Поиск по сайту:Про скасування наказу Міністерства економіки України від 19.07.2007 N 230

Головна сторінка

          МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            10.07.2008 N 1168/5
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 липня 2008 р.
                   за N 621/15312
 
 
        Про затвердження Порядку проведення
     кваліфікаційного іспиту для осіб, які пройшли
      стажування в державній нотаріальній конторі
         або в нотаріуса, що займається
         приватною нотаріальною практикою
 
 
   Відповідно до Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) та з
метою удосконалення процесу складання кваліфікаційного іспиту
особами, які  мають  намір займатися нотаріальною діяльністю,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок проведення кваліфікаційного іспиту для
осіб, які пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або
в нотаріуса, що займається приватною нотаріальною  практикою
(додається).
 
   2. Департаменту  нотаріату  та  реєстрації  адвокатських
об'єднань (Н.В.Ященко):
 
   2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (із змінами).
 
  2.2. Довести цей наказ до відома  начальника  Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, начальників головних  управлінь  юстиції  в
областях, містах Києві та Севастополі.
 
   3. Департаменту  нотаріату  та  реєстрації  адвокатських
об'єднань (Н.В.Ященко) та начальнику Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній  Республіці  Крим,
начальникам головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції України Л.В.Єфіменка.
 
 Міністр                        М.В.Оніщук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства юстиції
                   України
                   10.07.2008 N 1168/5
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 липня 2008 р.
                   за N 621/15312
 
 
               ПОРЯДОК
      проведення кваліфікаційного іспиту для осіб,
     які пройшли стажування в державній нотаріальній
       конторі або в нотаріуса, що займається
         приватною нотаріальною практикою
 
 
   1. Цей Порядок розроблений з метою реалізації вимог статті 3
Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) для встановлення єдиних
умов та правил проведення кваліфікаційного іспиту для осіб, які
пройшли стажування протягом шести місяців у державній нотаріальній
конторі або в нотаріуса, що займається приватною нотаріальною
практикою.
 
   2. Кваліфікаційний  іспит  проводиться  кваліфікаційною
комісією, утвореною при Головному управлінні юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управліннях
юстиції в областях, містах Києві та  Севастополі  (далі  -
кваліфікаційна комісія).
 
   3. До складання кваліфікаційного іспиту допускаються особи,
які:
   є громадянами України;
   дієздатні;
   мають вищу юридичну освіту (університет, академія, інститут);
   не мають судимості;
   успішно пройшли стажування в державних нотаріальних конторах
або в нотаріусів, що займаються приватною нотаріальною практикою.
 
   4. Кваліфікаційний іспит проводиться кваліфікаційною комісією
один раз на півріччя. У разі обґрунтованої необхідності, з метою
заповнення вакантних посад  державних  нотаріусів,  а  також
нотаріальних  округів, що не забезпечені послугами приватних
нотаріусів, та  за  поданням  Головного  управління  юстиції
Міністерства  юстиції  України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
(далі - управління юстиції) Міністерство юстиції України може
прийняти рішення про проведення додаткового  кваліфікаційного
іспиту.
 
   5. Повідомлення про проведення кваліфікаційного іспиту має
бути  розміщене  в  загальнодоступних  місцях  у  приміщенні
відповідного управління юстиції та на веб-сайті управління юстиції
не пізніше ніж за місяць до дати проведення кваліфікаційного
іспиту. Повідомлення також може бути опубліковано додатково в
засобах  масової  інформації.  Про  дату  проведення  іспиту
повідомляється Міністерство юстиції України.
 
   6. Повідомлення  про  проведення  кваліфікаційного іспиту
повинно містити:
   дату, час, місце проведення кваліфікаційного іспиту;
   перелік документів,  які  подаються   для   складання
кваліфікаційного іспиту.
   У випадку зміни дати проведення кваліфікаційного  іспиту
кваліфікаційна комісія повідомляє про це осіб, допущених до його
складання.
 
   7. Особа, яка має намір складати кваліфікаційний іспит, не
пізніше ніж за 15 днів до дня проведення кваліфікаційного іспиту
особисто подає секретарю кваліфікаційної комісії такі документи:
   заяву на ім'я голови кваліфікаційної комісії про допуск до
кваліфікаційного іспиту, яка підлягає реєстрації в установленому
порядку;
   оригінал та копію  диплома  про  вищу  юридичну  освіту
(університет, академія, інститут);
   оригінал та  копію  довідки  про  відсутність  судимості
(інформація, викладена у довідці, береться до уваги протягом
одного місяця);
   трудову книжку  та  копію трудової книжки (за наявності
трудового стажу), якщо особа на час подачі документів не працює;
   копію трудової книжки, завірену за місцем роботи, якщо особа
на час подачі документів працює;
   паспорт громадянина України та копію першої, другої сторінок
паспорта громадянина України та сторінки, на якій розміщено штамп
про реєстрацію місця проживання (перебування) фізичної особи;
   висновок та копію висновку про проходження стажування в
державній нотаріальній конторі або в нотаріуса, що займається
приватною нотаріальною практикою;
   заповнену особову картку за формою, наведеною у додатку до
цього Порядку.
 
   8. Копії вищезазначених документів, крім паспорта, повинні
бути засвідчені в установленому порядку, а оригінали повернуті
особі. На копіях сторінок паспорта секретарем кваліфікаційної
комісії робиться відмітка "з оригіналом вірно" та проставляється
підпис.
 
   9. Особи, які бажають узяти участь у кваліфікаційному іспиті,
можуть  подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти,
досвіду роботи, професійного  рівня  (копії  документів  про
підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня чи вченого
звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
 
   10. Засвідчені в установленому порядку копії  документів
формуються секретарем кваліфікаційної комісії в особову справу
особи, яка має намір скласти кваліфікаційний іспит. Особова справа
зберігається  у  відповідному  управлінні  юстиції.  Секретар
кваліфікаційної комісії несе відповідальність за достовірність та
повноту засвідчених ним копій документів.
 
   11. Рішення щодо допуску чи відмови у допуску до складання
кваліфікаційного іспиту приймає кваліфікаційна комісія в строк не
пізніше ніж за 7 днів до проведення кваліфікаційного іспиту.
 
   12. Рішення  про  допуск  осіб  до повторного складання
кваліфікаційного іспиту приймається у разі закінчення річного
строку від дати попереднього кваліфікаційного іспиту на момент
подачі заяви про допуск до кваліфікаційного іспиту.
 
   13. Iнформація щодо переліку осіб, допущених до складання
кваліфікаційного іспиту, має бути розміщена не пізніше ніж за
7 днів  до  дати  проведення  кваліфікаційного  іспиту  в
загальнодоступних місцях у приміщенні відповідного управління
юстиції, а також в той же день подається Міністерству юстиції
України.
 
   14. Приміщення для проведення кваліфікаційного іспиту має
відповідати  умовам  зручного  розміщення,  унеможливлювати
спілкування  осіб,  допущених до кваліфікаційного іспиту, та
забезпечувати індивідуальну підготовку відповідей.
 
   15. Кваліфікаційний іспит складається з анонімних тестів,
задачі та завдання щодо проекту нотаріального документа.
 
   16. У день проведення кваліфікаційного іспиту особа, допущена
до його складання, проходить реєстрацію, для чого подає секретарю
кваліфікаційної комісії паспорт, за яким встановлюється особа.
 
   17. Тести, письмові задачі та завдання входять до білетів,
які  розробляються  Департаментом  нотаріату  та  реєстрації
адвокатських об'єднань Міністерства юстиції України до кожного
кваліфікаційного іспиту. При цьому тематика задач та завдань
одного білета має бути різною. Білети кодуються, підписуються
директором або заступником директора Департаменту нотаріату та
реєстрації адвокатських об'єднань Міністерства юстиції України,
скріплюються печаткою цього Департаменту та заклеюються у конверт.
На заклеєному конверті має бути проставлений підпис директора або
заступника директора  Департаменту  нотаріату  та  реєстрації
адвокатських  об'єднань  Міністерства  юстиції  України, який
скріплюється печаткою цього Департаменту.
 
   18. Кваліфікаційний іспит проводиться письмово  державною
мовою одночасно для всіх осіб, які допущені до його складання.
 
   19. Член кваліфікаційної комісії - представник Міністерства
юстиції України у присутності інших членів кваліфікаційної комісії
та осіб, допущених до цього кваліфікаційного іспиту, на початку
кваліфікаційного іспиту відкриває конверт, у якому містяться
білети.
   Білети пропонуються  кваліфікаційною  комісією  особам,
допущеним до цього кваліфікаційного іспиту на їх вибір.
 
   20. Не  допускається  проставлення будь-яких позначок на
аркушах білетів з кодами, що залишаються у особи. У разі виявлення
будь-яких  позначок  особа  уважається  такою, що не склала
кваліфікаційний іспит.
 
   21. Під час підготовки відповідей мають бути присутні не
менше трьох членів кваліфікаційної комісії.
 
   22. На підготовку відповідей відводиться не більше чотирьох
годин.
 
   23. До білета включається п'ятдесят тестових питань, одна
задача та одне завдання. Питання в одному тесті не можуть
повторюватись.
   Тести вважаються виконані, якщо не менше ніж на сорок п'ять з
них дано вірні відповіді. Правильна відповідь на тестове завдання
підкреслюється прямою лінією. Виправлення не допускаються.
   До задачі у білеті пропонуються п'ять варіантів відповідей,
один з яких є вірним. Задача вважається вирішеною при обранні
правильної відповіді. Правильна відповідь на задачу підкреслюється
прямою лінією. Виправлення не допускаються.
   Завдання надається  у  вигляді  складеного  нотаріального
документа, що містить сім завідомих помилок, які має виявити
особа. Завдання вважається виконаним, якщо знайдено не менш як
п'ять помилок, які підкреслюються, при цьому виправлення не
допускаються.
 
   24. Після закінчення часу, відведеного для кваліфікаційного
іспиту,  проводиться  перевірка  відповідей та їх оцінювання
кваліфікаційною комісією. Особа вважається такою, що  склала
кваліфікаційний іспит, якщо вона виконала тести та завдання і
вирішила задачу.
 
   25. Після оцінювання відповідей  членами  кваліфікаційної
комісії, білети розкодовуються членом кваліфікаційної комісії -
представником Мін'юсту, після чого ідентифікуються особи, які
складали іспит, та оголошуються результати оцінювання відповідей.
 
   26. За  результатами кваліфікаційного іспиту оформляється
протокол, в якому  зазначаються  час  та  місце  проведення
кваліфікаційного іспиту; прізвище, ім'я та по батькові присутніх
членів кваліфікаційної комісії; прізвище, ім'я та по батькові,
реквізити  паспортів,  місце  проживання  осіб, що складають
кваліфікаційний іспит; кодові номери їх білетів;  результати
оцінювання.  Протокол  підписується  головою  та  секретарем
кваліфікаційної  комісії.  Копія  протоколу  надається  члену
кваліфікаційної  комісії  - представнику Міністерства юстиції
України.
 
  27. Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються
до його повторного складання не раніше ніж через один рік після
прийняття рішення кваліфікаційною комісією про допуск особи до
заняття нотаріальною діяльністю.
   Для здачі повторного кваліфікаційного іспиту  проходження
додаткового стажування не вимагається.
 
   28. Особі, яка складала кваліфікаційний іспит, протягом трьох
днів  після  здачі  кваліфікаційного  іспиту  секретарем
кваліфікаційної комісії видається витяг з протоколу засідання
кваліфікаційної комісії, підписаний головою та секретарем. Копія
витягу долучається до особової справи.
   У разі, якщо особа, яка складала кваліфікаційний іспит,
протягом  вказаного  строку  не  звернулась  до  секретаря
кваліфікаційної комісії для отримання витягу з протоколу, такий
витяг направляється поштою.
 
   29. Рішення кваліфікаційної комісії може бути оскаржено до
Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату в місячний строк з дня
вручення або отримання поштою особою, яка складала кваліфікаційний
іспит, витягу з протоколу засідання кваліфікаційної комісії.
 
   30. Особові справи осіб, які складали кваліфікаційний іспит,
та протоколи засідань кваліфікаційних комісій з відповідними
матеріалами зберігаються у відповідному управлінні юстиції.
 
   31. У разі порушення вимог  цього  Порядку  представник
Міністерства  юстиції  України  має  право  ініціювати перед
кваліфікаційною комісією  питання  про  зупинення  проведення
кваліфікаційного іспиту до усунення порушення. У разі неможливості
усунення порушення кваліфікаційна комісія зобов'язана зупинити
проведення цього іспиту.
 
   32. У разі зупинення проведення цього кваліфікаційного іспиту
дата проведення наступного кваліфікаційного іспиту визначається
кваліфікаційною комісією за погодженням з Міністерством юстиції
України.
 
 Директор Департаменту
 нотаріату та реєстрації
 адвокатських об'єднань                 Н.В.Ященко
 
 
                   Додаток
                   до Порядку проведення
                   кваліфікаційного іспиту
                   для осіб, які пройшли
                   стажування в державній
                   нотаріальній конторі
                   або в нотаріуса,
                   що займається приватною
                   нотаріальною практикою
 
                     ------------------------
                     ¦           ¦
                     ¦ Місце для фотокартки ¦
                     ¦           ¦
                     ------------------------
 
 
          ОСОБОВА КАРТКА N __________
 
 
 1. Прізвище __________________  3. Місце народження ____________
  ім'я ______________________  ________________________________
  по батькові _______________  ________________________________
 2. Громадянство України з ____  ________________________________
  ___________________________  ________________________________
  ___________________________  4. Дата народження _____________
 5. Освіта ____________________
 
------------------------------------------------------------------
   Назва ¦ Рік ¦  Рік  ¦Спеціальність¦Кваліфікація¦  N
 навчального¦вступу¦закінчення¦       ¦      ¦диплома,
  закладу ¦   ¦  або  ¦       ¦      ¦ дата
  та його ¦   ¦ вибуття ¦       ¦      ¦ видачі
 місцезна- ¦   ¦     ¦       ¦      ¦диплома
 ходження ¦   ¦     ¦       ¦      ¦
------------+------+----------+-------------+------------+--------
      ¦   ¦     ¦       ¦      ¦
------------+------+----------+-------------+------------+--------
      ¦   ¦     ¦       ¦      ¦
------------+------+----------+-------------+------------+--------
      ¦   ¦     ¦       ¦      ¦
------------+------+----------+-------------+------------+--------
      ¦   ¦     ¦       ¦      ¦
------------+------+----------+-------------+------------+--------
      ¦   ¦     ¦       ¦      ¦
------------+------+----------+-------------+------------+--------
      ¦   ¦     ¦       ¦      ¦
------------------------------------------------------------------
 
 6. Сімейний стан ____________  7. Паспорт: серія ___ N ________
 _____________________________
 _____________________________  Ким виданий ____________________
 _____________________________
 _____________________________  ________________________________
 _____________________________
 _____________________________  Дата видачі ____________________
 
 8. Домашня адреса, телефон ______________________________________
 _________________________________________________________________
                 Особистий підпис _______________
Головна сторінка