Поиск по сайту:Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2006 р. N 523

Головна сторінка

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 21 грудня 2006 р. N 628-р
                Київ
 
        Про внесення зміни до розпорядження
          Кабінету Міністрів України
          від 25 жовтня 2006 р. N 523
   Відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ),
Гірничого закону України ( 1127-14 ), Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних  осіб  та  фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня
1997 року N 939 ( 939-97-п ) "Про затвердження Порядку ліквідації
збиткових  вугледобувних  та  вуглепереробних  підприємств
Міністерства  вугільної  промисловості" (у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006  року  N  123
( 123-2006-п ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Припинити  діяльність  Державного  підприємства "Шахта
ім. 60-річчя Великої Жовтневої Соціалістичної революції" (далі -
ДП  "Шахта  ім.  60-річчя  Великої  Жовтневої Соціалістичної
революції") (м. Шахтарськ) шляхом його ліквідації. { Пункт 1 із
змінами,  внесеними  згідно з Наказом Міністерства вугільної
промисловості N 565 ( v0565644-06 ) від 28.11.2006 }
 
   { Пункт 2 виключено на підставі Наказу Міністерства вугільної
промисловості N 565 ( v0565644-06 ) від 28.11.2006 }
 
   { Пункт 3 виключено на підставі Наказу Міністерства вугільної
промисловості N 565 ( v0565644-06 ) від 28.11.2006 }
 
   2. Створити комісію з ліквідації (далі - Комісія) у складі:
 
 Рубан Ю.А.     - директор шахти, голова комісії.
 
 Члени комісії:
 
 Гладкова В.В.    - головний бухгалтер - член комісії;
 
 Орлов В.В.     - головний механік - член комісії;
 
 Якунін А.А.     - начальник маркетинга - член комісії;
 
 Євсеєнко Ю.Н.    - провідний юрисконсульт - член комісії.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 565 ( v0565644-06 ) від 28.11.2006 }
 
   3. Голові Комісії:
 
   3.1. У триденний термін повідомити державного реєстратора про
прийняте рішення щодо припинення діяльності юридичної особи та
подати йому в установленому законодавством порядку документи,
необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних
записів.
 
   3.2. Не пізніше двох робочих днів з дати надходження до
державного реєстратора документів, які подаються для внесення до
Єдиного державного реєстру запису про рішення засновника юридичної
особи щодо припинення її діяльності, погодити  з  державним
реєстратором призначення комісії з припинення діяльності юридичної
особи в установленому чинним законодавством порядку.
 
   3.3. Зупинити доробку  підготовлених  гірничими  роботами
запасів вугілля з 1 листопада 2006 року. { Пункт 3.3 із змінами,
внесеними згідно з Наказами Міністерства вугільної промисловості
N 336 ( v0336644-06 ) від 16.06.2006, N 565 ( v0565644-06 ) від
28.11.2006 }
 
   3.4.  У  встановленому  порядку  попередити  працівників
підприємства про ліквідацію та звільнити відповідно до п.1 статті
40 КЗпП Україна ( 322-08 ), із забезпеченням дотримання їх прав та
інтересів,  відповідно  до  чинного  законодавства  України.
{ Підпункт 3.4 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства вугільної
промисловості N 565 ( v0565644-06 ) від 28.11.2006 }
 
   3.5. Відповідно до чинного законодавства опублікувати  в
спеціальному  додатку  до газети "Урядовий кур'єр" та/або в
офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу
місцевого  самоврядування  за місцем знаходження підприємства
інформацію про його ліквідацію, порядок і термін заяви претензій
кредиторами, а явних (відомих) кредиторів повідомити персонально у
письмовій формі.
 
   {  Підпункт 5.6 пункту 5 виключено на підставі Наказу
Міністерства вугільної промисловості N 565 ( v0565644-06 ) від
28.11.2006 }
 
   3.6. Здійснити інвентаризацію майна станом на 01.12.06 і за
її результатами скласти проміжний ліквідаційний баланс, який в
строк до 01.01.07, але не  раніше  закінчення  строку  для
пред'явлення  вимог кредиторами, з висновками комісії подати
Мінвуглепрому України на затвердження. { Підпункт 3.6 пункту 3 в
редакції  Наказу  Міністерства вугільної промисловості N 565
( v0565644-06 ) від 28.11.2006 }
 
   3.7. Вжити необхідних заходів щодо стягнення дебіторської
заборгованості. { Пункт 3 доповнено підпунктом 3.7 згідно з
Наказом Міністерства вугільної промисловості N 565 ( v0565644-06 )
від 28.11.2006 }
 
   3.8. На підставі проміжного ліквідаційного балансу провести
розрахунки з кредиторами. { Пункт 3 доповнено підпунктом 3.8
згідно з Наказом Міністерства вугільної промисловості N 565
( v0565644-06 ) від 28.11.2006 }
 
   3.9. У випадку, якщо вартості  майна  підприємства,  що
ліквідується, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, в
установленому порядку звернутися до господарського суду із заявою
щодо порушення справи про банкрутство підприємства відповідно до
статті 51 Закону України "Про  відновлення  платоспроможності
боржника або  визнання його банкрутом" ( 2343-12 ), про що
повідомити Міністерство вугільної промисловості України. { Пункт 3
доповнено підпунктом 3.9 згідно з Наказом Міністерства вугільної
промисловості N 565 ( v0565644-06 ) від 28.11.2006 }
 
   3.10. Після завершення розрахунків з кредиторами скласти
ліквідаційний баланс та з висновками  комісії  подати  його
Міністерству вугільної промисловості України на затвердження.
{ Пункт 3 доповнено підпунктом 3.10 згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 565 ( v0565644-06 ) від 28.11.2006 }
 
   3.11. Здійснити всі інші, передбачені законодавством заходи,
пов'язані  з  ліквідацією підприємства. { Пункт 3 доповнено
підпунктом  3.11  згідно  з  Наказом  Міністерства вугільної
промисловості N 565 ( v0565644-06 ) від 28.11.2006 }
 
   3.12. Не пізніше двох робочих днів від дати завершення
процедури ліквідації, яка передбачена законом, забезпечити подання
державному реєстратору документів, необхідних для  здійснення
державної реєстрації припинення діяльності державного підприємства
"Шахта ім. 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції.
{ Пункт 3 доповнено підпунктом 3.12 згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 565 ( v0565644-06 ) від 28.11.2006 }
 
   3.13.  Після  завершення  ліквідації підприємства надати
Департаменту майнових відносин та Управлінню реструктуризації
Мінвуглепрому України інформацію про вилучення підприємств з
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
{ Підпункт 3.13 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства вугільної
промисловості N 565 ( v0565644-06 ) від 28.11.2006 }
 
   {  Підпункт 5.9 пункту 5 виключено на підставі Наказу
Міністерства вугільної промисловості N 565 ( v0565644-06 ) від
28.11.2006 }
 
   { Пункт 6 виключено на підставі Наказу Міністерства вугільної
промисловості N 565 ( v0565644-06 ) від 28.11.2006 }
 
   { Пункт 7 виключено на підставі Наказу Міністерства вугільної
промисловості N 565 ( v0565644-06 ) від 28.11.2006 }
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Корзуна А.В.
 
 Міністр                         В.Тополов
Головна сторінка