Поиск по сайту:Про внесення змін і доповнень до Умов прийому на перший курс вищих навчальних закладів України

Головна сторінка


 
          МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 4 від 09.01.97           Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   19 березня 1997 р.
 vd970109 vn4             за N 84/1888
 
     Про внесення змін і доповнень до Умов прийому
     на перший курс вищих навчальних закладів України
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                       освіти і науки
    N 37 ( z0169-00 ) від 29.02.2000 )
 
   На виконання  Закону  України "Про освіту" ( 1060-12 )
Н А К А З У Ю:
   ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки N 37 ( z0169-00 ) від 29.02.2000 ) 1. Внести до
Умов прийому на перший курс вищих навчальних закладів України,
затверджених наказом Міністерства освіти України від 29.01.96 р.
N 21 ( z0072-96 ), зміни і доповнення, що додаються.
   2. При організації і проведенні прийому до вищих навчальних
закладів України у 1997 році керуватись Умовами прийому на перший
курс вищих навчальних закладів України, що затверджені наказом
Міністерства освіти України від 29.01.96 р. N 21, з урахуванням
змін і доповнень, затверджених цим наказом.
   3. Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів України:
   3.1. Розробити і до 1.04.97 р. затвердити Правила прийому на
перший курс вищого навчального закладу у 1997 році згідно з
Умовами прийому на перший курс вищих навчальних закладів України.
   3.2. Інформацію про Правила прийому на перший курс вищого
навчального закладу довести до відома вступників через засоби
масової інформації.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра освіти Бабака В.П.
 
 Міністр                      М.З.Згуровський
                          Затверджено
                       наказом Міністерства
                       освіти України від
                       9.01.1997 р. N 4
                       
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 березня 1997 р.
                   за N 84/1888
   ( Зміни втратили чинність на підставі Наказу Міністерства
                         освіти і науки
    N 37 ( z0169-00 ) від 29.02.2000 )
            Зміни та доповнення
         до Умов прийому на перший курс
        вищих навчальних закладів України ( z0072-96 )
   1. Абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:
   "за рахунок  коштів   Державного   бюджету   України,
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих
бюджетів - за державним замовленням".
   2. Абзац перший пункту 6, абзац другий пункту 11, абзац
перший пункту 18 і абзац третій пункту 20 після слів  "та
доповненнями від 01.07.92 р." доповнити словами "та 06.06.96 р.".
   3. Пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:
   "Примітка. Акредитованим вищим навчальним закладам надається
право проводити прийом студентів на заочну форму навчання - на
місця, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб, -
протягом року в терміни, визначені приймальною комісією."
   4. У пункті 12 слова "результатами вступних іспитів" замінити
словами "результатами вступних випробувань".
   5. Підпункт "а" пункту 18 викласти в такій редакції:
   "- особи, яким Законом України "Про статус та соціальний
захист громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи" ( 796-12 ) (в редакції Закону України від 19.12.91 р.
( 2001-12 ) із змінами та доповненнями від 01.07.92 р. ( 2532-12 )
та 06.06.96 р. ( 230/96-ВР ) надане таке право".
   6. У пункті 19 слова "у 1995/96 навчальному році" замінити
словами - "у 1996/97 навчальному році".
   7. У пункті 20:
   7.1. Абзац п'ятий викласти в такій редакції:
   "- особи, яким Законом України "Про статус і соціальний
захист громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи" ( 796-12 ) (в редакції Закону України від 19.12.91 р.
( 2001-12 ) із змінами та доповненнями від 01.07.92 р. ( 2532-12 )
та 06.06.96 р. ( 230/96-ВР ) надане таке право".
   7.2. Абзац шостий вилучити.
Головна сторінка