Поиск по сайту:Про внесення зміни до пункту 3 Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту

Головна сторінка

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 16 липня 2008 р. N 643
                Київ
 
         Про внесення змін до Положення
         про Державну технічну інспекцію
   Державного департаменту страхового фонду документації
      та Положення про порядок формування, ведення
      та використання обласного (регіонального)
         страхового фонду документації
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до  Положення  про  Державну  технічну  інспекцію
Державного  департаменту  страхового  фонду  документації,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня
2001 р. N 1447 ( 1447-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 44, ст. 1989; 2006 р., N 22, ст. 1624), та Положення про порядок
формування, ведення та використання обласного (регіонального)
страхового фонду документації, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 320 ( 320-2002-п )
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 12, ст. 589; 2006 р., N 22,
ст. 1624), зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 33
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 16 липня 2008 р. N 643
 
               ЗМIНИ,
          що вносяться до Положення
         про Державну технічну інспекцію
      Державного департаменту страхового фонду
          документації ( 1447-2001-п )
      та Положення про порядок формування, ведення
      та використання обласного (регіонального)
      страхового фонду документації ( 320-2002-п )
 
 
   1. Доповнити  пункт  7  Положення про Державну технічну
інспекцію Державного департаменту страхового фонду документації,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня
2001 р. N 1447 ( 1447-2001-п ), абзацом такого змісту:
 
   "При Iнспекції  можуть  утворюватися  групи  позаштатних
(громадських) інспекторів, положення про які затверджує МНС".
 
   2. Абзац другий пункту 7 Положення про порядок формування,
ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду
документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2002 р. N 320 ( 320-2002-п ), замінити абзацами
такого змісту:
 
   "Обласні (регіональні) програми затверджуються:
 
   Верховною Радою  Автономної  Республіки  Крим - програма
створення страхового фонду документації Автономної Республіки
Крим;
 
   обласною радою  -  програма  створення  страхового фонду
документації області;
 
   Київською і Севастопольською міськими радами -  програма
створення страхового фонду документації мм. Києва або Севастополя;
 
   районною радою  -  програма  створення  страхового фонду
документації району;
 
   міською радою  -  програма  створення  страхового  фонду
документації міста.".
Головна сторінка