Поиск по сайту:Про вдосконалення управління атомно-промисловим комплексом

Головна сторінка

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 29 грудня 2006 р. N 1854
                Київ
 
    { Дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента
     N 706/2007 ( 706/2007 ) від 13.08.2007 }
 
          Про вдосконалення управління
         атомно-промисловим комплексом
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 456 ( 456-2007-п ) від 14.03.2007 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Утворити державний концерн "Укратомпром" (далі - Концерн)
як державне господарське об'єднання державних підприємств та
організацій, зазначених у додатку, з віднесенням його до сфери
управління Міністерства палива та енергетики.
 
   2. Визначити,  що  представлення  інтересів  Концерну  у
відносинах з органами  державної  влади,  підприємствами  та
організаціями з питань виробничого і науково-технічного розвитку,
фінансово-господарської, інвестиційної, зовнішньоекономічної та
іншої діяльності підприємств та організацій - учасників Концерну
покладається  на  державне  підприємство  "Національна атомна
енергогенеруюча компанія "Енергоатом".
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 456
( 456-2007-п ) від 14.03.2007 }
 
   3. Міністерству палива та енергетики разом з Міністерством
економіки, іншими центральними органами виконавчої влади вжити
заходів до відновлення платоспроможності державних підприємств
"Національна  атомна  енергогенеруюча компанія "Енергоатом" і
"Цирконій".
 
   4. Фонду державного майна в місячний строк:
 
   разом із заінтересованими центральними органами виконавчої
влади вжити заходів до передачі Концерну повноважень з управління
корпоративними правами держави відкритих акціонерних товариств
"Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут
"Енергопроект",   "Харківський    науково-дослідний    та
проектно-конструкторський   інститут   "Енергопроект"   та
"Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного
та енергетичного насособудування", "Турбоатом"; { Абзац другий
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 456
( 456-2007-п ) від 14.03.2007 }
 
   подати Кабінетові  Міністрів  України  пропозиції  щодо
розміщення Концерну.
 
   5. Міністерству палива та енергетики в місячний строк:
 
   підготувати за погодженням з Антимонопольним комітетом і
Фондом державного майна проект Статуту Концерну та подати його
Кабінетові Міністрів України;
 
   внести пропозиції щодо передачі управління активами цільового
галузевого фонду створення ядерно-паливного циклу;
 
   подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо включення
підприємств та організацій - учасників Концерну, які не підлягають
приватизації,  до  переліку  підприємств,  які не підлягають
приватизації, але можуть бути корпоратизовані.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 37
 
 
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 29 грудня 2006 р. N 1854
 
               ПЕРЕЛIК
     державних підприємств та організацій - учасників
        державного концерну "Укратомпром"
 
 
------------------------------------------------------------------
¦Код згідно¦    Найменування підприємства та організації   ¦
¦ з ЄДРПОУ ¦                           ¦
¦----------+-----------------------------------------------------¦
¦24584661 ¦Державне підприємство "Національна атомна      ¦
¦     ¦енергогенеруюча компанія "Енергоатом"        ¦
¦----------+-----------------------------------------------------¦
¦14309787 ¦Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний¦
¦     ¦комбінат"                      ¦
¦----------+-----------------------------------------------------¦
¦34218978 ¦Державне підприємство "Дирекція підприємства, що   ¦
¦     ¦будується на базі Новокостянтинівського родовища   ¦
¦     ¦уранових руд"                    ¦
¦----------+-----------------------------------------------------¦
¦30168850 ¦Державне підприємство "Смоли"            ¦
¦----------+-----------------------------------------------------¦
¦14310483 ¦Український науково-дослідний та           ¦
¦     ¦проектно-розвідувальний інститут промислової     ¦
¦     ¦технології                      ¦
¦----------+-----------------------------------------------------¦
¦34367550 ¦Державне підприємство "Дніпропетровський завод    ¦
¦     ¦прецизійних труб"                  ¦
------------------------------------------------------------------
Головна сторінка