Поиск по сайту:Угода між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про неторгові платежі

Головна сторінка

               Угода
       між Урядом України та Урядом Республіки
         Узбекистан про неторгові платежі
 
 
   Дата підписання: 20 лютого 1993 р.
   Набуття чинності: 20 лютого 1993 р.
 
   Уряд України та Уряд Республіки Узбекистан, далі - Сторони, в
цілях забезпечення неторгових платежів між Україною і Республікою
Узбекистан домовилися про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони забезпечать фізичним особам,  які  постійно  або
тимчасово перебувають, а також юридичним особам, які офіційно
зареєстровані на територіях Сторін, можливість безперешкодного
переказу грошових коштів у національних валютах за неторговими
операціями, перелік і умови яких визначаються міністерствами
фінансів Сторін у спеціальній Угоді.
 
               Стаття 2
 
   Платежі за неторговими операціями здійснюються в національних
валютах через кореспондентські рахунки комерційних банків України
і Республіки Узбекистан, що відкриваються ними один в одного
відповідно  до  законодавства  Сторін,  а  також  через
кореспондентський  рахунок  Національного  банку  України  в
Центральному банку Республіки Узбекистан і Центрального банку
Республіки Узбекистан у Національному банку України.
 
               Стаття 3
 
   Міністерства, відомства та інші підпорядковані Урядам Сторін
органи  укладають  двосторонні  угоди   про   проведення
взаєморозрахунків за неторговими операціями за погодженням з
міністерствами фінансів і центральними (національними) банками
Сторін.
 
               Стаття 4
 
   До цієї Угоди можуть вноситися зміни і доповнення за взаємною
згодою Сторін.
 
               Стаття 5
 
   Усі спірні питання, пов'язані з виконанням і тлумаченням цієї
Угоди, будуть вирішуватися шляхом переговорів.
 
               Стаття 6
 
   Ця Угода повною мірою діє до моменту введення однією зі
Сторін в обіг національної валюти іншої, ніж та, що мала силу
єдиного законного платіжного засобу на момент укладення цієї
Угоди. При введенні однією зі Сторін іншої валюти вносяться зміни
до умов Угоди.
 
   Таким самим чином ця Угода діє до тих пір, поки одна зі
Сторін не повідомить в письмовій формі по дипломатичних каналах
іншу Сторону про свій намір її припинити. Угода втрачає чинність
після закінчення трьох місяців після отримання повідомлення про
відмову від участі в цій Угоді.
 
   Вчинено в м. Ташкенті 20 лютого 1993 року в двох дійсних
примірниках російською мовою, які мають однакову силу.
 
 За Уряд України           За Уряд Республіки Узбекистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 Л. Кучма              А. Муталов
Головна сторінка