Поиск по сайту:Протокол щодо політичних консультацій між Міністерством Закордонних Справ України і Міністерством Закордонних Справ Туніської Республіки

Головна сторінка

               Протокол
     щодо політичних консультацій між Міністерством
      Закордонних Справ України і Міністерством
       Закордонних Справ Туніської Республіки
 
 
   Дата підписання: 18.02.93 р.
   Набуття чинності: 18.02.93 р.
 
   Міністерство Закордонних  Справ  України  і  Міністерство
Закордонних Справ Туніської Республіки,
 
   виходячи з взаємної прихильності обох країн ідеалам свободи,
рівності та справедливості між народами, незалежності та державної
цілісності, поваги до принципів міжнародного права, проголошених
Статутом Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 );
 
   бажаючи зміцнювати відносини дружби між Україною і Тунісом;
 
   сповнені рішучості  розвивати  плідне  і  взаємовигідне
співробітництво;
 
   підкреслюючи важливість    започаткування    регулярних
консультацій  з питань двосторонніх відносин, регіональних і
міжнародних проблем, що становлять взаємний інтерес,
 
   домовились:
 
   1) Проводити регулярні політичні консультації  на  рівні
Міністерств  Закордонних  Справ  з  метою  аналізу  розвитку
двосторонніх відносин, а також обміну думками щодо регіональних та
міжнародних проблем, що становлять обопільний інтерес.
 
   2) Визначати за взаємною згодою рівень, порядок денний та
місце проведення консультацій.
 
   3) Проводити консультації по черзі в столицях обох країн, а
також під час чергових сесій Генеральної Асамблеї Організації
Об'єднаних Націй.
 
   4) У дусі взаємної згоди сприяти проведенню зустрічей між
делегаціями і дипломатичними представниками обох країн в ООН та
інших міжнародних організаціях.
 
   Цей Протокол набуває чинності з моменту його підписання.
 
   Здійснено в м. Тунісі, 18 лютого 1993 року,  в  трьох
примірниках, кожний українською, арабською і французькою мовами;
при цьому всі тексти мають однакову силу.
 
 За Міністерство Закордонних      За Міністерство Закордонних
 Справ України             Справ Туніської Республіки
 
   (підпис)                  (підпис)
Головна сторінка