Поиск по сайту:Протокол про співробітництво між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Молдова в галузі військової топогеодезії

Головна сторінка

               Протокол
     про співробітництво між Міністерством оборони
      України та Міністерством оборони Республіки
       Молдова в галузі військової топогеодезії
 
 
   Дата підписання: 19.02.93 р.
   Набуття чинності: 19.02.93 р.
 
   Міністерство оборони  України  і  Міністерство  оборони
Республіки Молдова, що іменуються далі Сторонами,
 
   грунтуючись на положеннях Угоди про співробітництво  між
Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки
Молдова від 19 лютого 1993 року ( 498_081 ),
 
   погодились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони вживатимуть узгоджених заходів з метою покращення
топогеодезичного забезпечення своїх збройних сил.
 
   Співробітництво в рамках цього Протоколу Сторони здійснюють
за такими напрямами:
 
   проведення топографо-геодезичних і картографічних робіт;
 
   підготовка до видання та видання карт, атласів та іншої
картографічної продукції;
 
   виготовлення приладів та обладнання;
 
   обмін матеріалами аерокосмічних зйомок, топографо-геодезичних
і картографічних робіт;
 
   виконання науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських
робіт;
 
   обмін науково-технічною та виробничою інформацією;
 
   випуск товарів народного споживання;
 
   інші напрями за взаємною домовленістю.
 
               Стаття 2
 
   Керуючись "Угодою про правонаступність відносно державних
архівів колишнього Союзу РСР" ( 997_704 ), підписаною главами
держав 06.07.92 року в м. Москві, Сторони погодилися передати на
безоплатній основі за територіальною  приналежністю  первинні
топографо-геодезичні,  картографічні та аерокосмічні матеріали
(авторські й видавничі оригінали, дублікати постійного зберігання,
аерознімки, відомості попередньої обробки геодезичних вимірювань
та інше), а також топографічні карти й каталоги  координат
геодезичних пунктів, що виконані за рахунок коштів кошторису
колишнього Міністерства оборони СРСР і зберігаються в Сторін.
 
               Стаття 3
 
   Конкретні заходи для реалізації цього Протоколу здійснюються
на  основі  спільних  планів,  які  складаються  в порядку,
передбаченому  статтею  4  Угоди  про  співробітництво  між
Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки
Молдова від 19 лютого 1993 року ( 498_081 ).
 
               Стаття 4
 
   Протокол набирає чинності з моменту його підписання і діє в
порядку,  передбаченому  статтею  6  Угоди  про  військове
співробітництво між Міністерством оборони України та Міністерством
оборони Республіки Молдова від 19 лютого 1993 року ( 498_081 ).
 
   Здійснено в  м.  Кишиневі  19 лютого 1993 року в двох
примірниках, кожен українською і румунською мовами, причому обидва
мають однакову силу.
 
 За Міністерство оборони          За Міністерство оборони
 України                  Республіки Молдова
 
   (підпис)                  (підпис)
Головна сторінка