Поиск по сайту:Про заходи щодо підготовки і проведення колективних переговорів та укладення Генеральної, галузевих і регіональних угод

Головна сторінка


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 28 грудня 1996 р. N 845-р
                Київ
    Про заходи щодо підготовки і проведення колективних
    переговорів та укладення Генеральної, галузевих і
            регіональних угод
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
     N 225-р ( 225-97-р ) від 22.04.97 )
   З метою підготовки і проведення колективних переговорів та
укладення Генеральної, галузевих і регіональних угод відповідно до
Закону України "Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 ):
   1. Затвердити склад групи повноважних представників Сторони
власників та уповноважених ними органів, які об'єдналися для
ведення колективних переговорів і укладення Генеральної угоди у
спільній робочій комісії власників та уповноважених ними органів і
професійних спілок, що об'єдналися з метою ведення колективних
переговорів про укладення Генеральної угоди (додається).
   2.  Повноважним  представникам  Сторони  власників  та
уповноважених ними органів у спільній робочій комісії розпочати
колективні переговори  про  укладення  Генеральної  угоди  з
повноважними представниками Сторони професійних спілок у спільній
робочій комісії у погоджені з ними строки.
   3. Керівникові групи повноважних  представників  Сторони
власників та уповноважених ними органів, які об'єдналися з метою
укладення Генеральної угоди, періодично  інформувати  Кабінет
Міністрів України про хід колективних переговорів та досягнуті
домовленості.
   4. Міністерствам, іншим центральним  органам  виконавчої
влади, що здійснюють управління майном, яке є у  державній
власності:
   затвердити  у  двотижневий  строк  своїх  повноважних
представників для участі у веденні колективних переговорів щодо
укладення галузевих і регіональних угод на наступний період;
   сприяти залученню до участі  у  зазначених  переговорах
повноважних представників власників інших форм власності або
уповноважених ними органів та формуванню Сторони власників та
уповноважених ними органів на відповідних рівнях;
   за ініціативою професійних спілок щодо ведення колективних
переговорів і укладення галузевих, регіональних угод доручати
своїм повноважним представникам розпочати такі переговори на
відповідному рівні.
   5. Мінекономіки, Мінпраці, Мінфіну, іншим центральним та
місцевим органам виконавчої влади у двотижневий строк визначити
своїх повноважних представників для участі у веденні колективних
переговорів щодо укладення галузевих і регіональних угод.
   6. Мінпраці та Мінінформу забезпечити висвітлення через
засоби масової інформації ходу ведення колективних переговорів
щодо укладення Генеральної угоди, а іншим центральним та місцевим
органам виконавчої влади - щодо укладення галузевих і регіональних
угод.
 
   Прем'єр-міністр України            П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд. 26
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
            розпорядженням Кабінету Міністрів України
               від 28 грудня 1996 р. N 845-р
                СКЛАД
    групи повноважних представників Сторони власників
  та уповноважених ними органів, які об'єдналися для ведення
       колективних переговорів щодо укладення
            Генеральної угоди
 
 
БІЛОБЛОЦЬКИЙ      - Міністр праці (керівник групи)
Микола Петрович
 
ІВАНКЕВИЧ        - завідуючий Відділом з питань соціального
Віктор Вікторович     захисту та трудових відносин Кабінету
             Міністрів України (заступник керівника
             групи)
 
МАТВІЙЧУК        - заступник Міністра фінансів (заступник
Володимир Макарович    керівника групи)
 
ЯРЕМЕНКО        - заступник Міністра економіки (заступник
Олександр Степанович   керівника групи)
 
АВРАМЧУК        - начальник управління організації, оплати
Олександр Анатолійович  праці та оргструктур Мінсільгосппроду
 
ТОВСТЕНКО        - заступник Міністра праці України
Олександр Павлович
 
БАБИЧ          - заступник Голови Фонду державного
Сергій Петрович      майна
 
БЕРКУТА         - перший заступник голови Держкоммісто-
Анатолій Всеволодович   будування
 
БОЛГОВ         - генеральний директор Української ліги
Євген Петрович      підприємців агропромислового комплексу
             (за згодою)
 
БОНДАРЕНКО       - заступник Міністра енергетики та
Валентин Дмитрович    електрифікації
 
ГРОШИЛІН        - начальник управління соціально-трудових
Геннадій Олексійович   відносин Мінпраці
 
ЖИХАРЄВ         - заступник голови Держхарчопрому
Юрій Валентинович
 
ЗАЙЧУК         - перший заступник Міністра освіти
Валентин Олександрович
 
ЗІПІР          - заступник Міністра вугільної
Андрій Петрович      промисловості
 
КАРТИШ         - заступник Міністра охорони здоров'я
Анатолій Петрович
 
КОСТЮЧЕНКО       - заступник Міністра транспорту
Леонід Михайлович
 
ЛИТЮК          - член ради Спілки орендарів і підприємців
Анатолій Іванович     України (за згодою)
 
МІРОШНИЧЕНКО      - генеральний виконавчий директор
Олексій Валентинович   Українського союзу промисловців і
             підприємців (за згодою)
 
НИЖЕГОРОДОВА      - перший заступник начальника управління
Людмила Олексіївна    законодавства про соціально-культурне
             будівництво Мінюсту
 
НОЩЕНКО         - заступник Міністра соціального захисту
Микола Петрович      населення
 
ОСАУЛЕНКО        - заступник Міністра промисловості
Григорій Григорович
 
ПРЯДКО         - заступник Міністра машинобудування,
Володимир Володимирович  військово-промислового комплексу і
             конверсії
 
РУЛЬ          - заступник голови Держжитлокомунгоспу
Микола Володимирович
 
ТАРНАВСЬКА       - заступник Міністра статистики
Валентина Петрівна
 
ТРЕТЯКОВ        - заступник Міністра зв'язку
Олександр Миколайович
 
ЧАЙКОВСЬКИЙ       - голова Держкомпраці Автономної
В'ячеслав Федорович    Республіки Крим
 
ШПАК          - головний вчений секретар Національної
Анатолій Петрович     академії наук (за згодою)
 
ШТЕФАН         - заступник голови Держнаглядохоронпраці
Павло Трохимович
 
( Склад групи із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 225-р ( 225-97-р ) від 22.04.97 )
Головна сторінка