Поиск по сайту:Про введення в обіг пам'ятної монети "Нестор-літописець"

Головна сторінка

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
       Департамент готівково-грошового обігу
 
               Л И С Т
 
         22.12.2006 N 11-311/4738-13890
 
                   Операційному і
                   територіальним управлінням
                   Національного банку України,
                   Центральному сховищу,
                   Асоціації українських
                   банків,
                   банкам України та їх філіям
 
 
        Про введення в обіг пам'ятної монети
            "Нестор-літописець"
 
 
   Національний банк України, продовжуючи серію "Духовні скарби
України", вводить у обіг 27 грудня 2006 р. пам'ятну монету
"Нестор-літописець"  номіналом  50   гривень,   присвячену
давньоруському  мислителю  і літописцю, автору перших творів
житійної літератури Нестору-літописцю, вершиною творчості якого
стало літописне зведення "Повість временних літ" (1113 р.) -
невичерпне джерело історичних досліджень.
 
   Монету номіналом 50 гривень виготовлено із золота 900 проби,
якість - "пруф-лайк", маса у чистоті - 15,55 г, діаметр - 25,0 мм,
тираж - 5 000 штук. Гурт монети - гладкий.
 
   На аверсі монети зображено стилізований фрагмент (ліворуч)
аркуша "Повісті временних літ" з початковими її рядками та
розміщено: у центрі монети угорі - малий Державний Герб України,
під яким у три рядки напис - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, унизу
номінал - 50 ГРИВЕНЬ, рік карбування монети - 2006, позначення
металу, його проби - Au 900, маса в чистоті - 15,55 та логотип
Монетного двору Національного банку України.
 
   На реверсі монети зображено  стилізований  іконографічний
портрет Нестора (ліворуч), який пише свій твір, і розміщено
написи: НЕСТОР-/ЛІТОПИСЕЦЬ (праворуч вертикально) та XI-XII ст.
(унизу).
 
   Художники - Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.
Скульптори - Роман Чайковський, Святослав Іваненко.
 
   Пам'ятна монета номіналом 50 гривень є дійсним платіжним
засобом України і обов`язкова до приймання без будь-яких обмежень
за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для
зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для
переказів.
 
 Виконавчий директор з питань
 готівково-грошового обігу               О.М.Толстой
Головна сторінка