Поиск по сайту:Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р. N 490

Головна сторінка


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 13 серпня 1999 р. N 1480
                Київ
       Про внесення змін до постанови Кабінету
     Міністрів України від 31 березня 1999 р. N 490
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня
1999 р. N 490 ( 490-99-п ) "Про надбавки (польове забезпечення) до
тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для
виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних
робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом,
постійно проводиться в дорозі або має роз'їзний (пересувний)
характер" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 13, ст. 529) такі
зміни:
   1. У пункті 1 абзац другий викласти у такій редакції:
   "Граничні розміри   надбавок  (польового  забезпечення)
працівникам за день не можуть перевищувати граничні норми витрат,
установлених Кабінетом Міністрів України для відряджень у межах
України".
   3. Абзаци перший та третій пункту 2 викласти у  такій
редакції:
   "2. У разі коли робота працівників постійно проводиться в
дорозі або має роз'їзний характер за межами України, граничні
розміри надбавок  працівникам за день не можуть перевищувати
80 відсотків граничних норм добових витрат, установлених для
відряджень за кордон Кабінетом Міністрів України".
   "Під час  перерахунку  сум  надбавок  в іноземну валюту
застосовується прогнозний офіційний курс обміну  національної
валюти України до долара США на відповідний рік".
   3. Пункт 3 викласти у такій редакції:
   "3. Витрати на проїзд до місця відрядження і назад, а також
на  наймання  житлового  приміщення  зазначеним  працівникам
відшкодовуються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
для відряджень у межах України і за кордон".
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.26
Головна сторінка