обрати народного депутата України Бакая Ігоря Михайловича
членом постійної Комісії Верховної Ради  України  з  питань
екологічної політики ( 101/94-ВР ).
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 29 жовтня 1996 року
     N 439/96-ВР
Головна сторінка