Поиск по сайту:Про внесення змін до Указу Президента України від 2 листопада 1993 року N 504

Головна сторінка


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
       Про внесення змін до Указу Президента
       України від 2 листопада 1993 року N 504
 
   З метою приведення суми зобов'язання за одним векселем у
відповідність з потребами товарного і грошового обігу
п о с т а н о в л я ю:
   Внести до Указу Президента України від 2 листопада 1993 року
N 504 ( 504/93 ) "Про сплату державного мита за вексельні бланки"
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 29
квітня 1994 року N 196 ( 196/94 ) такі зміни:
   1. У частині першій статті 1 слова "двохсоткратний розмір
мінімальної заробітної плати" замінити словами "сто мільйонів
карбованців".
   2. Друге речення статті 2 замінити двома реченнями такого
змісту: "Під  час  придбання  вексельних  бланків  покупці в
обов'язковому порядку, крім вартості бланку, сплачують державне
мито за кожен бланк у розмірі 10 відсотків від мінімальної
заробітної плати, якщо інше не передбачено законодавством України.
Державне мито зараховується в доход Державного бюджету України".
 
 
 Президент України                    Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 22 грудня 1994 року
   N 798/94
 
Головна сторінка