Поиск по сайту:Перелік пестицидів, заборонених до використання в сільському господарстві, що не можуть бути зареєстровані або перереєстровані в Україні

Головна сторінка

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Голова Укрдержхімкомісії
                   В.Л.Петрунек
                   05.08.1997
 
                   ПОГОДЖЕНО
                   Заступник Головного
                   державного санітарного
                   лікаря України
                   В.І.Медведєв 1997р.
 
                   ПОГОДЖЕНО
                   Заступник Міністра
                   охорони навколишнього
                   природного середовища
                   та ядерної безпеки
                   Я.Мовчан 1997р.
 
 
 
               ПЕРЕЛІК
       пестицидів, заборонених до використання
       в сільському господарстві, що не можуть
     бути зареєстровані або перереєстровані в Україні
 
 
------------------------------------------------------------------
| N  |Назва діючої  |Назва препарату, |Причина прийнятого   |
|   |речовини або  |синоніми     |рішення        |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 1. |Азинфос-етил  |Триазотіон    |У зв'язку з високою  |
|   |        |Гузатіон А    |токсичністю (ЛД-50 для |
|   |        |Гузатіон К форте |щурів 12,5-17,5 мг/кг) |
|   |        |         |            |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 2. |Азинфос-метил |Метилтриазотіон  |У зв'язку з високою  |
|   |        |Гутіон Гузатіон М |токсичністю (ЛД-50 для |
|   |        |         |щурів 16,4 мг/кг)   |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 3. |Азоциклотин  |Перопал      |У зв'язку з високою  |
|   |        |         |токсичністю (ЛД-50 для |
|   |        |         |щурів 99,0 мг/кг),   |
|   |        |         |стійкістю       |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 4. |Алдикарб    |Темік       |У зв'язку з високою  |
|   |        |         |токсичністю (ЛД-50 для |
|   |        |         |щурів 0,93 мг/кг),   |
|   |        |         |здатністю забруднювати |
|   |        |         |грунтові води,     |
|   |        |         |мігрувати із грунту в |
|   |        |         |продукти урожаю    |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 5. |Алдрин     |Окталін Сполучення|У зв'язку з високою  |
|   |        |118        |токсичністю (ЛД-50 для |
|   |        |         |щурів 38,0-67,0 мг/кг) |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 6. |Анабазин    |Піридин Неонікотин|У зв'язку з високою  |
|   |Анабазин-   |Канабазин     |токсичністю, кумулятив-|
|   |сульфат    |         |ністю         |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 7. |Арсенат кальцію|         |У зв'язку з високою  |
|   |        |         |токсичністю та     |
|   |        |         |канцерогенністю    |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 8. |Арсенат натрію |         |У зв'язку з високою  |
|   |        |         |токсичністю та     |
|   |        |         |канцерогенністю    |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 9. |Афос      |ФС-УМО      |У зв'язку з віддаленою |
|   |        |         |нейротоксичною дією  |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 10. |Адетоарсеніт  |         |У зв'язку з      |
|   |міді      |         |канцерогенністю    |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 11. |Вамідотіон   |Кильваль Трунідор |У зв'язку з високою  |
|   |        |         |токсичністю (ЛД-50 для |
|   |        |         |щурів 64-105 мг/кг, для|
|   |        |         |мишей 34-57 мг/кг)   |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 12. |Гексахлорцикло |Гексахлоран    |У зв'язку з високою  |
|   |гексан (суміш |технічний     |кумулятивною здатністю |
|   |ізомерів)   |         |(к.к. 1),       |
|   |        |         |канцерогенністю    |
|   |        |         |(гр 2Б), стійкістю   |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 13. |Гамма-     |Ліндан      |У зв'язку з високою  |
|   |гексахлорцикло-|         |кумулятивною здатністю |
|   |гексан     |         |(к.к.1),        |
|   |        |         |канцерогенністю    |
|   |        |         |(гр 2Б), стійкістю   |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 14. |Гексахлоробен- |Перхлорбензол ГХБ |У зв'язку з високою  |
|   |зол      |         |кумулятивною здатністю |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 15. |Гептахлор та  |Велзікон 104   |У зв'язку з високою  |
|   |його сухіші з |Гентамюль     |токсичністю (ЛД-50 для |
|   |гексахлорбензо-|         |щурів 147-220 мг/кг), |
|   |лом та ТМТД  |         |канцерогенністю,    |
|   |        |         |стійкістю       |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 16. |ДДБ      |         |У зв'язку з наявністю |
|   |        |         |шкіро-резорбтивної та |
|   |        |         |місцево-подразнюючої  |
|   |        |         |дії, ембріотоксичними |
|   |        |         |та тератогенними    |
|   |        |         |властивостями     |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 17. |ДДД, ДДЕ    |         |     _"_     |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 18. |ДДТ та препа- |         |У зв'язку з високою  |
|   |рати на його  |         |стійкістю,       |
|   |основі     |         |канцерогенністю,    |
|   |        |         |кумулятивнісю     |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 19. |Деметон    |Меркаптофос    |У зв'язку з високою  |
|   |Деметон (-0 та |Сістокс      |токсичністю (ЛД-50 для |
|   |-S ізомери)  |         |щурів деметон     |
|   |        |         |6-12 мг/кг, деметон-S |
|   |        |         |- 1,5 мг/кг, деметон-0 |
|   |        |         |- ЗО мг/кг)      |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 20. |Деметон-S   |Метилмеркаптофос |У зв'язку з високою  |
|   |- метил    |Метасістокс    |токсичністю (ЛД-50 для |
|   |        |         |щурів 57-106 мг/кг)  |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 21. |Демефіон    |Пірацид      |У зв'язку з високою  |
|   |Демефіон    |Атласетокс    |токсичністю      |
|   |(О.S)     |Циметокс     |            |
|   |        |Тінокс      |            |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 22. |1,2-дибром-З  |Немагон      |У зв'язку з      |
|   |- хлор-пропан |ДБХП       |гонадотоксичним    |
|   |        |Фумазон      |ефектом (встановлено  |
|   |        |Немафум      |для людей )      |
|   |        |Небром      |            |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 23. |Дилдрин    |Альвід      |У зв'язку з високою  |
|   |        |Інсекталок    |токсичністю (ЛД-50   |
|   |        |Окталокс     |для щурів 37-87 мг/кг),|
|   |        |         |шкіро-резорбтивіюю дією|
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 24. |Дикротофос   |Бідрин      |У зв'язку з високою  |
|   |        |Карбікрон     |токсичністю (ЛД-50, для|
|   |        |Ектафос      |щурів 17-22 мг/кг, для |
|   |        |Діападрін     |птахів 1,2-12,5 мг/кг) |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 25. |Димефокс    |Пестокс XIV    |У зв'язку з високою  |
|   |        |Тера-ситам    |токсичністю      |
|   |        |Гакал       |            |
|   |        |БМФ пестокс    |            |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 26. |Диносеб    |ДНБП       |У зв'язку з високою  |
|   |        |ДН 289      |токсичністю (ЛД-50   |
|   |        |         |для щурів 58 мг/кг),  |
|   |        |         |шкіро-резорбтивною   |
|   |        |         |дією          |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 27. |Діоксакарб   |Елокрон      |У зв'язку з високою  |
|   |        |Фамід Елекрон   |токсичністю (ЛД-50 для |
|   |        |С 8353      |щурів 72 мг/кг),    |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 28. |Дисульфотон  |Дисістон     |У зв'язку з високою  |
|   |        |Дикносістокс   |токсичністю (ЛД-50   |
|   |        |Фрумін AL     |для щурів       |
|   |        |Сольвірекс    |2,6-12,0 мг/кг)    |
|   |        |Тіодеметон    |            |
|   |        |Сольвігран Р   |            |
|   |        |Препарат М-74   |            |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 29. |Дефензокват-  |Авенж       |У зв'язку з високою  |
|   |метил сульфат |         |токсичністю,      |
|   |        |         |кумулятивністю     |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 30. |Дихлор-фентіон |ЕПН        |У зв'язку з наявністю |
|   |        |         |віддаленої       |
|   |        |         |нейротоксичної дії   |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 31. |Діурон     |Кармекс      |У зв'язку з      |
|   |        |Дихлорфенідим   |канцерогенністю    |
|   |        |         |та стійкістю      |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 32. |2.4,5-Т    |Диноксол     |У зв'язку з терато-  |
|   |        |Спонтокс ТХФ   |генністю, канцеро-   |
|   |        |         |генністю, мутагенністю,|
|   |        |         |вмістом домішок    |
|   |        |         |дибензодиоксинів    |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 33. |Ендотал    |Гідротал     |У зв'язку з високою  |
|   |        |         |токсичністю (ЛД-50   |
|   |        |         |для щурів 51 мг/кг)  |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 34. |Ендотіон    |Ендоцид      |У зв'язку з високою  |
|   |        |Ексотіон     |токсичністю      |
|   |        |Фосфопіран    |            |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 35. |Ендрин     |Препарат 269   |У зв'язку з високою  |
|   |        |         |токсичністю      |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 36. |Етилен-дихлорид|ДХМ Дихлоретан  |У зв'язку з високою  |
|   |        |         |токсичністю (ЛД-50 для |
|   |        |         |щурів 670-890 мг/кг), |
|   |        |         |канцерегенністю    |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 37. |Ізодрин    |препарат 711   |У зв'язку з високою  |
|   |        |         |токсичністю      |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 38. |Каятофол    |         |У зв'язку з      |
|   |        |         |канцерогенністю    |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 39. |Квинтоцен   |Пентахлорнітро-  |У зв'язку з високою  |
|   |        |бензол (ПХНБ)   |кумулятивною здатністю,|
|   |        |Ботрилекс     |канцерогенністю    |
|   |        |Брассикол     |            |
|   |        |Квинтозал     |            |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 40. |Келеван    |Деспіроль Елеват |У зв'язку з      |
|   |        |СК 70       |канцерогенністю    |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 41. |Кумафос-0   |Короксен     |У зв'язку з високою  |
|   |аналог     |         |токсичністю      |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 42. |Лептофос    |Абар Фосвел    |У зв'язку з наявністю |
|   |        |         |віддаленої       |
|   |        |         |нейротоксичної дії   |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 43. |Лімурон    |Афалон Асалон   |У зв'язку з      |
|   |        |Гарнитан Метурон |канцерогенністю    |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 44. |Манеб     |Манзат Дитан М-22 |У зв'язку з наявністю |
|   |        |Дитан-марганець  |мутагенної,      |
|   |        |Фарманеб Астимазул|тератогенної      |
|   |        |Неспор      |активності,      |
|   |        |         |канцерогенністю    |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 45. |Мевинфос    |Апавинфос     |У зв'язку з високою  |
|   |        |Фосдрин      |токсичністю (ЛД-50 для |
|   |        |         |щурів 3-12 мг/кг, для |
|   |        |         |мишей 7-18 мг/кг)   |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 46. |Мекарбам    |Мекарб Мерфотокс |У зв'язку з високою  |
|   |        |Пестан ФС-УМО   |токсичністю (ЛД-50 для |
|   |        |         |щурів 36-53 мг/кг )  |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 47. |Метидатіон   |Супрацид Ультрацид|У зв'язку з високою  |
|   |        |         |токсичністю (ЛД-50 для |
|   |        |         |щурів 25-54 мг/кг )  |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 48. |Монокротофос  |Азодрин Азобан  |У зв'язку з високою  |
|   |        |Ападрин Кротос  |токсичністю (ЛД-50 для |
|   |        |Нувакрон     |щурів 14 мг/кг, птахів |
|   |        |         |1,0-6,5 мг/кг)     |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 49. |Монолінурон  |Арезин      |У зв'язку з      |
|   |        |Метаксимонурон  |канцерогенністю    |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 50. |Нікотин    |Нікотин-сульфат  |У зв'язку з високою  |
|   |        |         |токсичністю (ЛД-50 для |
|   |        |         |для щурів 50-60 мг/кг) |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 51. |Нітрофен    |Ток-Е-25 Токкорн |У зв'язку з      |
|   |        |Нітрохлор та   |ембріотоксичною дією та|
|   |        |препарати на його |тератогенною активністю|
|   |        |основі      |            |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 52. |О,О-діетил-0-4 |Потазан Е-338   |У зв'язку з високою  |
|   |метил-2-    |         |токсичністю      |
|   |окси-2N-хром  |         |            |
|   |-7ил-фосфор-  |         |            |
|   |тіонат     |         |            |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 53. |Паракват    |Грамоксон     |У зв'язку із стійкістю,|
|   |дихлорид    |Декстрон X    |здатністю викликати  |
|   |        |Есграм ПП 148   |склероз легень та   |
|   |        |         |гострі летальні    |
|   |        |         |отруєння у людей    |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 54. |Паратіон    |Тіофос Бладан   |У зв'язку з високою  |
|   |        |Фолідол Фосферно |токсичністю (ЛД-50 для |
|   |        |Ніран       |щурів: 13 мг/кг -самці,|
|   |        |Паратіон-етил   |3,6 мг/кг - самиці)  |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 55. |Пентахлорфенол |Пента Пентахлор  |У зв'язку з наявністю |
|   |        |Пенхлорол     |шкіро-резорбтивної та |
|   |        |         |подразнюючої дії    |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 56. |Препарати, що |Гранозан М Церезан|У зв'язку з високою  |
|   |містять ртуть |Меркургексан   |токсичністю та     |
|   |        |Меркурбензол та  |кумулятивною здатністю |
|   |        |Інш.       |            |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 57. |Претилахлор  |Рифіт Софіт    |У зв'язку з наявністю і|
|   |        |         |алергенної та     |
|   |        |         |подразнюючої дії    |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 58. |Профам     |ІФК ІПК Агермін  |У зв'язку з      |
|   |        |Карбагран     |канцерогенністю    |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 59. |Поліхлорпінен |ПХП Стробан    |Препарат, що не має  |
|   |        |Хлорпенал     |постійного складу, має |
|   |        |         |виражену        |
|   |        |         |шкіро-резорбтивну дію, |
|   |        |         |канцероген, стійкий  |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 60. |Поліхлорках-  |Токсафен     |Препарат, що не має  |
|   |фен      |ПХК        |постійного складу, має |
|   |        |         |виражену шкіро-    |
|   |        |         |резорбтивну дію,    |
|   |        |         |канцероген, стійкий  |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 61. |Сульфотеп   |Бладафум     |У зв'язку з високою  |
|   |        |Дитіофос     |токсичністю (ЛД-50 для |
|   |        |Дитіо       |щурів 5 мг/кг)     |
|   |        |Дитіон      |            |
|   |        |Тіотеп      |            |
|   |        |Пірофос      |            |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 62. |Тетраетилпіроф |Нифос Т      |У зв'язку з високою  |
|   |осфат (ТЕПФ)  |Вапотон      |токсичністю (ЛД-50 для |
|   |        |Бладан      |щурів 1,12 мг/кг)   |
|   |        |Титрон      |            |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 63. |Тіометон    |Екатин      |У зв'язку з високою  |
|   |        |Дитіометон    |токсичністю (ЛД-50 для |
|   |        |М-81       |щурів 120-130 мг/кг)  |
|   |        |Екавіт      |            |
|   |        |Інтратіон     |            |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 64. |Тіоназін    |Немафос      |У зв'язку з високою  |
|   |        |Цинофос      |токсичністю      |
|   |        |Цинем       |            |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 65. |Триазофос   |Хостатіон     |У зв'язку з високою  |
|   |        |         |токсичністю (ЛД-50 для |
|   |        |         |щурів 57-68 мг/кг)   |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 66. |Трибутилфосфат-|Фолекс      |У зв'язку з      |
|   |трисульфід   |Мерфос      |ембріотоксичною дією  |
|   |        |Бутифос      |та тератогенною    |
|   |        |         |активністю, здатністю |
|   |        |         |викликати гострі    |
|   |        |         |отруєння        |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 67. |Трихлорметафос |Трихлорметафос 3 |У зв'язку з наявністю |
|   |        |         |високонебезпечних   |
|   |        |         |технологічних домішок |
|   |        |         |в продукті       |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 68. |Трихлорфенолят |ТХФМ       |У зв'язку з наявністю |
|   |міді      |         |високонебезпечних   |
|   |        |         |технологічних домішок |
|   |        |         |в продукті       |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 69. |Фенкаптон   |фенатол      |У зв'язку з високою  |
|   |        |         |токсичністю      |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 70. |Фторацетамід  |Фуссол      |У зв'язку з високою  |
|   |        |Родекс      |токсичністю (ЛД-50 для |
|   |        |         |щурів 13 мг/кг )    |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 71. |Фомесафен   |Флекс       |У зв'язку з      |
|   |        |Рефлекс      |канцерогенністю та   |
|   |        |         |тератогенною      |
|   |        |         |активністю       |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 72. |Фонофос    |Дифонат      |У зв'язку з високою  |
|   |        |         |токсичністю (ЛД-50 для |
|   |        |         |щурів самців      |
|   |        |         |24,5 мг/кг, самиць-  |
|   |        |         |10,8 мг/кг       |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 73. |Форат     |Тимет       |У зв'язку з високою  |
|   |        |         |токсичністю (ЛД-50 для |
|   |        |         |щурів 1,6-3,7 мг/кг)  |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 74. |Фосацетим   |Гофацид      |У зв'язку з високою  |
|   |        |         |токсичністю      |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 75. |Хлордан    |Хлордан      |У зв'язку з високою  |
|   |        |         |токсичністю,      |
|   |        |         |кумулятивністю     |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 76. |Ціанід кальцію |Кальціан     |Препарат на основі   |
|   |        |Кальцід      |ціаністого калію    |
|   |        |Цимаг       |(СДОР)         |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 77. |Ціанід натрій |Цимаг       |Препарат на основі   |
|   |        |         |ціаністого калію    |
|   |        |         |(СДОР)         |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 78. |Суміш ціаніду |Ціанплав     |Д.р. синильна кислота- |
|   |кальцію та   |         |СДОР          |
|   |ціаніду натрію |         |            |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 79. |Цирам     |Церлат      |У зв'язку з      |
|   |        |Метазан      |мутагенністю,     |
|   |        |         |тератогенністю і    |
|   |        |         |канцерогенністю    |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 80. |Шрадан     |Сутам       |У зв'язку з високою  |
|   |        |Пестокс-3     |токсичністю      |
|   |        |Октаметил     |            |
|----------------------------------------------------------------|
|           Сумішеві препарати            |
|----------------------------------------------------------------|
| 81. |        |Картекс М     |Містить монолінурон  |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 82. |        |Керб-мікс     |Містить в складі    |
|   |        |Керб-ультра    |діурон         |
|   |        |КН-77       |У зв'язку з наявністю |
|   |        |         |мутагенної,      |
|   |        |         |тератогенної      |
|   |        |         |активності,      |
|   |        |         |антикоагулянтної дії  |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 84. |        |Кубові залишки  |У зав'язку з      |
|   |        |дихлоретану,   |непостійним складом,  |
|   |        |хлорвінілу,    |високою токсичністю,  |
|   |        |метиленхлориду,  |вмістом канцерогенних |
|   |        |трихлоретилену,  |вуглеводнів      |
|   |        |поліхлориди    |            |
|   |        |бензолу,     |            |
|   |        |хлорпродукт N 3  |            |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 85. |        |Парижська зелень |У зв'язку з      |
|   |        |         |канцерогенністю    |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 86. |        |Фенурит      |суміш ТМТД, тіодана і |
|   |        |         |трихлорфеноляту міді  |
|   |        |         |(ТХФМ)         |
|-----+---------------+------------------+-----------------------|
| 87. |        |Фентіурам     |У зв'язку з наявністю в|
|   |        |         |складі         |
|   |        |         |трихлорфеноляту міді  |
------------------------------------------------------------------
Головна сторінка