Поиск по сайту:Про втрату чинності ВСН ГО 38-83

Головна сторінка

        МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
           ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2007 N 411
 
 
         Про втрату чинності ВСН ГО 38-83
 
 
               (Витяг)
 
   У зв'язку із затвердженням і наданням чинності з 1 квітня
2008 року ДБН Б.1.1-5-2007 "Склад, зміст, порядок розроблення,
погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів
цивільного  захисту  (цивільної  оборони)  у  містобудівній
документації" (наказ Мінрегіонбуду від 23 жовтня 2007 N 282)
( v0282661-07 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Вважати таким, що втратив чинність на території України з
1 квітня 2008 року, ВСН ГО 38-83 "Инструкция о составе, порядке
разработки,   согласования   и   утверждения   раздела
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в схемах и
проектах районной планировки, проектах планировки и застройки
городов, поселков и сельских населенных пунктов".
 
 Міністр                         В.Куйбіда
Головна сторінка