Поиск по сайту:Витяг з протоколу N 82 засідання комісії з видачі суб'єктам господарювання ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України), створеної н...

Головна сторінка

      МIНIСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
              13.11.2007
 
 
           ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ N 82
        засідання комісії з видачі суб'єктам
    господарювання ліцензій на провадження господарської
     діяльності з виробництва особливо небезпечних
    хімічних речовин (за переліком, який визначається
     Кабінетом Міністрів України), створеної наказом
   Міністра промислової політики N 495 від 27.08.2007 р.
             ( v0495581-07 )
 
 
   Порядок денний:
 
   1. Розгляд  заяв  суб'єктів  господарювання щодо надання
ліцензій.
   Запорізьке державне    підприємство   "КРЕМНIЙПОЛIМЕР",
м. Запоріжжя, про видачу ліцензії  на  виробництво  особливо
небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається
Кабінетом Міністрів України).
   Відкрите акціонерне     товариство     "ДНIПРОКОКС",
м. Дніпропетровськ, про переоформлення ліцензії серії АВ N 188994
на провадження господарської діяльності з виробництва особливо
небезпечних хімічних речовин в зв'язку із змінами, що пов'язані з
провадженням господарської діяльності.
 
   Прийняли рішення:
 
   1. Розглянуто заяву та прийнято рішення видати суб'єкту
господарювання   Запорізькому   державному   підприємству
"КРЕМНIЙПОЛIМЕР",  м.  Запоріжжя,  ліцензію  на  провадження
господарської діяльності з виробництва  особливо  небезпечних
хімічних  речовин (за переліком, який визначається Кабінетом
Міністрів України).
   У переліку зазначити наступне:
 
   ТУ 6-01-853-83  із  змінами  N  1-3  "Бензил  хлористый
технический" терміном на п'ять років за умови дотримання ним
Ліцензійних  умов ( z0214-01 ) (N 214/5404 від 12.03.2001)
провадження зазначеного виду господарської діяльності.
 
   2. Розглянуто заяву та прийнято рішення переоформити суб'єкту
господарювання ВАТ "ДНIПРОКОКС", м. Дніпропетровськ, ліцензію
серії АВ N 188994 на провадження виду господарської діяльності:
виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком,
який визначається Кабінетом Міністрів України) відповідно до
статті  16  Закону  України  "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ).
   Визнати ліцензію серії АВ N 188994, видану ВАТ "ДНIПРОКОКС",
м. Дніпропетровськ, на провадження виду господарської діяльності:
виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, недійсною.
   Видати ВАТ "ДНIПРОКОКС", м. Дніпропетровськ, переоформлену
ліцензію на провадження виду господарської діяльності: виробництво
особливо небезпечних хімічних речовин  (за  переліком,  який
визначається Кабінетом Міністрів України)..
   У переліку зазначити наступне:
 
   Бензол:
   ТУ У 24.1-00190443-003-2003 "Бензол сырой каменноугольный.
Бензол сирий кам'яновугільний".
   ТУ У 322-252-06-94 із змінами N 1-5 "Добавка ароматическая
для моторного топлива. Добавка ароматична для моторного палива".
   Кам'яновугільні і нафтові смоли, пеки та їх сублімати:
   ТУ У 23.1-00190443-100:2007 "Смола каменноугольная. Смола
кам'яновугільна".
   ТУ У 322-00190443-131-98 із змінами N 1-2 "Смола тяжелая из
кислой смолки улавливания для дорожного строительства. Смола важка
з кислої смолки уловлювання для шляхового будівництва".
   ТУ У 24.1-31692396-001-2004 "Фракция головная сырого бензола.
Фракція головна сирого бензолу".
Головна сторінка