Поиск по сайту:Про зміни в складі Національної координаційної ради боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України

Головна сторінка


            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
       Про обрання народних депутатів України
       членами постійних комісій Верховної Ради
               України
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 52, ст.469 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
   Обрати народних депутатів України:
   Гориня  Богдана Миколайовича - членом постійної Комісії
Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин ( 55/94-ВР );
   Жумикіна  Альберта Петровича - членом постійної Комісії
Верховної  Ради  України  з  питань  екологічної  політики
( 101/94-ВР ).
 
 
 Голова Верховної Ради України              О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 22 грудня 1994 року
     N 323/94-ВР
Головна сторінка