Поиск по сайту:Про видачу свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю

Головна сторінка

         МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            15.07.2008 N 280
 
 
     Про проведення комплексної ревізії Державного
        департаменту з питань банкрутства
 
 
   На виконання пункту 6 плану проведення контрольних заходів на
друге півріччя 2008 року, затвердженого наказом Міністерства
економіки  України  від  24.06.2008 N 229 ( v0229665-08 ),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Відділу фінансових ревізій та забезпечення заходів по
боротьбі  з  корупцією, юридичному департаменту, департаменту
персоналу і сектору з питань банкрутства з  14.07.2008  по
31.07.2008 провести комплексну ревізію Державного департаменту з
питань банкрутства за період  діяльності  з  19.04.2006  по
30.06.2008.
 
   2. Затвердити  програму  комплексної  ревізії  Державного
департаменту з питань банкрутства, що додається.
 
   3. Утворити ревізійну групу в такому складі:
   керівник ревізійної групи:
   Перченко Галина Юхимівна - начальник відділу  фінансових
ревізій та забезпечення заходів по боротьбі з корупцією;
   члени ревізійної групи:
   Білоконь Раїса  Григорівна - начальник відділу роботи з
керівними кадрами підвідомчих організацій департаменту персоналу;
   Костова Оксана  Вікторівна - головний спеціаліст відділу
фінансових ревізій та забезпечення заходів  по  боротьбі  з
корупцією;
   Мусійчук Валерій Олександрович - головний спеціаліст відділу
фінансових  ревізій  та  забезпечення заходів по боротьбі з
корупцією;
   Пілюк Ніно Валеріївна - головний спеціаліст відділу правового
захисту інтересів Міністерства в судових та  інших  органах
юридичного департаменту;
   Хатецька Олена Миколаївна - головний спеціаліст  відділу
роботи з керівними кадрами підвідомчих організацій департаменту
персоналу;
   Федорець Iгор Володимирович - завідувач сектору з питань
банкрутства.
 
   4. Надати керівникові ревізійної групи Перченко Г.Ю. право в
разі  потреби  вносити зміни до програми та робочого плану
комплексної ревізії.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Романюка С.А.
 
 Міністр економіки України              Б.М.Данилишин
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   України
                   15.07.2008 N 280
 
 
               ПРОГРАМА
      комплексної ревізії Державного департаменту
            з питань банкрутства
 
 
   Програма розроблена  з  метою  забезпечення  проведення
комплексної ревізії Державного департаменту з питань банкрутства,
передбаченої наказом Міністерства економіки України від 24.06.2008
N 229 ( v0229665-08 ).
   Мета перевірки: Виконання завдань, визначених Положенням про
Державного департаменту з  питань  банкрутства,  затвердженим
постановою  Кабінету  Міністрів України від 19.04.2006 N 533
( 533-2006-п ) та здійснення контролю за діяльністю територіальних
органів  з  питань банкрутства, ефективність використання та
збереження державного майна, фінансових і матеріальних ресурсів,
достовірність ведення бухгалтерського обліку, дотримання штатної
дисципліни.
   Основні питання перевірки:
 
   1. Відповідність  статутних  документів  вимогам  чинного
законодавства,  відповідності  предмету  діяльності  статутним
документам та іншим регуляторним актам. Правова оцінка договорів
та їх реєстрації, перевірка повноважень посадових осіб на право
підписання договорів, стан претензійно-позовної роботи.
 
   2. Виконання Державним департаментом з питань банкрутства
завдань, визначених Положенням про Державний департаменту з питань
банкрутства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 19.04.2006 N 533 ( 533-2006-п ), а також наказів та доручень
Мінекономіки. Контроль за діяльністю територіальних органів з
питань банкрутства зі сторони Державного департаменту з питань
банкрутства.
 
   3. Перевірка планування та виконання кошторису.
   Доходи - обґрунтованість планових показників кошторису.
   Витрати -  дотримання  кошторисних лімітів, підстави для
нарахування заробітної  плати,  правильність  виплат  штатним
працівникам ведення бухгалтерського обліку витрат і відображення у
звітності про виконання кошторису.
 
   4. Операції на реєстраційних рахунках, відкритих в органах
казначейства та на рахунках в банках.
 
   5. Штатна  дисципліна.  Оплата  праці та нарахування на
заробітну плату. Операції з виплати матеріальної допомоги,
 
   6. Стан розрахункової дисципліни. Строки і причини утворення,
достовірність дебіторської і кредиторської заборгованості.
 
   7. Повнота оприбуткування, стан збереження та використання
нематеріальних активів, основних засобів та товарно-матеріальних
цінностей.  Iнвентаризація  основних  засобів.  Стан орендних
відносин.
 
   8. Дотримання вимог Iнструкції про порядок ведення трудових
книжок  працівників ( z0110-93 ), зареєстрованої в Мін'юсті
17.08.1993 N 110. Дотримання Порядку ведення особових справ
державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого
постановою КМУ від 25.05.1998 N 731 ( 731-98-п ).
 
 Начальник відділу
 фінансових ревізій
 та забезпечення заходів
 по боротьбі з корупцією               Г.Ю.Перченко
Головна сторінка